2023. február 8., szerda

Diószegi Szeminárium 2023. február 22.

 Diószegi Szeminárium 2023. február 22.

Sebastian Świerszcz (a Lengyel Tudományos Akadémia Botanikus Kertjének munkatársa) évek óta részt vesz Tadzsikisztán flórájának és vegetációjának kutatásában. Február 22-én Közép-Ázsia lenyűgöző növényvilágáról fog előadást tartani a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszékén (Élettudományi Épület, I. emelet, Diószegi Szemináriumi terem).
Mindenkit szeretettel várunk!2023. február 6., hétfő

Cikk a tökésrécék magterjesztéséről

 Urgyán Renáta első, valamint Andy Green és Lovas-Kiss Ádám utolsó szerzőségével megjelent cikkünk a Global Ecology and Biogeography című folyóiratban.

A vándorló vízimadarak fontos vektorok számos olyan növény számára, amelyeknek nincs húsos termése. Célunk annak a kérdésnek a vizsgálata volt, hogy hogyan változik az endozoochória aránya az éves ciklus során, és ez hogyan függ össze a növények életformájával és fenológiájával. Mintáinkat a Velencei-tó mellett egy naptári éves időtartamban (2017-2018) gyűjtüttük. A tőkés réce (Anas platyrhynchos) endozoochóriáját tanulmányoztuk, a terjesztett magvak és egyéb propagulumok számszerűsítésével, ürülékminták (összesen = 670) havonként történő gyűjtésével vizsgáltuk az ürülékmintákból kinyert magvak csírázóképességét. Az ürülékmintáiból 5760 magot találtunk, amelyek 35 taxont képviselnek, és e magok 40%-a sikeresen kicsírázott a bélen történt átjutást követően. Az egyes évszakok között jelentős különbségeket találtunk a kinyert magvak fajösszetételében. A faji diverzitás és a szárazföldi magvak mennyiségének csúcspontja egybeesett a tőkés récék tavaszi vonulásával. Fontos, hogy az endozoochória csak az alámerült hínárnövények magtermelésének idejével volt erősen szinkronban, ami a talaj (üledék) magbankjából elfogyasztott magok terjesztésének lehetőségét mutatja. Összességében eredményeink azt sugallják, hogy a vándorló vízimadarak által végzett endozoochória a növények elterjedésének erős és alábecsült mozgatórugója, és valószínűleg elősegíti a növények elterjedési területének eltolódását az éghajlatváltozás hatására és az idegen fajok megtelepedését követően.