2015. június 27., szombat

Mestertanár aranyérem

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapja szerint Mestertanár aranyérem kitüntetést kaptam.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1997-ben alapította Mestertanár kitüntetést  a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására azon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon a következő hallgatóim értek el helyezéseket:

Hallgató neve         
Tudományos konferencián
elért eredménye
Pfeiffer Norbert
XXIV. OTDK, Debrecen, 1. díj 1999
Gulyás Gergely
XXV. OTDK, Budapest, 3. díj, 2001
Takács Attila
XXIX. OTDK, Veszprém, 2. díj, 2009
Sonkoly Judit, Hegedűs Roland, Vojtkó Anna,
XXX. OTDK, Budapest, 3. díj, 2011
Lovas-Kiss Ádám, Löki Viktor, Takács Attila
XXXI. OTDK, Szeged, 2. díj, 2013
Süveges Kristóf, Fekete Réka, Lovas-Kis Ádám
XXXII. OTDK, Pécs, 2. díj, 2015

Diákkörös hallgatókkal közös publikációk:

1. szerző
További szerzők
Cikk címe
Megjelenés helye, éve
Gulyás G.
Sramkó G. – Molnár V. A. – Rudnóy Sz. – Illyés Z. – Balázs T. – Bratek Z
Nuclear ribosomal DNA ITS paralogs as evidence of recent interspecific hybridization in the genus Ophrys (Orchidaceae).
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(2): 61-67.; 2005
Sramkó G.
Gulyás G. – Matus G. – Rudnóy Sz. – Illyés Z. – Bratek Z. – Molnár V. A.
Leaf width, nrDNA and cpDNA ITS sequence variation within Central European Bulbocodium vernum and B. versicolor (Colchicaceae) populations: are there really two taxa?
Acta Biol. Hung. 59(1): 103–114.; 2008
Sramkó G.
Gulyás G. – Molnár V. A.
Convergent evolution in Ophrys kotschyi (Orchidaceae) revisited: a study using nrITS and cpIGS sequences
Annales Botanici Fennici 48: 97–106.; 2011
Molnár V. A.
Takács A. Horváth O. E. Vojtkó A. Király G. Sonkoly J. Sramkó G. (2012):
Herbarium Database of Hungarian Orchids I. Methodology, dataset, historical aspects and taxa.
Biologia 67(1): 79–86.; 2012
Takács A.
Lukács, B. A. – Schmotzer, A. – Jakab, G. – Deli, T. – Mesterházy, A. – Király, G. – Balázs, B. – Perić, R. – Eliáš, P. jun. – Sramkó, G. – Tökölyi, J. – Molnár V., A.
Key environmental variables affecting the distribution of Elatine hungarica in the Pannonian Basin.
Preslia 85(2): 193–207.; 2013
Molnár V. A.
Löki V. – Takács A. – Schmidt J. – Tökölyi J. – Bódis J. – Sramkó G.
No evidence for historical declines in pollination success in Hungarian orchids.
Applied Ecology and Environmental Research 13(4): 1097–1183.; 2015
E. Vojtkó A.
Sonkoly J. – Lukács B. A. – Molnár V. A.
Factors affecting reproductive success in three entomophilous orchid species in Hungary.
Acta Biologica Hungarica 66(2): 231–241.; 2015

2015. június 23., kedd

Cikk az Acta Biologica Hungarica című folyóiratbanMegjelent E. Vojtkó Anna első szerzőségével a ‘Factors affecting reproductive success in three entomophilous orchid species in Hungary’ című cikkünk az Acta Biologica Hungarica folyóirat legfrisebb számában.
A teljes cikk letölthető innen.

Összefoglalás
A cikkben két megtévesztő megporzású orchideafaj (Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerhayes) és egy nektártermelő orchidea (Platanthera bifolia (L.) L. Rich.) Bükk hegységben élő populációi esetében vizsgáltuk, hogy mely tényezők befolyásolják egyedi és populációs szinten a termés- és magképzést. Mindhárom vizsgált faj esetében az önmegporzás lehetőségét kísérleteink kizárták. A fajok termésenkénti magszámában szignifikáns különbségeket találtunk, de meglepő módon a termésképzési arányban nem. Az aszályos és csapadékos évek között egyedi szinten nem volt jelentős különbség a reproduktív sikerben, viszont populációs szinten igen. A külföldön publikált termésképzési adatok és saját adatok összevetése a nektártermelő P. bifolia esetében nem mutatott ki jelentős különbségeket, de a megtévesztő megporzású Dactylorhiza fajok esetében a hazai populációk virágai szignifikánsan nagyobb arányban hoztak terméseket, mint a külföldi állományok. E jelenség hátterében feltételezhetően az állhat, hogy a Nyugat-Európában már észlelhető megporzási krízis a Bükk hegységben még nem jelentkezett.

Abstract
The reproductive success of orchids is traditionally estimated by determining the fruit-set of individuals. Here, we investigated both the fruit and the seed production of three orchid species and the factors that may affect individual fruit-set, like pollination strategy, individual traits or the annual amount of precipitation. The species (Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerhayes and Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard) were studied in three consecutive years (2010–2012) in the Bükk Mountains, Hungary. All the three species were proved to be non-autogamous by a bagging experiment. Data analyses showed significant differences between seed numbers but not between fruit-sets of species. There was no statistical difference in individual reproductive success between wet and dry years however, the effect of the annual amount of precipitation is significant on the population level. Comparison of published fruit-set data revealed accordance with our results in P. bifolia, but not in D. sambucina and D. majalis. We assume that the surprisingly high fruit-set values of the two Dactylorhiza species may be due to the fact that the pollination crisis reported from Western European countries may not be an actual problem in the Bükk Mountains, Hungary.

Hivatkozás:
E. Vojtkó A., Sonkoly J., Lukács B. A., Molnár V. A. (2015): Factors affecting reproductive success in three entomophilous orchid species in Hungary. – Acta Biologica Hungarica 66(2): 231–241.


Új növénynemzetség – Sir David Attenbourogh tiszteletéreFrancia és gaboni botanikusok eddig ismeretlen, az Annonaceae családba tartozó növényt fedeztek fel Nyugat-Afrikában, amelyet Sirdavidia solannona-ként (egy új nemzetség eddig ismert egyetlen fajaként) írtak le. Az új genus elnevezésével Sir David Attenbourogh előtt kívántak tisztelegni, akinek munkássága (elsősorban a Növények magánélete című filmje) a szerzők számára inspiráló erejű volt.


Forrás:
Couvreur TLP, Niangadouma R, Sonké B, Sauquet H (2015) Sirdavidia, an extraordinary new genus of Annonaceae from Gabon. PhytoKeys 46: 1-19. doi: 10.3897/phytokeys.46.8937

2015. június 22., hétfő

Temetői értékleltár


Az idei évben összesen mintegy 70 terepnapot töltöttem temetők orchideáinak (és más ritka növényeinek) kutatásával. Összesen idén mintegy ezer temetőben jártam 6 ország (Albánia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország) területén. Löki Viktor, Takács Attila és Süveges Kristóf tanítványaim külön is tettek még utakat. A felmérésben közreműködtek még: Fekete Réka, Nagy Timea, Lovas-Kiss Ádám, E. Vojtkó Anna és Schmitt Júlia. Az adatgyűjtést végeztével lassan eljön a szintézis ideje, ennek kapcsán most egy rövid értékleltárt adok közre, amelyben az albániai és a Pannon Ökorégión belüli (magyar, szlovákiai, romániai és szlovéniai) temetők adatait hasonlítom össze a tavalyi két törökországi kutatóút adataival.


Törökország
Albánia
Pannon Ökorégió
Orchideás / vizsgált temetők száma
208 / 300
94 / 156
133 / 728
Orchideás temetők aránya
69,3%
60,2%
18,3%
Észlelt orchideafajok összesített száma
86
28
23
Egy temetőben észlelt orchideafajok max. száma
13
10
8
Orchideás temetőben észlelt orchideafajok átlagos száma±szórás
3,11±2,39
2,47±1,93
1,50±0,97
Leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Anacamptis pyramidalis (71)
Serapias parviflora (42)
Anacamptis morio (85)
2. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Ophrys lutea subsp. minor (36)
Anacamptis morio (25)
Spiranthes spiralis (23)
3. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Epipactis helleborine s. l. (31)
Ophrys oestrifera (13)
Anacamptis coriophora (22)
4. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Himantoglossum jankae (29)
Serapias vomeracea (12)
Neotinea tridentata (17)
5. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Serapias bergonii subsp. politisii (27)
Anacamptis fragrans (12)
Orchis purpurea (10)
6. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Anacamptis sancta (25)
Ophrys sicula (10)
Dactylorhiza sambucina (5)
7. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Ophrys mammosa subsp. mammosa (21)
Ophrys apifera (10)
Gymnadenia conopsea (5)
8. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Ophrys oestrifera (21)
Anacamptis pyramidalis (7)
Platanthera bifolia (5)
9. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Limodorum abortivum (20)
Ophrys mammosa (7)
Anacamptis pyramidalis (4)
10. leggyakoribb orchideafaj (temetők száma)
Himantoglossum comperianum (17)
Anacamptis laxiflora (5)
Neottia ovata (3)

Összefoglalásként elmondható, hogy nem csak a kis-ázsiai és a balkáni, hanem az azoknál sokkal intenzívebben használt közép-európai temetőkben is találhatók kosborfélék. Ugyanakkor az orchideás temetők aránya, az összesen észlelt fajok száma, a temetőnkénti átlagos és maximális fajszám esetében egyaránt a törökországi temetők a legértékesebbek és a pannóniaiak a legszegényebbek orchideákban, az albániaiak pedig közbülső helyet foglalnak el.

A Pannóniai Ökorégióban található temetők természetvédelmi értékét az orchideákon kívül növeli számos hazánkban védett és néhány fokozottan védett növényfaj is:

Faj
Temetők száma
Faj
Temetők száma
Primula acaulis
56
Gentiana cruciata
2
Ornithogalum pyramidale
27
Ornithogalum refractum
2
Phlomis tuberosa
26
Anchusa barrelieri
2
Thlaspi jankae
23
Polystichum aculeatum
1
Galanthus nivalis
21
Eriophorum latifolium
1
Polygala major
12
Arnica montana
1
Adonis vernalis
12
Astrantia major
1
Ranunculus illyricus
11
Clematis alpina
1
Primula elatior
10
Gentiana asclepiadea
1
Carlina acaulis
10
Reseda inodora
1
Amygdalus nana
9
Spiraea crenata
1
Clematis integrifolia
8
Aster punctatus
1
Iris aphylla
7
Crocus heuffelianus
1
Hieracium aurantiacum
5
Crocus scepusiensis
1
Thlaspi kovatsii
5
Astragalus dasyanthus
1
Taraxacum serotinum
4
Astragalus excapus
1
Scilla vindobonensis
4
Echium russicum
1
Vinca herbacea
4
Dictamnus albus
1
Alchemilla sp.
3
Linum flavum
1
Pulsatilla grandis
3
Chamaecytisus albus
1
Lychnis coronaria
3
Cirsium pannonicum
1
Thlaspi caerulescens
3
Lathyrus lacteus
1
Muscari botryoides
3
Sphagnum girgensohnii
1
Potentilla rupestris
2
Sphagnum fallax
1
Potentilla patula
2
Sphagnum russowii
1
Doronicum hungaricum
2
Hepatica nobilis
1
Vaccinium vitis-idaea
2
Petasites albus
1
Scilla drunensis
2
Dentaria glandulosa
1
Iris pumila
2
Stipa pulcherrima
1