2016. december 21., szerda

Cikk a PeerJ című folyóiratban

Megjelent a látonya (Elatine) nemzetség európai fajainak molekuláris filogenetikáját, magmorfológiáját, kromoszómaszám evolúcióját és rendszertanát tárgyaló közleményünk a PeerJ című folyóiratban.

1. Az alaktani változatosság példái az Elatine nemzetségben. A, Elatine alsinastrum (subgenus Potamopithys) terresztris alakja; B, Elatine alsinastrum vízi alakjának virágzó hajtásai; C, E. brochonii (Spanyolország); D, E. triandra (Magyarország); E, E. hexandra (Lengyelország); F, E. californica (USA); G, E. hungarica (Magyarország); H, E. hydropiper (Magyarország); I, E. campylosperma (Spanyolország); J, E. gussonei (Lampedusa); K, E. gussonei (Szicília); K, E. macropoda (Szardínia). —Molnár V. Attila fényképei.

Összefoglalás
Az Elatine nemzetségnek mintegy 25 faja ismert, amelyek efemer vizes élőhelyek kistermetű, rövid életű fajai. Nagyfokú, és részben kétéltű életmódjukból fakadó morfológiai variabilitásuk következtében a nemzetség taxonómiája ellentmondásos. Cikkünkben 13 faj 27 mintájának részletes molekuláris filogenetikai vizsgálatát végeztük el nukleáris (rITS) és plasztid (accD-psaI, psbJ-Peta, ycf6-PSBM-trnd) szekvenciák alapján. A filogenetikai analízis alapján a nemzetség európai képviselőinek rendszerezését adjuk. A hagyományosan elfogadott Crypta és Elatinella szekciókat monofiletikusnak találtuk. Megállapítottuk, hogy a nemzetség filogenetikai fáján a legelső leágazást az Elatine brochonii képezi – e faj számára egy új Szekciót írtunk le és azt a faj jellegzetes murvaleveleiről Sect. Bracteata-nak neveztük el. Néhány rendszertani következtetést is levontunk. Az E. hexandra, magas ploidia-szintű faj valószínűleg állandósult hibrid a két fő szekció egy-egy fajai között. Az E. campylosperma önálló faji státuszát molekuláris genetikai és morfológiai bizonyítékok is alátámasztják. Az E. gussonei szélesebb elterjedésű és genetikailag változatos faj, amelynek két főbb leszármazási vonala különül el. Az Ázsiából leírt E. ambigua jelenléte az európai (és így a hazai) flórában kérdéses. A fő leszármazási vonalakat számos szünapomorf  morfológiai karakter, valamint egységes kromoszóma számok is támogatják. Mindezek alapján az tetramer virágokkal és átellenes levelekkel rendelkező Elatinella szekción belül két új alszekciót is leírtunk: a Hydropipera mérsékelt égövben elterjedt, a Macropodae alszekcióba pedig mediterrán fajok tartoznak.

Fig. 4. One of the two MPTs resulted from MP analysis of the combined (nrITS+plastid accD-psaI, psbJ-petA, ycf6-psbM-trnD) sequences displayed as a phylogram (A) and as a cladogram (B). Next to each branch are bootstrap support values resulting from 1,000 pseudo-replicate followed by Bayesian PP values after the slash.
A teljes cikk letölthető innen.

Hivatkozás
Sramkó G., Molnár V. A., Tóth J. P., Laczkó L., Kalinka A., Horváth O., Skuza L., Lukács B. A. & Popiela A. (2016): Molecular phylogenetics, seed morphometrics, chromosome number evolution and systematics of European Elatine L. (Elatinaceae) species. PeerJ 4: e2800, DOI 10.7717/peerj.2800

2016. december 14., szerda

Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II.


Megjelent a Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához című (és korábban beharangozott) cikksorozat II. része a Kitaibelia című folyóiratban. (A cikksorozat 1. részéről korábban itt írtam.)

A közlemény 9 társszerző – egymástól jórészt függetlenül gyűjtött – adatait összegzi. A cikkben összesen 612 edényes taxon, 283 flóratérképezési negyedkvadrátból származó előfordulási adatait tesszük közzé. Az adatok között ritkább őshonos taxonok (például Antennaria dioica, Bupleurum pachnospermum, Carex rostrata, Ceratocephala testiculata, Cicuta virosa, Cirsium boujartii, Epipactis moravica, Lycopsis arvensis, Parnassia palustris, Pyrus nivalis, Rumex kerneri, Rumex pulcher, Silene nemoralis, Stellaria alsine, Teucrium botrys, Vicia lutea), ritka, vagy legalábbis adathiányos idegenhonos fajok (például Nonea lutea, Panicum dichotomiflorum, Silybum marianum) mellett országosan elterjedt, de többé-kevésbé alulreprezentált fajok (például Eragrostis minor, Heliotropium europaeum, Saxifraga tridactylites) esetében is közöljük az Atlasz térképeihez képest újnak bizonyuló lelőhelyeket. A legtöbb adatot Molnár Csabának és Lengyel Attilának köszönhetjük. Magam leginkább temetőkben gyűjtött adatokkal járultam hozzá a cikkhez, amelyek számottevően kiegészítik például Ranunculus illyricus és a Spergula pentandra nyírségi elterjedésének ismeretét.

Homoki csibehúr (Spergula pentandra)
Emellett tavasszal külön figyelemmel kísértem az ország északkeleti részén az Atlaszban még csupán kevés helyről jelzett Senecio vernalis vasutak és utak mentén észlelhető állományait.
A teljes cikk letölthető innen.
A sorozat folytatása következik a 2017. évi 1. számban.

Nemzeti Kiválóság Program – fenntartási jelentés

2013. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakban a Nemzeti Kiválóság Program  Szentágothai János Ösztöndíjában részesültem. A támogatási szerződés V. fejezet 4.2. pontja szerint ösztöndíjas időszak lezárultát követő 5 éven keresztül, meghatározott időpontokban fenntartási jelentést kell benyújtanom. Egy tagnap érkezett értesítés alapján 2017. január 10-ig kell eleget tennem a fenntartási jelentési kötelezettségemnek. Mivel a benyújtásra megadott link (egyelőre) nem működik a jelentést itt teszem közzé, hiszen ennek a blognak a létrejöttét a Szentágothai Ösztöndíj iniciálta.

Fenntartási jelentés
Nemzeti Kiválóság Program
Konvergencia-Szentágothai János Ösztöndíj Tapasztalt Kutatóknak-2013

A támogatott munka címe: Európai orchideák es látonyafélék kutatása
A támogatott neve: dr. Molnár V. Attila
Befogadó intézmény: Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar
Pályázat azonosítója: A2-SZJ-TOK-13-0001
NKPR iktatási azonosító: NKPR-2013-14040
A beszámoló tárgyát képező időszak: 2015. január 01. – 2017. január 7.

Az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatás, valamint elért eredményei rövid bemutatása

A Szentágothai Ösztöndíj két növénycsalád európai képviselőivel kapcsolatos kutatásaimat támogatta 2013. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakban. A munka során ökológiai, taxonómiai és természetvédelmi kérdésekre kerestem választ, három eltérő közelítésmód (terepi adatgyűjtés, herbáriumi adatok feldolgozása és kísérletes laboratóriumi munka) során. Az Ösztöndíj a szűkebb értelemben vett kutatói és oktatói tevékenység mellett lehetőséget biztosított széleskörű ismeretterjesztői és tudományszervezői tevékenységre is.
Az ösztöndíj időszaka alatt elért fontosabb eredmények:
13 tudományos közlemény jelent meg (és további egyet fogadtak el közlésre);
6 ismeretterjesztő cikk jelent meg;
Konferenciákon és tudományos rendezvényeken összesen 28 előadásban működtem közre társszerzőként és összesen 11 előadást tartottam;
7 szemináriumot tartottam;
13 egyetemi hallgató munkáját irányítottam témavezetőként, közülük két hallgató szerzett BSc-oklevelet és egy hallgató MSc-oklevelet;
8 tudományos diákköri munka készült közülük az országos tudományos diákköri konferenciákon 4 dolgozat ért el 1-3. helyezést;
Két oktatási segédanyagot készítettem és tettem szabadon hozzáférhetővé a világhálón;
Megszerveztem a Diószegi Szeminárium c. előadássorozatot (összesen 27 előadás, mintegy 381 résztvevővel);
Részt vettem a Nemzeti Kiválóság Programot bemutató, népszerűsítő kutatói portré (kisfilm) elkészítésében. A film a Youtube-on a NKP kisfilmek közül az ösztöndíjas időszak végén a legnagyobb nézettséget érte el;
Kutatói blogot működtettem (427 bejegyzés, 73 ezer megtekintés);
Megszerkesztettem és megjelentettem a Kitaibelia című botanikai folyóirat 19. évfolyam 1. és 2. számát;
Szabadon hozzáférhetővé tettem a világhálón a Kitaibelia című botanikai folyóirat első 19 évfolyamának cikkeit pdf-formátumban;
Két alkalommal megszerveztem a Növénybiológiai Workshop-ot.
Záróbeszámolómat kiemelkedő minősítéssel fogadták el és Nemzeti Kiválóság Díjban részesültem.

 A kutatási eredmények hasznosulása az ösztöndíjas időszak zárását követően (kutatási eredmények konferenciákon történő bemutatása; oktatási tevékenység; tudományos, műszaki, művészi alkotások, fejlesztések létrehozása stb.)

Az ösztöndíj időszaka lezárását követő időszakban (2015. január 1. óta) elért fontosabb eredmények:
10 angol nyelvű tudományos közlemény jelent meg (és további hármat fogadtak el közlésre);
4 magyar nyelvű tudományos közlemény jelent meg;
2 angol nyelvű rövid közleményem jelent meg;
6 ismeretterjesztő cikkem jelent meg;
6 egyetemi hallgató munkáját irányítottam témavezetőként;
Takács Attila tanítványom témavezetésemmel megvédte egyetemi doktori (PhD) értekezését;
Sonkoly Judit volt BSc- és MSc szakdolgozóm megvédte egyetemi doktori (PhD) értekezését;
Lovas-Kiss Ádám tanítványom megszerezte MSc oklevelét;
Fekete Réka és Süveges Kristóf tanítványaim megszerezték BSc oklevelüket;
Megjelentettem a Kitaibel – Egy magyar tudós élete című könyvet;
Megszerveztem a Diószegi Szeminárium c. előadássorozat újabb 15 előadását;
Kutatói blogot működtettem (újabb 270 bejegyzés és újabb 120 ezer megtekintés);
Részt vettem a Kitaibelia című botanikai folyóirat 20. és 21. évfolyamainak szerkesztésében, lektorálásában és kiadásában.

Az ösztöndíjas időszak lezárását követően megvalósult tudományos közlemények (absztraktok, publikációk, monográfiák, dolgozatok) jegyzéke.

Absztraktok, publikációk, monográfiák megnevezése
Mű azonosító száma (ISSN, ISBN)
Megjelenésének pontos helye és ideje
Könyv:
ISBN 9789634738909
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Növénytani Tanszék, Debrecen. 216 pp.
Angol nyelvű tudományos cikk: Molnár V. A. – Löki V. – Takács A. – Schmidt J. – Tökölyi J. – Bódis J. – Sramkó G. (2015): No evidence for historical declines in pollination success in Hungarian orchids.
ISSN 1589 1623 (Print)
ISSN 1785 0037 (Online)
Év: 2015
Folyóirat: Applied Ecology and Environmental Research 13(4): 1097–1183.
Angol nyelvű tudományos cikk:
Molnár V. A., Sonkoly J, Lovas-Kiss Á, Fekete R, Takács A, Somlyay L, Török P. (2015): Seed of the threatened annual legume, Astragalus contortuplicatus, can survive over 130 years of dry storage.
ISSN 0032-7786 
Év: 2015,
Folyóirat: Preslia 87: 319–328.
Angol nyelvű tudományos cikk:
Lovas-Kiss A., Sonkoly J., Vincze O., Green A. J., Takács A. & Molnár V. A. (2015): Strong potential for endozoochory by waterfowl in a rare, ephemeral wetland plant species (Astragalus contortuplicatus, Fabaceae).
ISSN 0001-6977
Év: 2015,
Folyóirat: Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(3): 321–326.
Angol nyelvű tudományos cikk:
Popiela A., Łysko A., Molnár V. A., Kącki Z., Lukács B. A. (2015): Elatine triandra Schkuhr (Elatinaceae) in Europe, with special emphasis on the central part of the continent.
ISSN 1253-8078
Év: 2015,
Folyóirat: Acta Botanica Gallica – Botany Letters 162 DOI:10.1080/12538078
Angol nyelvű tudományos cikk:
Kalinka A., Sramkó G., Horváth O., Molnár V. A. & Popiela A. (2015): Chromosome numbers of selected species of Elatine L. (Elatinaceae).
ISSN 0001-6977
Év: 2015,
Folyóirat: Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(4): 413–417. DOI: 10.5586/asbp.2015.036
Angol nyelvű tudományos cikk:
Molnár V. A, Tóth J. P., Sramkó G., Horváth O., Popiela A., Mesterházy A., Lukács B. A. (2015): Flood induced phenotypic plasticity in amphibious genus Elatine (Elatinaceae).
ISSN 2376-5992
Év: 2015,
Folyóirat: PeerJ 3:e1473; DOI 10.7717/peerj.1473
Angol nyelvű tudományos cikk:
Sonkoly J., E. Vojtkó A., Tökölyi J., Török P., Sramkó G., Illyés Z., Molnár V. A. (2016): Higher seed number compensates for lower fruit-set in deceptive orchids.
ISSN 1365-2745
Év: 2016,
Folyóirat: Journal of Ecology 104(2): 343–351. DOI: 10.1111/1365-2745.12511
Angol nyelvű tudományos cikk:
Mosolygó-L. Á. Sramkó G., Barabás S., Czeglédi L., Jávor A., Molnár V. A., Surányi Gy. (2016): Molecular genetic evidence for allotetraploid hybrid speciation int he genus Crocus L. (Iridaceae).
ISSN 1179-3155
Év: 2016,
Folyóirat: Phytotaxa 258(2): 121–136.
Angol nyelvű tudományos cikk:
Sramkó G., Molnár V. A., Tóth J. P., Laczkó L., Kalinka A., Horváth O., Skuza L., Lukács B. A. & Popiela A. (2016): Molecular phylogenetics, seed morphometrics, chromosome number evolution and systematics of European Elatine L. (Elatinaceae) species.
ISSN 2376-5992
Év: 2016,
Folyóirat: PeerJ 4: e2800,
DOI 10.7717/peerj.2800
Angol nyelvű tudományos cikk:
Török P., Tóth E., Tóth K., Valkó O., Deák B., Kelbert B., Bálint P., Radócz Sz. , Kelemen A., Sonkoly J., Miglécz T., Matus G., Takács A., Molnár V. A., Süveges K., Papp L., Papp L. jr., Tóth Z., Baktay B., Málnási Csizmadia G., Oláh I., Peti E., Schellenberger J., Szalkovszki O, Kiss R., Tóthmérész B. (2016): New measurements of thousand-seed weights of species in the Pannonian Flora.
ISSN 0236-6495
Év: 2016,
Folyóirat: Acta Botanica Hungarica 58(1–2), pp. 187–198.
DOI: 10.1556/034.58.2016.1–2.10
Angol nyelvű tudományos cikk (közlésre elfogadva):
Molnár V. A., Takács A., Mizsei E., Löki V., Barina Z., Sramkó G. & Tökölyi J. (2017): Religious differences affect orchid diversity of Albanian graveyards.
ISSN 0556-3321 (Print)
ISSN
2070-3368 (Online)
Év: 2017,
Folyóirat: Pakistan Journal of Botany 49(1) (közlésre elfogadva)
Angol nyelvű tudományos cikk (közlésre elfogadva):
Bateman R. M., Molnár V. A., Sramkó G. (2017): Morphometric survey elucidates the evolutionary systematics of the Eurasian Himantoglossum clade (Orchidaceae: Orchidinae).
ISSN 2376-5992
Év: 2017,
Folyóirat: PeerJ 5 (közlésre elfogadva)
Angol nyelvű tudományos cikk (közlésre elfogadva):
Balázs A. Lukács, Anna E. Vojtkó, Attila Mesterházy, Attila V. Molnár, Kristóf Süveges, Zsolt Végvári, Guido Brusa, Bruno E.L. Cerabolini (2017): Growth-form and spatiality driving the functional difference of native and alien aquatic plants in Europe.
ISSN 2045-7758
Év: 2017,
Folyóirat: Ecology and Evolution (közlésre elfogadva)
Angol nyelvű rövid közlemény:
Molnár V. A. & Löki V. (2016): Cochlearia danica (Lapierre) DC. pp. 427. In: Raab-Straube E. von & Raus Th. (ed.): Euro+Med-Checklist Notulae, 6.
ISSN: 1868-6397
Év: 2016,
Folyóirat: Willdenowia 46: 423–442.
Angol nyelvű rövid közlemény:
Takács A. & Molnár V. A. (2016): Elatine hexandra (Lapierre) DC. pp. 427–428. In: Raab-Straube E. von & Raus Th. (ed.): Euro+Med-Checklist Notulae, 6.
ISSN: 1868-6397
Év: 2016,
Folyóirat: Willdenowia 46: 423–442.
Magyar nyelvű tudományos közlemény:
TAKÁCS Attila, NAGY Timea, SRAMKÓ Gábor, LOVAS-KISS Ádám, SÜVEGES Kristóf, LUKÁCS Balázs András, FEKETE Réka, LÖKI Viktor, MALATINSZKY Ákos, E. VOJTKÓ Anna, KOSCSÓ János, PFLIEGLER Walter Péter, NÓTÁRI Krisztina & MOLNÁR V. Attila (2016): Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához I. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae I.
ISSN 2064-4507 (Online)
ISSN 1219-9672 (Print)
Év: 2016,
Folyóirat: Kitaibelia 21(1): 101–115.,
DOI: 10.17542/kit.21.101
Magyar nyelvű tudományos közlemény:
MOLNÁR Csaba, LENGYEL Attila, MOLNÁR V. Attila, NAGY Timea, CSÁBI Miklós, SÜVEGES Kristóf, LENGYEL-VASKOR Dóra, TÓTH György & TAKÁCS Attila (2016): Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae II.
ISSN 2064-4507 (Online)
ISSN 1219-9672 (Print)
Év: 2016,
Folyóirat: Kitaibelia 21(2): 227–252.,
DOI: 10.17542/kit.21.227
Magyar nyelvű tudományos közlemény:
TAKÁCS Attila, NAGY Timea, SALAMON-ALBERT Éva & MOLNÁR V. Attila: Az év vadvirága 2014-ben: a szibériai nőszirom (Iris sibirica L.) / The Wildflower of the Year 2014 in Hungary: Siberian flag (Iris sibirica L.)
ISSN 2064-4507 (Online)
ISSN 1219-9672 (Print)
Év: 2015,
Folyóirat: Kitaibelia 20(2): 268–285.
DOI: 10.17542/kit.20.268
Csábi M., Csirmaz K., Gregorits J., Haszonits Gy., Hernádi L., Kiticsics A., Lukács R., Makádi S., Marton J., Molnár V. A., Nagy T., Pánczél M., Raksányi Zs., Reszler G. & Takács A. (2015): Kiegészítések a Magyarország orchideáinak atlasza elterjedési adataihoz.
ISSN 2064-4507 (Online)
ISSN 1219-9672 (Print)
Év: 2015,
Folyóirat: Kitaibelia 20(1): 170–172.
Magyar nyelvű tudományos közlemény:
Takács A., Süveges K., Ljubka T., Löki V., Lisztes-Szabó Zs. & Molnár V. A. (2015): A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium”.
ISSN 2064-4507 (Online)
ISSN 1219-9672 (Print)
Év: 2015,
Folyóirat: Kitaibelia 20(1): 15–22.
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk:
Molnár V. A. (2015): Klímaváltozás és orchideák.
ISSN 0040-3717 (Print)
Év: 2015,
Folyóirat: Természet Világa 146(1): 40–41.
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk:
Takács A. & Molnár V. A. (2015): Az Év Vadvirágai 2015 – A fehér szegfüvek. Istenek, szent királyok, lovagok füvei.
ISSN: 1418-1665 (Online)
ISSN 0013-6077 (Print)
Év: 2015,
Folyóirat: Élet és Tudomány 70(33): 1030–1032.
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk:
Molnár V. A., Sonkoly J. & Takács A. (2015a): Növények Csipkerózsika-álma avagy meddig életképesek a magvak?
ISSN: 1418-1665 (Online)
ISSN 0013-6077 (Print)
Év: 2015,
Folyóirat: Élet és Tudomány 70(39): 1222–1224.
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk:
Molnár V. A., Schmotzer A., Máté A. & Löki V. (2015): Élet a halál után. A temetők növénytani öröksége.
ISSN: 1418-1665 (Online)
ISSN 0013-6077 (Print)
Év: 2015,
Folyóirat: Élet és Tudomány 70(45): 1424–1427.
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk:
Takács A., Nagy T. & Molnár V. A. (2016): Herbáriumok: porosodó szénakazlak, vagy információs aranybányák?
ISSN 0133-1639
Év: 2016,
Folyóirat: Interpress Magazin 36(1): 94–100.
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk:
Molnár V. A. & Takács A. (2016): Az Év vadvirága 2016-ban. A közönségkedvenc kockásliliom.
ISSN: 1418-1665 (Online)
ISSN 0013-6077 (Print)
Év: 2016,
Folyóirat: Élet és Tudomány 71(15): 464–466.