2014. január 15., szerda

Az Annals of Botany című folyóirat különszáma a megporzók által közvetített fajképződésről


Az a feltevés, hogy a megporzók fontos szerepet játszottak a zárvatermők sokféleségének kialakulásában Darwinig nyúlik vissza, de még napjainkban is foglalkoztatja a kutatókat.
A neves Annals of Botany című folyóirat 2014. januári számát e témakörnek szentelte. A lapszámban egy bevezető-áttekintő (ViewPoint) cikk és 13 Research paper található, amelyekhez szabad hozzáférést biztosít a kiadó. A cikkek közül 4 orchideákkal foglalkozik, ezek közül most a két európai fajjal kapcsolatos közleményt ajánljuk.

A megporzó váltás és ennek ko-evolúciós interakciói a virágjellegek populációk közti variabilitásával kevéssé ismertek. Boberg et al. a lepkék által megporzott Platanthera bifolia sarkantyú hosszúságában tapasztalható változatosságát vizsgálták összefüggésben a megporzó fauna variabilitásával. Az eredmények alapján a sarkantyú hosszúsága pozitívan korrelál lokális megporzók pödörnyelvének hosszával.
A reciprok átültetési kísérletek eredményei alátámasztják, a feltételezést, hogy az optimális virág fenotípus változik a lokális megporzó hatására, valamint, hogy a P. bifolia sarkantyú hosszának evolúcióját elsősorban a megporzó váltás (pollinator shift) irányítja.

Nem ismert, hogy az eltérő megporzási ökotípusok evolúciója kis földrajzi léptékben, például tengerszint feletti magassági grádiens mentén is megvalósul-e. Sun et al. a nektártermelő Gymnadenia odoratissima lokális megporzókhoz való adaptációját vizsgálták. Az alacsony tengerszint feletti magasságban élő növények virágai intenzívebb színűek, de kevésbé illatosak, mint a magasabb hegyvidékeken élőké. A kölcsönös átültetési kísérletek eredményei arra utalnak, hogy a hegyvidéki növények alacsonyabb tengerszint feletti magasságban tapasztalható szaporodási sikere valószínűleg a megporzó legyek a hegyekben tapasztalható magasabb egyedszámához történt alkalmazkodás következménye. Arra a következtetésre jutnak, hogy a különböző magasságban élő növények között az illatban és a virágok méretében tapasztalható variabilitás valószínűleg a lokális megporzók különböző fajkészletéhez való alkalmazkodás jele.

Források:
Boberg, E., Alexandersson, R., Jonsson, M., Maad, J., Ågren, J., & Nilsson, L. A. (2014): Pollinator shifts and the evolution of spur length in the moth-pollinated orchid Platanthera bifolia. – Annals of Botany 113: 267–275.
Sun, M., Gross, K., & Schiestl, F. P. (2014): Floral adaptation to local pollinator guilds in a terrestrial orchid. – Annals of botany 113: 289–300.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése