2017. február 28., kedd

Kitaibelia 22. évfolyam 1. füzet – Felföldy Lajos emlékszámFolyik a Kitaibelia című botanikai-természetvédelmi folyóirathoz beérkezett kéziratok lektorálása és szerkesztése. A soron következő 22. évfolyam 1. számot a tavaly elhunyt Felföldy Lajos emlékének ajánljuk.
Felföldy Lajos (19202016), a magyar botanika kiváló alakja és több biológiai tudományterület hazai úttörője2017. február 26., vasárnap

A dán kanálfű csíranövényei

A sózott utak szegélyén hazánkban tavaly megtalált dán kanálfű (Cochlearia danica) csíranövényei már jól megtalálhatók, néhol összefüggő zöld szőnyegben jelennek meg.

Az Európa atlantikus partvidékeiről származó faj csíranövényeit szemmel láthatóan nem viselte meg az idei komoly tél. Úgy tűnik további terjedését térségünkben nem fogja a téli hideg korlátozni.

2017. február 19., vasárnap

Cikk az albániai temetők orchideáiról

Megjelent az albániai temetők orchideaflórájáról írt közleményünk a Pakistan Journal of Botany című folyóiratban
Összefoglalás
Temetők jól ismert menedékhelyei számos élőlénynek, mivel e különleges élőhelyek hagyományos kezelése komoly természetvédelmi értéket kölcsönöz nekik. Bár a vallás is hatással van a temetők használatára és kezelésére, azt eddig nem vizsgálták, hogy a felekezeti hovatartozás miként befolyásolja a természeti értékek fennmaradását. Ennek megválaszolására 166 albán temetőben mértük fel az ott előforduló orchideákat és vizsgáltuk a temetők jellemzőit (földrajzi helyzet, tengerszint feletti magasság, terület, sírokkal borított terület aránya, erdővel borított terület aránya, gyeppel borított terület aránya, felekezeti hovatartozás). Összesen 88 temetőben (a vizsgált temetők 53%-ában) találtunk orchideát (összesen 29 taxont). Eredményeink alapján a muszlim temetők átlagosan több orchideának adnak otthont, mint a keresztény temetők. Az orchideák mennyisége szignifikánsan pozitívan korrelál a tengerszint feletti magassággal. Vizsgálatunk alapján egyrészt az albán temetők jelentős orchidea-refúgiumok, másrészt a vallási hovatartozás befolyásolja a temetők hosszú távú használatát és ez jelentős hatást gyakorol a természeti értékek fennmaradására.
A teljes közlemény letölthető innen.
A: A temető kerítésének hatása: a növényzet borítása a legeltetés következtében sokkal kisebb a temetőn kívül (a bal oldalon), mint a temetőn belül (jobbra). [Drashovicë, Vlorë]; B: Anacamptis morio [Qinam, Kolonjë]; C: Anacamptis laxiflora [Vlorë, Vlorë]; D: Epipactis microphylla [Zgosht, Librazhd]; E: Ophrys apifera [Shtrazë, Elbasan]; F: Ophrys epirotica [Cerenec i Eperm, Bulqizë]; G: Ophrys crassicornis [Vlorë, Vlorë]; H: Platanthera chlorantha [Plasë, Korçë]; I: Serapias parviflora [Fterë, Delvinë]. – A fényképeket készítették:  A : Takács A.; B – I : Molnár V. A.
Hivatkozás
Molnár V. A., Takács A., Mizsei E., Löki V., Barina Z., Sramkó G. & Tökölyi J. (2017): Religious differences affect orchid diversity of Albanian graveyards. – Pakistan Journal of Botany 49(1): 289-303.

2017. február 17., péntek

Megjelent a Gömör–Tornai-karszt flórája II. kötete

Virók Viktor, Farkas Roland, Farkas Tünde, Róbert Šuvada, Vojtkó András: A Gömör–Tornai-karszt flórája – Enumeráció. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 2017.Mintegy két évvel az első kötet megjelenését követően kiadásra került a flóramű második, érdemi része. A nyomtatott kiadványban szerepel egy részletes növényföldrajzi értékelés, melyhez 45 elterjedési térkép tartozik, segítve az összefüggések értelmezését. Részletesen leírásra kerül az enumeráció összeállításának alapelvei, végül egy rövid fejezet számszerűen értékeli a közölt adatokat. Az enumerációt a mellékletként szereplő CD tartalmazza. Az enumeráció a terület nagy mérete (858 km2), a flóra sokszínűsége (1771 faj), az adatok nagy száma (58398) és a szerkesztők által fontosnak tartott fajmegjegyzések miatt jelentős méretűre duzzadt. A közel 1000 oldalas terjedelem miatt a nyomtatott változat nehezen lenne kezelhető. Nem volt cél a közölt adatok jelentős csökkentésével sem szűkíteni a tartalmat, ugyanakkor a digitális változatban könnyebb a keresés, így az értékelés is. Annak érdekében, hogy a digitális enumeráció megnyitása nélkül is tájékozódni lehessen egy faj helyzetéről, a kiadványban található egy taxonlista. Ebben szerepel, hogy a faj bizonyítottan előfordul a karszton, bizonytalan előfordulású vagy tévesen jelzett. A listában megtalálhatók a társnevek is és a hozzájuk tartozó érvényes nevek. Az elmúlt két évben tovább folyt a földrajzi nevek azonosítása és szinonimizálása, illetve feldolgozásra kerültek az első kötetből kimaradt, pontszerű objektumok. Ennek eredményeként elkészült a földrajzi nevek mutatójának kiegészített és térinformatikai alapokra helyezett változata (shapefile-formátum, WGS- és EOV-rendszerben), melyet szintén a CD-melléklet tartalmaz. Az előző kötethez hasonlóan, ez a kiadvány is kétnyelvű (magyar–szlovák) és részletes angol nyelvű összefoglaló zárja.

Az első kötet letölthető INNEN.

A második kötet letölthető INNEN.
 
A két nyomtatott kötet megrendelhető az aggtelek@tourinform.hu címen (a két kötet ára 4000 Ft).

2017. február 7., kedd

Kitaibelia 21. évfolyam

Megjelent nyomtatásban a Kitaibelia című botanikai-természetvédelmi folyóirat 21. évfolyama. A 260 oldalas kötetben 21 lektorált közlemény, valamint apró közlemények és egy könyvismertetés kapott helyet. A kötet postázását a héten elkezdjük. Kérjük, hogy akiknek az utóbbi időben megváltozott a postacíme, legyenek szívesek jelezzék illetve, azok akik a jövő hét folyamán nem kapják kézhez a kötetet, de igényt tartanak rá, szintén írjanak a kitaibelia@unideb.hu címre.
Lapunk következő (online várhatóan júniusban megjelenő) számába március 15-ig várjuk a kéziratok benyújtását.A 21. évfolyam tartalma
1. füzet

3–15
BÓDIS Judit, DANCZA István, GÁL Lajos, ÓVÁRI Miklós, SAMU Zoltán & SZALÓKY Ildikó: Almádi László 80 éves / Salutation of Professor László Almádi on his 80th birthday (DOI: 10.17542/kit.21.3)
16–26
27–32
33–50
51–54
55–62
63–77
78–100
101–115
TAKÁCS Attila, NAGY Timea, SRAMKÓ Gábor, LOVAS-KISS Ádám, SÜVEGES Kristóf, LUKÁCS Balázs András, FEKETE Réka, LÖKI Viktor, MALATINSZKY Ákos, E. VOJTKÓ Anna, KOSCSÓ János, PFLIEGLER Walter Péter, NÓTÁRI Krisztina & MOLNÁR V. Attila: Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához I. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae I. (DOI: 10.17542/kit.21.101)
116–135
136–147
148–158
B-BÉRES Viktória, NAGY-LÁSZLÓ Zsolt, T-KRASZNAI Enikő, STENGER-KOVÁCS Csilla, BARRETO Sára, KISS Gábor, BUCZKÓ Krisztina & ABONYI András: A 2015-ös év algája szavazás jelöltjei / The Algae of the Year 2015 – Candidates of the election (DOI: 10.17542/21.148)
159–164
KUN Róbert, VADÁSZ Csaba, MÁTÉ András, KÁLMÁN Nikoletta, BODOR Ádám, CSATHÓ András István, MOLNÁR Csaba, SCHMIDT Dávid, ÓVÁRI Mikós, MOLNÁR V. Attila, MOLNÁR Attila, TIHANYI Gábor, GULYÁS Gergely: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/21.159)
165–166

2. füzet

169–184
185–187
188–197
198–206
207–212
213–220
221–226
227–252
MOLNÁR Csaba, LENGYEL Attila, MOLNÁR V. Attila, NAGY Timea, CSÁBI Miklós, SÜVEGES Kristóf, LENGYEL-VASKOR Dóra, TÓTH György & TAKÁCS Attila: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae II. (DOI: 10.17542/kit.21.227)
253–256
257–260
MOLNÁR Csaba, CSÁBI Miklós, TÓTH György, V. VARGA Zoltán, CSECSERITS Anikó, RÉDEI Tamás: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/kit.21.257)

2017. február 2., csütörtök

Orchideák nyomában Szicíliában - 1996-ban

Ma kaptam az alábbi képet Raksányi Zsolt barátomtól. 1996-ban készült Szicíliában. A sziget fölött csúnyán "elszállt az idő vasfoga"...


2017. február 1., szerda

Flórakonferencia 2018 - 1. körlevélXII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében

1. körlevél

Tisztelt Kollégák!

A MTA Debreceni Területi Bizottság Botanikai Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke nevében tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a
XII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében
című nemzetközi konferenciára, amelyet 2018. február 23–25. között a MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendezünk meg.

1997. novemberében Debrecenből indult útjára az „Aktuális flóra- és vegetetációkutatás Magyarországon” című konferencia. Az azóta 11 alkalommal megrendezett konferencia az eltelt 20 év alatt a hazai botanikai legnagyobb ’seregszemléjévé’ és nemzetközivé vált.

A konferencia célja
A rendezvény továbbra is lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a napjainkban a Kárpát-medencében folyó flóra- és vegetációkutatás legfrissebb eredményeiről. A korábbi konferenciák hagyományait megőrizve szeretnénk elősegíteni az elmúlt időszakban történt florisztikai, cönológiai, taxonómiai, tudomány- és tájtörténeti kutatások, valamint ökológiai és természetvédelmi vonatkozásainak bemutatását, megvitatását. A rendezvény az egyetemek, kutatóintézetek fiatal kutatógárdájának is lehetőséget kínál, hogy eredményeiket a szakközönség elé tárják.

A konferencia témakörei
A konferencián terveink szerint nem lesznek párhuzamos szekciók (azaz minden előadás plenáris lesz). A szekciók végleges tematikáját a beérkezett előadásoknak megfelelően alakítjuk ki, de a hagyományokhoz híven az alábbi témakörökben várunk jelentkezéseket: Flórakutatás, Társulástan, Vegetációtudomány, Taxonómia, Flóra- és vegetáció-térképezés, Táj- és tudománytörténet, Növényökológia, Természetvédelmi botanika.

A konferencia nyelve
A konferencián előadások és poszterek bemutatására magyar és angol nyelven lesz lehetőség. Kérjük, a jelentkezőket, hogy a magyar nyelven megtartani kívánt előadásokat illusztráló bemutatók ábráit angol nyelvű feliratokkal (is) lássák el.

A konferencia programjai
A rendezvényen az előadói és poszter-szekciókon kívül, vitaest, fotópályázat és kiállítások és további közös szakmai programok segítik a résztvevők közötti szakmai kapcsolatok kialakulását és elmélyítését. A konferencián kerülnek átadásra a 2018. évi Boros Ádám díjak.

További információk
A rendezvénnyel kapcsolatos további részletek a 2. körlevélben, illetve a folyamatosan frissülő honlapon lesznek olvashatók.
Köszönettel vesszük a körlevél továbbítását és terjesztését a potenciális érdeklődők felé.

A szervezők nevében tisztelettel:

Molnár V. Attila
Sramkó Gábor
Takács Attila