2018. december 21., péntek

Élet a halál után

A Fat toad zenekar ’ Life after death’ című száma meghallgatható az alábbi képre kattintva. A szám szövegét a dobosként is közreműködő Löki Viktor írta és azt a temetőkben folytatott kutatásaink inspirálták.
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pd_-HQ8EHGw

Life after death

Gain no vain hopes in the fences
Earn distorted independence
Win your ticket to a one way ride
Get down under a tomb and hide

Gain, Earn, Hide, Win,
Draw, On a, Nap-kin
Rotten corpses, vital nature
Your blind watchmaker's creature

This ain't a wonderland for Alice
Orchids grow on decayed bodies

2018. december 13., csütörtök

Megjelent a Kitaibelia 23(2) száma

Megjelent a Kitaibelia című botanikai-természetvédelmi folyóirat 23. évfolyamának 2. számának elektronikus kiadása az alábbi tartalommal:
 
111 - 116FARKAS József: Lakatos Endre – egykori tanítványa szemével (DOI: 10.17542/kit.23.111)
117 - 132PIFKÓ Dániel: Magyar botanikusok határozója a dualizmus utolsó éveiből / An identification key for Hungarian botanists portrayed in Album Kleinianum (compiled by Zoltán Szabó) (DOI: 10.17542/kit.23.117)
133 - 140NAGY József & PAPP Beáta: A Grimmia plagiopodia Hedw. természetvédelmi helyzete Magyarországon / Conservational status of Grimmia plagiopodia Hedw. in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.133)
141 - 150SCHMIDT Dávid, HASZONITS Győző & KORDA Márton: Sótűrő budavirágfajok terjedése a Dunántúl útjain / Spreading of native Spergularia species along roadsides of Transdanubia (NW Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.141)
151 - 154VARGA Szabolcs, SINIGLA Mónika & BAUER Norbert: A Spiraea media Fr. Schm. Balaton-felvidéki előfordulásáról / About the occurrence of Spiraea media Fr. Schm. on the Balaton Uplands (DOI: 10.17542/kit.23.151)
155 - 169SOMLYAY Lajos: Adatok az Arabis nemorensis (Cruciferae) hazai elterjedéséhez / Contributions to the distribution of Arabis nemorensis (Cruciferae) in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.155)
170 - 178KORDA Márton, KERGYIK Éva, TÓTH Anna & CSISZÁR Ágnes: Újabb adat a hazai adventív flóra ismeretéhez: a Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 1831 Magyarországon / Lactuca tatarica (Asteraceae), a new species for the Hungarian alien flora (DOI: 10.17542/kit.23.170)
179 - 187HASZONITS Győző & SCHMIDT Dávid: A potenciálisan inváziós vesszős aggófű (Senecio inaequidens DC.) aktuális elterjedése / Current distribution of the potentially invasive narrow-leaved ragwort (Senecio inaequidens DC.) in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.179)
188 - 196DEMETER László: A Calamagrostis stricta (Timm) Koeler elterjedése a Dél-Nyírségben / Distribution of Calamagrostis stricta (Timm) Koeler in the Southern Nyírség (E Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.188)
197 - 206ERDŐS László, ARADI Eszter, BÁTORI Zoltán & TÖLGYESI Csaba: Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III. / Data to the flora and vegetation of Hungary III. (DOI: 10.17542/kit.23.197)
207 - 217CSIKY János & LANTOS István: Florisztikai felmérések hibaforrásai I. „Jószándékú” flórahamisítások: „kakukk” a Medvesen / The biases of floristic surveys I. Naive planters: “cuckoo” of the Medves (N Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.207)
218 - 237KEVEY Balázs: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae VII. (DOI: 10.17542/kit.23.218)
238 - 261CSIKY János, BARÁTH Kornél, CSIKYNÉ RADNAI Éva, DEME Judit, WIRTH Tamás, ZURDO J. Alberto & KOVÁCS Dániel: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VIII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae VIII. (DOI: 10.17542/kit.23.238)
262 - 271EXNER Tamás, SOMLYAY Lajos, CSATHÓ András István, MOLNÁR Csaba, VIRÓK Viktor, SÜVEGES Kristóf, RIEZING Norbert, WIRTH Tamás: Apró közlemények / Short communications
A cikkek elérhetők honlapunkon, archiválásuk az MTA REAL és REAL-J repozitóriumokban folyamatban van. Ezúton is köszönjük a 27 szerző, 23 bíráló és 4 nyelvi lektor áldozatos munkáját, valamint az olvasók érdeklődését és támogatását. A nyomtatott füzetek postázása januárban várható.
 
A következő számba 2019. március 15-éig várjuk a lap profiljába illeszkedő kéziratok benyújtását a kitaibelia@unideb.hu címre.

2018. december 6., csütörtök

"Na, milyen volt Afrika?" Diószegi Szeminárium december 13-án

 Diószegi Szeminárium következő előadását 2018. december 13-án (csütörtökön) 17.00 órától tartjuk a Debreceni Egyetem, Növénytani Tanszékének Diószegi szemináriumi termében (Élettudományi Épület, 1.035). Az összejövetelen Süveges Kristóf és Mesterházy Attila tartanak élménybeszámolót közép-afrikai kutatóútjukról.
Minden érdeklődőt szeretettel látunk!