2018. április 25., szerda

Meghívó Lovas-Kiss Ádám elővédésére

Meghívó

Lovas-Kiss Ádám

(Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Doktori Iskola)

Migratory waterbirds as key vectors of dispersal for plants and invertebrates – case studies from Europe című egyetemi doktori (PhD) értekezésének munkahelyi (előzetes) vitájára

 Időpont: 2018. május 4., 11:00 óra

Helyszín: Debreceni Egyetem, Növénytani Tanszék, Diószegi Szeminárium (Élettudományi Épület, 1.035), 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Az értekezés opponensei:         Dr. Török Péter, MTA doktora, egyetemi docens (Debreceni Egyetem TTK Ökológiai Tanszék)

                                                            Dr. Bátori Zoltán PhD, egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem)
A bíráló bizottság elnöke:        Prof. Dr. Vasas Gábor (Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék)

2018. április 21., szombat

Makó Jeruzsálemtől...

Nem esik olyan messze Makótól, mint Jeruzsálem…

Köszönet Balogh Gábornak és Jakab Gusztávnak!


 
 

 

2018. április 20., péntek

A sziki varjúháj útmenti előfordulásairól

A sziki varjúháj (Sedum caespitosum) hazánkban főként a tiszántúli ürmös szikes puszták ritka, védett faja. Ugyanakkor a Mediterráneumban jóval gyakoribb, zavart, sziklás, kavicsos helyeken gyakran látható, jelentős állományai élnek földutakon és közutak padkáin is.

A sziki varjúháj termésérleléskor vöröslő foltjai igen feltűnőek, akár autóból is észrevehetőek


Hazánkban eddig csak egy burkolt út menti előfordulásáról van tudomásom. Ha valaki ismer ilyen állományt hazánkban (vagy tőlünk északra és/vagy nyugatra) arról örömmel veszünk értesítést (egy tervezett cikk társszerzőségének felajánlásával), a következő email-címen:


Ui. Eddig a blogon három hasonló felhívást tettem közzé. A csipkés gyöngyvessző temetői, a dán kanálfű útmenti és a vetővirág temetői előfordulását firtató bejegyzésekre egyaránt érkezett visszajelzés és azóta az első és második közlemény megjelent (megtekinthetők itt és itt), a harmadik megjelenése pedig még ezévben várható.

2018. április 1., vasárnap

Tavaszi növevényezés Veszprémben

Mint arról korábban már több ízben beszámoltam kislányaimmal már harmadik éve kísérjük figyelemmel a Veszprém belterületén, gyepes járdaszigeteken található (Siffer Sándor által 2013-ban megtalált) jelentős vetővirág (Sternbergia colchiciflora) állományt. Az idei tavaszon újabb 4 járdaszigeten találtuk meg a növényt, köztük olyanokon is amelyeket korábban is ellenőriztük és eddig nem észleltük. Mindez arra utalhat, hogy a faj terjedőben van.

Hanga és Mandula ez egyik újonnan megtalált vetővirág szubpopulációval
 
A faj jellegzetes, sötétzöld és enyhén csavarodó levelei most különösen feltűnőek
Most érdemes a fajt keresni, mert ha rááll az ember szeme, akkor nagyon feltűnő!