2018. szeptember 16., vasárnap

Műhelytitok: egy könyvborító születése

Kitaláltam és megrajzoltam 'Élet a halál után - A temetők szerepe a természeti értékek megőrzésében" című tervezett könyvünk borítóját. Most már csak meg kell valósítani...


2018. szeptember 12., szerda

Magyarország Nemzeti Atlasza - Természeti Környezet

Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet gondozásában, Kocsis Károly, Horváth Gergely, Keresztesi Zoltán és Nemerkényi Zsombor szerkesztésében megjelent Magyarország Nemzeti Atlaszának második (Természeti környezet című) kötete.
Az impozáns könyvben 94–103. oldalain helyet kapott egy, a növényzetet bemutató fejezet is (szerkesztők: Molnár Zsolt, Király Gergely és Fekete Gábor).
 
 
 
A könyv sajtónyilvános bemutatója 2018. szeptember 27-én (csütörtökön) 11:00 órakor lesz, az MTA Székházának 2. emeletén (Nagyterem).
A mű ekorra elérhető lesz (pdf formátumban) a www.nemzetiatlasz.hu illetve a www.nationalatlas.hu honlapokon is. A magyar kötet 6000 példányának felét az MTA ajándékba adja az Emminek a kormányzati munka támogatása érdekében azzal, hogy ebből egy-egy példányt térítésmentesen juttasson el a Kárpát-medence minden egyes közép- és felsőfokú, magyar nyelven oktató intézményének (mai határainkon innen és túl). A bemutató napjától a kötet a Libri könyvhálózatban, bruttó 5.500 Ft-os áron lesz megvásárolható.
A kötet angol változatának megjelenése november folyamán várható.

2018. szeptember 8., szombat

Gyűjtőút avagy 'PhD-honeymoon'

Az elmúlt négy napban a Kiskunságban, a Balaton, a Fertő és a Velencei-tó mellékén gyűjtöttük vízimadarak ürülékmintáit és ünnepeltük Lovas-Kiss Ádám hétfői sikeres doktori védését. (A bejegyzés címének magyarázata: Ádám menyasszonya az utat Ádám PhD-nászútjának titulálta...). A közreműködést ezúton is köszönjük Hadarics Tibornak, Pigniczki Csabának és Mizsei Edvárdnak.


Tőkés récék a Velencei-tó partján

A kiskunsági csapat: Lovas-Kiss Ádám, Andy J. Green, Pigniczki Csaba, Lukács Balázs András és jómagam.

2018. augusztus 31., péntek

2018. augusztus 26., vasárnap

Ajándék a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék Soó Rezső-herbáriuma számára

Értékes - főleg a Balaton-felvidékről és a Bakonyból származó - herbáriumi lapokkal bővül a gyűjteményünk
Az ajándékot Mészáros Andrásnak (Pécsely) köszönjük!


2018. augusztus 24., péntek

Lovas-Kiss Ádám doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája

Lovas-Kiss Ádám tanítványom „Migratory waterbirds as key vectors of dispersal for plants and invertebrates – case studies from Europe” című PhD-értekezésének nyilvános vitája 2018. szeptember 3-én, 11 órai kezdettel kerül megrendezésre, a Debreceni Egyetem Élettudományi Épület földszint F202-es termében.
 
 
A bíráló bizottság elnöke:
Dr. Tóthmérész Béla DSc, tv. egyetemi tanár (DE TTK Ökológiai Tanszék)
A bíráló bizottság tagjai:
Dr. Barta Zoltán DSc, tv. egyetemi tanár (DE TTK Evolúciós Állattani Tanszék)
Dr. Valkó Orsolya PhD, egyetemi adjunktus (DE TTK Ökológiai Tanszék)
Dr. Borics Gábor DSc, tud. tanácsadó (MTA ÖK DKI Tiszakutató Osztály)
Dr. Botta-Dukát Zoltán DSc, tud. tanácsadó (MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet)
Hivatalos bírálók:
Dr. Török Péter DSc, egy. docens (DE TTK Ökológiai Tanszék)
Dr. Bátori Zoltán PhD, egy. adjunktus (SZTE Ökológiai Tanszék)
Témavezetők:
Molnár V. Attila & Andy J. Green

Minden érdeklődőt szeretettel látunk!

-----------------------------

Az értekezés alapjául szolgáló közlemények:

 
 
IF(2016)
SJR
van Leeuwen, C. H., Lovas-Kiss, Á., Ovegård, M. & Green, A. J. (2017): Great cormorants reveal overlooked secondary dispersal of plants and invertebrates by piscivorous waterbirds. –Biology Letters 13(10): 20170406.
3.089
Q1
Lovas-Kiss Á., Vizi B., Vincze O., Molnár V. A., Green, A. J. (2018): Endozoochory of aquatic ferns and angiosperms by mallards in central Europe. – Journal of Ecology doi: 10.1111/1365-2745.12913
5.813
Q1
Lovas-Kiss Á., Sánchez M.I., Molnár V. A., Valls L., Armengol X., Mesquita-Joanes F. & Green A.J. (2018): Crayfish invasion facilitates dispersal of plants and invertebrates by gulls. – Freshwater Biology 63: 392-404.
3.225
Q1

Az értekezés témaköréhez kapcsolódó további közlemények:

 
 
IF
SJR
Lovas-Kiss Á., Sonkoly J., Vincze O., Green A. J., Takács A., & Molnár V. A. (2015): Strong potential for endozoochory by waterfowl in a rare, ephemeral wetland plant species, Astragalus contortuplicatus (Fabaceae). – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(3): 321–326.
1.213
Q3
Wilkinson D. M., Lovas-Kiss Á., Callaghan D. A., & Green A. J. (2017): Endozoochory of large bryophyte fragments by waterbirds. – Cryptogamie, Bryologie 38(2): 223–228.
1.062*
Q1
Takács A., Molnár V. A., Horváth O., Sramkó G., Popiela A., Mesterházy A., Lovas-Kiss Á., Green A. J., Löki V., Nagy T., Lukács, B. A. (2017): The rare aquatic angiosperm Elatine gussonei (Elatinaceae) is more widely distributed than previously thought.– Aquatic Botany 141: 47–50.
1.714*
Q1
Bartel, R. D., Sheppard, J. L., Lovas-Kiss, Á., Green, A. J. (2018). Endozoochory by mallards in New Zealand: what seeds are dispersed and how far? – PeerJ 6:e4811, doi:10.7717/peerj.4811
2.177*
Q1
Takács A., Molnár V. A., Lukács B. A, Nagy T., Lovas-Kiss Á., Green A.J., Popiela A., Somlyay L. (2018). Resurrection and typification of Elatine campylosperma (Elatinaceae), a long-forgotten waterwort species. – PeerJ 6:e4913, doi: 10.7717/peerj.4913
2.177*
Q1

* IF (2016)