2021. április 25., vasárnap

Kertek kerestetenek!

Annak ellenére, hogy kertekben élő növények a településeken belül számos ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak (például méhlegelőként szolgálnak) és más élőlények számára hoznak létre élőhelyet a konyhakertek és díszkertek élővilágával a biológus kutatók és a természetvédők sokáig alig foglalkoztak. Az urbanizáció és a globalizáció erős befolyást gyakorol a kertekben ültetett dísznövényekre is. A helyből származó, őshonos növények helyét a kereskedelemben kapható, többnyire idegenhonos fajok veszik át, amelyek egy része képes veszélyesen terjeszkedő özöngyommá válni.

Régebben a kertekben dísznövényként ültetett növények egy része hazánkban is a környező erdőkből, mezőkről származott, ahonnan a szívüknek kedves és szemüknek tetsző virágokat az emberek hazavitték. Ez sok esetben nem csak esztétikai célokat szolgált. Megtelepítettek olyan növényeket is, amelyeket valamilyen célra használtak, például gyógyhatású fajokat.

Egy most induló kutatáshoz várjuk azok jelentkezését, akiknek tudomásuk van kertekben „dísznövényként” ültetett, hazánkban vadon élő, növényfajokról. Nem csak a közvetlenül természetből származó, hanem az ajándékba kapott, vásárolt növények is érdekesek számunkra. Köszönettel vesszük annak jelzését, hogy hol (település, utca, házszám) milyen növényfaj található és különösen ha a növényről fényképet is kapunk.

A jelentkezéseket a

vedett.novenyek@science.unideb.hu

email-címen várjuk.

A jelentkezőktől email-en további információkat is kérni szeretnénk (a növény származására, helyi elnevezésére, szaporíthatóságára vonatkozóan).

Fontosnak tartom leírni, hogy célunk annak vizsgálata, hogy mely vadon élő növényeket ültetnek dísznövény céljára hazánkban, ezek honnan származnak, milyen hatékonysággal és távolságra terjednek, milyen jelentőségük van a hazai állományok fennmaradása szempontjából, mennyire segíthetik vagy veszélyeztethetik azt. A beérkezett adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

Köszönettel:

Molnár V. Attila2021. április 13., kedd

Milyen fényképeket várunk a Magyarország védett hajtásos növényei című, tervezett könyvhöz?

A Csapody István által írt, Védett növényeink című könyv megjelenése (1982) és a Farkas Sándor által szerkesztett Magyarország védett növényei című könyv megjelenése (1999) között 17 év telt el, az utóbbi óta viszont már csaknem 22 év. Mára e könyvek csak antikváriumból szerezhetők be, a védett növényfajok köre többször is változott, továbbá az egyes fajokról összegyűlt ismereteink is jelentősen bővültek és egyes fajok veszélyeztetettsége is jelentősen változott. Emiatt úgy véljük, hogy ideje lenne megírni és megjelentetni egy a témakört feldolgozó új könyvet (Magyarország védett hajtásos növényei), amelyet gazdag, informatív és látványos fényképanyaggal szeretnénk illusztrálni.

A tervezett formátum és a rendelkezésre álló technikai feltételek, ill. a digitális fotográfia reményeink szerint lehetőséget teremt arra, hogy az egyes taxonok esetében 2–4, különböző – az azonosítás szempontjából lényeges – részletet, állapotot, stádiumot is bemutat-hassunk. A minél teljesebb és hasznosabb fényképanyag összegyűjtése érdekében fordulunk felhívással a hazai növényfotográfiával foglalkozó közönség felé felhívással. Kérjük a kollégákat, hogy az arra érdemesnek ítélt, látványos és informatív digitális képeiket juttassák el nekünk a vedett.novenyek@science.unideb.hu email-címre.
Milyen képeket várunk?
Technikai adatok
Méret: legalább 4 megapixel (2440 * 1640 pixel)
Kiterjesztés: jpg, tif vagy raw
Tájolás: álló vagy fekvő
Elnevezés: tartalmazza a taxon tudományos nevét és a készítő nevét. Ha egy fajról valaki több képet is küld, akkor a file-névben egy sorszám vagy az állapot jelzése is szerepeljen, tehát például: carex-lasiocarpa-termos-fuzerke-kovacs-istvan.jpg és carex-lasiocarpa-habitus-kovacs-istvan.jpg. Kérjük, hogy a digitális állományok neveiben lehetőség szerint ne használjanak ékezetes karaktereket és a szóközt pedig kötőjellel („-”) helyettesítsék.
Botanikai és fotográfiai szempontok
1) A képek az adott faj felismerés, azonosítás szempontjából fontos részleteit, állapotait mutassák be. Fajonként eltérő, hogy mely részletek, állapotok bemutatása szükséges.
2) Olyan képek szerepeltetésére törekszünk, amelyek az adott fajt tárgyilagosan (és nem művészien) mutatják be. Az esztétikum nem lehet fontosabb a szakmai szempontoknál.
a) a bemutatott növény éles legyen, a háttértől jól különüljön el,
b) a témát ne takarja el más, a habitusfelvételeknél a növény töve is látható legyen, azt belógó növényzet, fűszálak ne homályosítsák el,
c) a háttér ne legyen zavaróan éles, benne ne legyenek a figyelmet elterelő tárgyak (világos fűszálak, kövek),
d) a képen ne szerepeljen digitálisan a készítés dátuma, a gép típusa stb.
A beérkező fotók sorsáról
A beérkező fotók nem mindegyikét fogjuk felhasználni a könyvhöz, de a felhasználni kívánt képek szerzőivel előzetesen írásos megállapodást kötünk a közlés feltételeiről. A beérkezett képek közül szakmai és technikai szempontok figyelembevételével a kötet szerkesztői fogják kiválasztani a felhasználni kívánt fotókat. A képeket harmadik félnek nem adjuk tovább.
Az esetlegesen felmerülő kérdéseket és a képeket várjuk!
Molnár V. Attila & Takács Attila
vedett.novenyek@science.unideb.hu