2017. december 31., vasárnap

Kitaibelia 22(2)

Megjelent online a Kitaibelia című folyóirat 22. évfolyamának 2. száma az alábbi tartalommal:


LUKÁCS Balázs András, GULYÁS Gergely, HORVÁTH Dénes, HŐDÖR István, SCHMOTZER András, SRAMKÓ Gábor, TAKÁCS Attila, MOLNÁR Attila: Florisztikai adatok a Tiszántúl középső részéről / Floristic data from the central part of the floristic region ‘Crisicum’ (E Hungary) (DOI: 10.17542/kit.22.317)


CSIKY János, BARÁTH Kornél, BOCZ Virág, DEME Judit, FÜLÖP Zsófia, KOVÁCS Dániel, NAGY Katalin, TAMÁSI Bendegúz, CSIKYNÉ RADNAI Éva: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához V. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae V. (DOI: 10.17542/kit.22.383)

NAGY József, KULCSÁR László, MATUS Gábor, BALOGH Rebeka, DEMETER László, MOLNÁR Csaba, NAGY Tímea, LOVAS-KISS Ádám, LÖKI Viktor, MOLNÁR V. Attila: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/kit.22.404)

A nyomtatott kötet postázása a megrendelők számára 2018 elején várható, továbbá a Flórakonferencián (2018. február 23-25., Debrecen) is beszerezhető lesz.

Folyamatosan várjuk a lap profiljába illő anyagokat a kitaibelia@unideb.hu címen. A jövő évi első szám lapzártája 2018. március 15., a második számé 2018. augusztus 20.

2017. december 21., csütörtök

Nemzeti Kiválóság Program - fenntartási jelentés 2017

2013. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakban a Nemzeti Kiválóság Program  Szentágothai János Ösztöndíjában részesültem. A támogatási szerződés V. fejezet 4.2. pontja szerint ösztöndíjas időszak lezárultát követő 5 éven keresztül, meghatározott időpontokban fenntartási jelentést kell benyújtanom. Egy tegnap érkezett értesítés alapján 2017. december 31-ig kell eleget tennem a fenntartási jelentési kötelezettségemnek. A jelentést itt is közzéteszem, mivel ennek a blognak a létrejöttét a Szentágothai Ösztöndíj iniciálta.

 
Fenntartási jelentés


Pályázó neve:
dr. Molnár V. Attila
Pályázati kód:
Pályázat azonosítója: A2-SZJ-TOK-13-0001, NKPR iktatási azonosító: NKPR-2013-14040
Képzési szint (mesterszakos/ posztgraduális)
Posztgraduális

 

Az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatás, valamint elért eredményei rövid bemutatása  

A Szentágothai Ösztöndíj két növénycsalád európai képviselőivel kapcsolatos kutatásaimat támogatta 2013. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakban. A munka során ökológiai, taxonómiai és természetvédelmi kérdésekre kerestem választ, három eltérő közelítésmód (terepi adatgyűjtés, herbáriumi adatok feldolgozása és kísérletes laboratóriumi munka) során. Az Ösztöndíj a szűkebb értelemben vett kutatói és oktatói tevékenység mellett lehetőséget biztosított széleskörű ismeretterjesztői és tudományszervezői tevékenységre is.
Az ösztöndíj időszaka alatt elért fontosabb eredmények:
13 tudományos közlemény jelent meg (és további egyet fogadtak el közlésre);
6 ismeretterjesztő cikk jelent meg;
Konferenciákon és tudományos rendezvényeken összesen 28 előadásban működtem közre társszerzőként és összesen 11 előadást tartottam;
7 szemináriumot tartottam;
13 egyetemi hallgató munkáját irányítottam témavezetőként, közülük két hallgató szerzett BSc-oklevelet és egy hallgató MSc-oklevelet;
8 tudományos diákköri munka készült közülük az országos tudományos diákköri konferenciákon 4 dolgozat ért el 1-3. helyezést;
Két oktatási segédanyagot készítettem és tettem szabadon hozzáférhetővé a világhálón;
Megszerveztem a Diószegi Szeminárium c. előadássorozatot (összesen 27 előadás, mintegy 381 résztvevővel);
Részt vettem a Nemzeti Kiválóság Programot bemutató, népszerűsítő kutatói portré (kisfilm) elkészítésében. A film a Youtube-on a NKP kisfilmek közül az ösztöndíjas időszak végén a legnagyobb nézettséget érte el;
Kutatói blogot működtettem (427 bejegyzés, 73 ezer megtekintés);
Megszerkesztettem és megjelentettem a Kitaibelia című botanikai folyóirat 19. évfolyam 1. és 2. számát;
Szabadon hozzáférhetővé tettem a világhálón a Kitaibelia című botanikai folyóirat első 19 évfolyamának cikkeit pdf-formátumban;
Két alkalommal megszerveztem a Növénybiológiai Workshop-ot.
Záróbeszámolómat kiemelkedő minősítéssel fogadták el és Nemzeti Kiválóság Díjban részesültem.

 
A kutatási eredmények hasznosulása az ösztöndíjas időszak zárását követően (kutatási eredmények konferenciákon történő bemutatása; oktatási tevékenység; tudományos, műszaki, művészi alkotások, fejlesztések létrehozása stb.)

Az ösztöndíj időszaka lezárását követő időszakban (2015. január 1. óta) elért fontosabb eredmények:
21 angol nyelvű tudományos közlemény jelent meg (és további hármat fogadtak el közlésre);
10 magyar nyelvű tudományos közlemény jelent meg;
2 angol nyelvű rövid közleményem jelent meg;
10 ismeretterjesztő cikkem jelent meg;
7 egyetemi hallgató munkáját irányítottam témavezetőként;
Takács Attila tanítványom témavezetésemmel megvédte egyetemi doktori (PhD) értekezését;
Sonkoly Judit volt BSc- és MSc szakdolgozóm megvédte egyetemi doktori (PhD) értekezését;
Fekete Réka és Süveges Kristóf tanítványaim megszerezték BSc oklevelüket;
Lovas-Kiss Ádám és Fekete Réka tanítványaim megszerezték MSc oklevelét;
Megírtam és megjelentettem a Kitaibel – Egy magyar tudós élete című könyvet;
Megszerveztem a Diószegi Szeminárium c. előadássorozat újabb 16 előadását;
Kutatói blogot működtettem (újabb 348 bejegyzés és újabb 150 ezer megtekintés);
Részt vettem a Kitaibelia című botanikai folyóirat 20., 21. és 22. évfolyamainak szerkesztésében, lektorálásában és kiadásában.


Az ösztöndíjas időszak lejárta után megvalósult tudományos közlemények jegyzéke:

Könyv:
Molnár V. A. (2016): Kitaibel. Egy magyar tudós élete.  ISBN 9789634738909 Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Növénytani Tanszék, Debrecen. 216 pp.

Angol nyelvű tudományos cikkek:
Molnár V. A. – Löki V. – Takács A. – Schmidt J. – Tökölyi J. – Bódis J. – Sramkó G. (2015): No evidence for historical declines in pollination success in Hungarian orchids. ISSN 1589 1623 (Print) ISSN 1785 0037 (Online) Év: 2015. Folyóirat: Applied Ecology and Environmental Research 13(4): 1097–1183.

Molnár V. A., Sonkoly J, Lovas-Kiss Á, Fekete R, Takács A, Somlyay L, Török P. (2015): Seed of the threatened annual legume, Astragalus contortuplicatus, can survive over 130 years of dry storage. ISSN 0032-7786 Év: 2015, Folyóirat: Preslia 87: 319–328.

Lovas-Kiss A., Sonkoly J., Vincze O., Green A. J., Takács A. & Molnár V. A. (2015): Strong potential for endozoochory by waterfowl in a rare, ephemeral wetland plant species (Astragalus contortuplicatus, Fabaceae). ISSN 0001-6977 Év: 2015, – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(3): 321–326.

Popiela A., Łysko A., Molnár V. A., Kącki Z., Lukács B. A. (2015): Elatine triandra Schkuhr (Elatinaceae) in Europe, with special emphasis on the central part of the continent. ISSN 1253-8078 Év: 2015, – Acta Botanica Gallica – Botany Letters 162 DOI:10.1080/12538078

Kalinka A., Sramkó G., Horváth O., Molnár V. A. & Popiela A. (2015): Chromosome numbers of selected species of Elatine L. (Elatinaceae). ISSN 0001-6977 Év: 2015, – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(4): 413–417. DOI: 10.5586/asbp.2015.036

Molnár V. A, Tóth J. P., Sramkó G., Horváth O., Popiela A., Mesterházy A., Lukács B. A. (2015): Flood induced phenotypic plasticity in amphibious genus Elatine (Elatinaceae). ISSN 2376-5992 Év: 2015, – PeerJ 3:e1473; DOI 10.7717/peerj.1473

Sonkoly J., E. Vojtkó A., Tökölyi J., Török P., Sramkó G., Illyés Z., Molnár V. A. (2016): Higher seed number compensates for lower fruit-set in deceptive orchids. ISSN 1365-2745– Journal of Ecology 104(2): 343–351. DOI: 10.1111/1365-2745.12511

Mosolygó-L. Á. Sramkó G., Barabás S., Czeglédi L., Jávor A., Molnár V. A., Surányi Gy. (2016): Molecular genetic evidence for allotetraploid hybrid speciation int he genus Crocus L. (Iridaceae). ISSN 1179-3155– Phytotaxa 258(2): 121–136.

Sramkó G., Molnár V. A., Tóth J. P., Laczkó L., Kalinka A., Horváth O., Skuza L., Lukács B. A. & Popiela A. (2016): Molecular phylogenetics, seed morphometrics, chromosome number evolution and systematics of European Elatine L. (Elatinaceae) species. ISSN 2376-5992– PeerJ 4: e2800, DOI 10.7717/peerj.2800

Török P., Tóth E., Tóth K., Valkó O., Deák B., Kelbert B., Bálint P., Radócz Sz. , Kelemen A., Sonkoly J., Miglécz T., Matus G., Takács A., Molnár V. A., Süveges K., Papp L., Papp L. jr., Tóth Z., Baktay B., Málnási Csizmadia G., Oláh I., Peti E., Schellenberger J., Szalkovszki O, Kiss R., Tóthmérész B. (2016): New measurements of thousand-seed weights of species in the Pannonian Flora. ISSN 0236-6495– Acta Botanica Hungarica 58(1–2), pp. 187–198., DOI: 10.1556/034.58.2016.1–2.10

Molnár V. A., Takács A., Mizsei E., Löki V., Barina Z., Sramkó G. & Tökölyi J. (2017): Religious differences affect orchid diversity of Albanian graveyards. ISSN 0556-3321 (Print) ISSN 2070-3368 (Online)– Pakistan Journal of Botany 49(1): 289–303.

Bateman R. M., Molnár V. A., Sramkó G. (2017): Morphometric survey elucidates the evolutionary systematics of the Eurasian Himantoglossum clade (Orchidaceae: Orchidinae). ISSN 2376-5992– PeerJ 5: e2893. doi: 10.7717/peerj.2893

Balázs A. Lukács, Anna E. Vojtkó, Attila Mesterházy, Attila V. Molnár, Kristóf Süveges, Zsolt Végvári, Guido Brusa, Bruno E.L. Cerabolini (2017): Growth-form and spatiality driving the functional difference of native and alien aquatic plants in Europe. ISSN 2045-7758– Ecology and Evolution 7(3): 950-963. Doi: 10.1002/ece3.2703

Molnár V. A., Löki V., Máté A., Molnár A., Takács A., Nagy T., Lovas-Kiss Á., Lukács B.A., Sramkó G. & Tökölyi J. (2017): The occurrence of Spiraea crenata and other rare steppe plants in Pannonian graveyards. ISSN 1336-9563Biologia 72(5): 500—509.

Freytag Cs., Pabar S., Demeter Z., Simon Á., Resetár A., Molnár V. A., Sramkó G. & Máthé Cs. (2017): Production and characterization of tissue cultures of four Crocus species from the Carpathian Basin. ISSN 1898-0295Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica Doi: 10.1515/abcsb-2017-0009

Molnár V. A., Nagy T., Löki V., Süveges, K., Takács A., Bódis J.& Tökölyi J. (2017): Graveyards as refuges for Turkish orchids against salep harvesting. ISSN 2045-7758– Ecology and Evolution DOI 10.1002/ece3.3562

Sonkoly J., Deák B., Valkó O., Molnár V.A., Tóthmérész B., Török P. (2017): Do large-seeded herbs have a small range size? The seed mass– distribution range trade-off hypothesis. ISSN 2045-7758– Ecology and Evolution DOI 10.1002/ece3.3568

Molnár V.A., Süveges K., Molnár Zs., Löki V. (2017): Using traditional ecological knowledge in discovery of rare plants. ISSN 0001-6977 –  Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(3): 3541. doi 10.5586/asbp.3541

Fekete, R., Nagy, T., Bódis, J., Biró, É., Löki, V., Süveges, K., Takács, A., Tökölyi, J. & Molnár V., A. (2017). Roadside verges as habitats for endangered lizard-orchids (Himantoglossum spp.): Ecological traps or refuges? ISSN 0048-9697 –  Science of The Total Environment 607: 1001-1008.

Takács A., Molnár V. A., Horváth O., Sramkó G., Popiela A., Mesterházy A., Lovas-Kiss Á., Green A. J., Löki V., Nagy T., Lukács, B. A. (2017): The rare aquatic angiosperm Elatine gussonei (Elatinaceae) is more widely distributed than previously thought. ISSN 0304-3770– Aquatic Botany 141: 47–50.

Popiela A., Łysko A., Białecka B., Bihun M., Sramkó G., Staroń W., Wieczorek A. & Molnár V. A. (2017): Seed morphometric characteristics of European species of Elatine (Elatinaceae). ISSN 2376-5992– PeerJ 5: e3399. DOI 10.7717/peerj.3399

Angol nyelvű rövid közlemények:
Molnár V. A. & Löki V. (2016): Cochlearia danica (Lapierre) DC. pp. 427. In: Raab-Straube E. von & Raus Th. (ed.): Euro+Med-Checklist Notulae, 6. ISSN: 1868-6397– Willdenowia 46: 423–442.

Takács A. & Molnár V. A. (2016): Elatine hexandra (Lapierre) DC. pp. 427–428. In: Raab-Straube E. von & Raus Th. (ed.): Euro+Med-Checklist Notulae, 6. ISSN: 1868-6397– Willdenowia 46: 423–442.

Magyar nyelvű tudományos közlemények:
TAKÁCS Attila, NAGY Timea, SRAMKÓ Gábor, LOVAS-KISS Ádám, SÜVEGES Kristóf, LUKÁCS Balázs András, FEKETE Réka, LÖKI Viktor, MALATINSZKY Ákos, E. VOJTKÓ Anna, KOSCSÓ János, PFLIEGLER Walter Péter, NÓTÁRI Krisztina & MOLNÁR V. Attila (2016): Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához I. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae I. ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 – Kitaibelia 21(1): 101–115., DOI: 10.17542/kit.21.101

MOLNÁR Csaba, LENGYEL Attila, MOLNÁR V. Attila, NAGY Timea, CSÁBI Miklós, SÜVEGES Kristóf, LENGYEL-VASKOR Dóra, TÓTH György & TAKÁCS Attila (2016): Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához I. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae I. ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 – Kitaibelia 21(2): 227–252.,DOI: 10.17542/kit.21.227

TAKÁCS Attila, NAGY Timea, SALAMON-ALBERT Éva & MOLNÁR V. Attila: Az év vadvirága 2014-ben: a szibériai nőszirom (Iris sibirica L.) / The Wildflower of the Year 2014 in Hungary: Siberian flag (Iris sibirica L.) ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) Év: 2015, – Kitaibelia 20(2): 268–285. DOI: 10.17542/kit.20.268

Csábi M., Csirmaz K., Gregorits J., Haszonits Gy., Hernádi L., Kiticsics A., Lukács R., Makádi S., Marton J., Molnár V. A., Nagy T., Pánczél M., Raksányi Zs., Reszler G. & Takács A. (2015): Kiegészítések a Magyarország orchideáinak atlasza elterjedési adataihoz. ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) Év: 2015, – Kitaibelia 20(1): 170–172.

Takács A., Süveges K., Ljubka T., Löki V., Lisztes-Szabó Zs. & Molnár V. A. (2015): A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium”.  ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) Év: 2015, – Kitaibelia 20(1): 15–22.

Molnár Cs., Haszonits Gy., Malatinszky Á., Kovács G. K., Kovács G., Nagy T., Molnár V. A. & Takács A. (2017): Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához III. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae III.  ISSN 2064-4507 (Online)ISSN 1219-9672 – Kitaibelia 22(1): 122–146.

Mesterházy A., Vidéki R., Lukács B. A., Mészáros A. & Molnár V. A. (2017): Adatok a színes békaszőlő (Potamogeton coloratus) hazai előfordulásához / Recent Hungarian distribution of Potamogeton coloratus. ISSN 2064-4507 (Online)ISSN 1219-9672 – Kitaibelia 22(1): 77–83.

Nótári K., Nagy T., Löki V., Ljubka T., Molnár V. A. & Takács A. (2017): Az ELTE Füvészkert herbáriuma (BPU) / The herbarium of the Botanical Garden of Eötvös Loránd University (BPU). ISSN 2064-4507 (Online)ISSN 1219-9672 – Kitaibelia 22(1): 55–59.

Süveges K., Molnár V. A., Koscsó J. (2017): A csermelyciprus (Myricaria germanica) új hazai előfordulása / New occurrence of Myricaria germanica in a Hungarian gravel pit. ISSN 2064-4507 (Online)ISSN 1219-9672 – Kitaibelia 22(1): 60–63.

Molnár V. A., Csányi B., Vidéki R., Bauer N., Dolánszky F., Papp V. G., Nótári K., Buczkó K., Gulyás P. & Virók V. (2017): Felföldy Lajos (1920–2016) / Lajos Felföldy: a prominent Hungarian botanist and hydrobiologist. ISSN 2064-4507 (Online)ISSN 1219-9672 – Kitaibelia 22(1): 3–25.


Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek:
Molnár V. A. (2015): Klímaváltozás és orchideák. ISSN 0040-3717 (Print) Év: 2015, – Természet Világa 146(1): 40–41.

Takács A. & Molnár V. A. (2015): Az Év Vadvirágai 2015 – A fehér szegfüvek. Istenek, szent királyok, lovagok füvei. ISSN: 1418-1665 (Online) ISSN 0013-6077 (Print) Év: 2015, – Élet és Tudomány 70(33): 1030–1032.

Molnár V. A., Sonkoly J. & Takács A. (2015a): Növények Csipkerózsika-álma avagy meddig életképesek a magvak? ISSN: 1418-1665 (Online) ISSN 0013-6077 (Print) Év: 2015, – Élet és Tudomány 70(39): 1222–1224.

Molnár V. A., Schmotzer A., Máté A. & Löki V. (2015): Élet a halál után. A temetők növénytani öröksége. ISSN: 1418-1665 (Online) ISSN 0013-6077 (Print) Év: 2015, – Élet és Tudomány 70(45): 1424–1427.

Takács A., Nagy T. & Molnár V. A. (2016): Herbáriumok: porosodó szénakazlak, vagy információs aranybányák? ISSN 0133-1639Interpress Magazin 36(1): 94–100.

Molnár V. A. & Takács A. (2016): Az Év vadvirága 2016-ban. A közönségkedvenc kockásliliom.ISSN: 1418-1665 (Online) ISSN 0013-6077 – Élet és Tudomány 71(15): 464–466.

Molnár V. A. (2017): Kosborok az erdőben. ISSN:  2062-5502 – A mi erdőnk 7(3): 30-31.

Takács A., Nagy T., Molnár V. A. (2017): A herbáriumok históriája és haszna 2. Mire jók a növénygyűjtemények? ISSN: 1418-1665 (Online) ISSN 0013-6077 – Élet és Tudomány 72(24): 752–754.

Nagy T.,Takács A., Molnár V. A. (2017): A herbáriumok históriája és haszna 1. A szárított kerttől a modern gyűjteményekig.ISSN: 1418-1665 (Online) ISSN 0013-6077 Élet és Tudomány 72(22): 687–690.

Fekete R. & Molnár V. A. (2017): Az utak hatása az élővilágra.ISSN: 1418-1665 (Online) ISSN 0013-6077 Természet Világa 148(6): 268-270.

2017. december 1., péntek

Kitaibelia - Fekete Gábor emlékszám

Hamarosan megjelenik a Kitaibelia című folyóiratunk 22. évfolyamának 2. füzete (Fekete Gábor emlékszám).

Ez lesz az első Kitaibelia-szám, amelynek borítóját nem egyetlen növényfaj, hanem egy élőhely rajza díszíti. Úgy éreztük ez a kép fejezi ki igazán Fekete Gábor Tanár Úr holisztikus szemléletét.
A rajz elkészítését ezúton is köszönjük Jana Táborskának.
 
A szám tartalma:

Molnár Zsolt & Kun András (szerk.): Fekete Gábor, mint mester és kolléga

Nagy József & Németh Csaba: A Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel lombosmoha Magyarországon

Balogh Lajos & Mesterházy Attila: Két új adventív faj előfordulása Magyarországon a buzérfélék (Rubiaceae) családjából

Óvári Miklós: A Himantoglossum adriaticum Baumann a Kelet-Zalai-dombságban

Lukács Balázs András, Gulyás Gergely, Horváth Dénes, Hődör István, Schmotzer András, Sramkó Gábor, Takács Attila, Molnár Attila: Florisztikai adatok a Tiszántúl középső és északi részéről

Korda Márton, Schmidt Dávid, Vidéki Róbert, Haszonits Győző, Tiborcz Viktor, Csiszár Ágnes, Zagyvai Gergely, Bartha Dénes: A Gagea minima (L.) Ker Gawl. és a Dictamnus albus L. újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, valamint további florisztikai adatok az Alföldről

Kevey Balázs: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához IV.

Csiky János, Baráth Kornél, Bocz Virág, Deme Judit, Fülöp Zsófia, Kovács Dániel, Nagy Katalin, Tamási Bendegúz, Csikyné Radnai Éva: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához V.

Apró közlemények [1. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce a Budai Arborétumban (Nagy József), 2. Opuntia phaeacantha Engelm. a Nyugat-Dunántúlon (Kulcsár László), 3. Yucca filamentosa L. a Dél-Nyírségben (Matus Gábor & Balogh Rebeka), 4. A Rochel-törpezanót (Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm.) két újabb előfordulása az Alföldön, és néhány régi adatának pontosítása (Demeter László), 5. Abajdóc nyír (Betula ×rhombifolia Tausch.) a Mátra központi részén (Molnár Csaba & Nagy Tímea), 6. A csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata L.) újabb temetői előfordulása (Lovas-Kiss Ádám, Löki Viktor, Molnár V. Attila)]

Ezúton is köszönöm Takács Attilának a szám szerkesztése során végzett áldozatos munkáját!