2019. január 30., szerda

Másodlagos és antropogén élőhelyek kutatása

A Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke,
a MTA Debreceni Területi Bizottság Botanikai Munkabizottsága és a DE Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola Botanika Doktori Program

 Másodlagos és antropogén élőhelyek kutatása

címmel munkaértekezletet rendez

 Időpont: 2019. március 8.
 
 

Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság székháza,
I. emelet, Csokonai Terem.
Debrecen, Thomas Mann u. 49.
 

Szervezők:

Fekete Réka, Löki Viktor, Lukács Balázs András & Molnár V. Attila

Jelentkezés: feketereka722@gmail.com

Napjainkban az intenzív emberi tevékenység (elsősorban a mezőgazdasági művelés, erdőirtás és az élőhelyek beépítése) következtében világszerte jelentősen csökken a természetes növényzettel borított területek kiterjedése; különösen igaz ez az évszázadok óta sűrűn lakott Európában. Az intenzíven művelt tájban az apró, természetközeli állapotú élőhely-foltok felértékelődnek, és esetenként az eredeti élőhelyek utolsó hírmondói lehetnek. Az elmúlt évtizedekben számos országban felismerték e helyek természetvédelmi jelentőségét, ám a másodlagos élőhelyek szerepe különböző élőlények megőrzésében napjainkban még mindig jelentősen alulkutatott. A workshop célja a hazai kutatók másodlagos és antropogén élőhelyekre vonatkozó kutatásainak rövid bemutatása.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Program

9:45–10:00
A Workshop megnyitása
10.00–10.15
Kelemen András, Miglécz Tamás, Valkó Orsolya, Török Péter, Deák Balázs, Tóth Katalin & Tóthmérész Béla: A homoki parlagok spontán vegetációfejlődésének kérdései
10.15–10.30
Szigetvári Csaba: A nyírségi erdőssztyep-növényzet meglepően életképes túlélői felhagyott szőlőhegyeken
10.30–10.45
Barina Zoltán, Nemcsok Zoltán & Rigó Attila: Természetes vizes élőhelyek hálózata víztározókban Albánia területén
10:45–11.00
Kávészünet
11.00–11.15
Süveges Kristóf, Löki Viktor, Fekete Réka & Molnár V. Attila: A Kárpát-medence nyárültetvényeinek orchideái
11:15–11:30
Gallé Róbert: Másodlagos élőhelyek és kis élőhelyfoltok szerepe erdőssztyeppek pók diverzitásának megőrzésében
11:30–11:45
Csathó András István: A mezsgyék szerepe a löszvegetáció megőrzésében
11:45–12:00
Tölgyesi Csaba, Bátori Zoltán, Kelemen András & Török Péter: Vízelvezető csatornák szerepe a nedves élőhelyek növényfajainak megőrzésében egy szárazodó tájban
12:00–13:00
Ebédszünet
13:00–13:15
Tóthmérész Béla, Szabó Szilárd, Hüse Bernadett & Deák Balázs: Debreceni városi gyepek fajkészlete és fajmegőrző szerepe.
13:15–13:30
Fekete Réka, Süveges Kristóf, Urgyán Renáta, Bak Henrietta, Abonyi Tünde, Lovas-Kiss Ádám, Löki Viktor & Molnár V. Attila: A magyar sóvirág (Limonium gmelinii subsp. hungaricum) terjedése közutak mentén
13:30–13:45
Bátori Zoltán, Kiss Péter János, Kelemen András, Valkó Orsolya, Deák Balázs & Tölgyesi Csaba: Árvízvédelmi töltések szerepe a táji léptékű diverzitás fenntartásában
13:45–14:00
Schmidt Dávid: A gyorsforgalmi úthálózat szerepe a sótűrő növények terjedésében: a Plantago coronopus és a Spergularia marina inváziója
14:00–14:15
Deme Judit, Kovács Dániel & Csiky János: Őserdei faj a város szélén? – A zöld koboldmoha (Buxbaumia viridis) preferenciája az urbán-rurális gradiens mentén Magyarországon 
14:15–14:30
Óvári Miklós: Szőlőhegyek botanikai értékei a Dél-nyugat Dunántúlon
14:30–14:45
Kávészünet
14:45–15:00
Löki Viktor, Fekete Réka, Süveges Kristóf, Lovas-Kiss Ádám, Malkócs Tamás, Takács Attila, & Molnár V. Attila: Európai temetők orchideái
15:00–15:15
Matus Gábor, Adorján Balázs, Balogh Rebeka, Farkas Edit, Freytag Csongor, Lőkös László, Mészáros Ilona, Oláh Viktor, Szűcs Péter & Peter Erzberger: Kriptogám közösségek kutatása debreceni lapostetőkön
15:15–15:30
Miglécz Tamás, Donkó Ádám, Drexler Dóra, Valkó Orsolya, Deák Balázs, Török Péter, Kelemen András, Körmöczi Zsófia & Tóthmérész Béla: Őshonos növényfajokból álló takarónövényzet szőlősorközökben – tapasztalatok magas diverzitású magkeverékek vetése után
15:30–15:45
Csiky János, Kovács Dániel, Lengyel Attila, Sebe Krisztina & Wirth Tamás: "A feltűnő sokféleség": flóratérképezés, vasutak, aszfaltutak, kertek flórája Pécsett
15:45–16:00
Haszonits Győző & Schmidt Dávid: A potenciálisan inváziós vesszős aggófű (Senecio inaequidens DC.) aktuális elterjedése Magyarországon
16:00–16:15
Lukács Balázs András, Molnár V. Attila & Mesterházy Attila: A színes békaszőlő (Potamogeton coloratus) „visszatérése” forráskifolyókba a karsztvízkiemelés megszűnése után
16:15–16:30
Deák Balázs: „Természet és történelem – A kurgánok szerepe a sztyeppi vegetáció megőrzésében” (könyvbemutató)
16:30–16:45
Molnár V. Attila & Löki Viktor: „Élet a halál után – A temetők élővilága” (könyvbemutató)
16: 45–17:00
Zárszó
 
 

A rendezvény az EMMI Új Nemzeti Kiválóság Programjának köszönhetően valósul meg
 
ÚNKP-18-3-I-DE-355, ÚNKP-18-3-III-DE-129
ÚNKP-18-4-DE-163