2014. május 30., péntek

Beszámoló a Debrecen az élettudományi kutatásokért című konferenciárólA Debreceni Egyetem Immunológiai Intézete és a Nemzeti Kiválóság Program 2014. május 29-én közös konferenciát szervezett a Debreceni Egyetem Élettudományi Épületben. 

A rendezvény délelőtti programján a Nemzeti Kiválóság Program a kutatói hálózatok kapcsolatépítésére, az oktatói-kutató szféra, a gazdasági szektor, valamint a civil társadalom közötti összeköttetésekre, a szinergiák kölcsönös kihasználására helyezi a hangsúlyt „Kutatástámogatás és tehetséggondozás a gyakorlatban” címmel.

A konferencia délutáni szekciója „Legújabb eredmények az elméleti immunológiai kutatások területén és klinikai felhasználásuk” címmel folytatódott, amely az immunológia legújabb eredményeiről igyekezett körképet adni, a Nemzeti Kiválóság Programban résztvevőkkel együttműködve, az orvosi, élettudományi és biológiai területeken tevékenykedő ösztöndíjasok bevonásával.

A délutáni szekció programja a következő volt:

13:00 – 13:10: Prof. Dr. Rajnavölgyi Éva (a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Immunológia Tanszék vezetője): Köszöntő

13:10–13:25: Prof. Dr. Kemény Lajos (az SZTE Doktori Iskola vezetője, a konferencia díszvendége): Díszelőadás. Immunológia és transzlációs medicina kutatások és eredmények

13:25–13:40: Dr. Szabó Attila (Erdős Pál Fiatal Kutatói ösztöndíjas): A sigma-1 receptor specifikus aktivációja humán dendritikus sejtekben hatékonyan gátolja a gyulladásos és Th1/Th17 effektor T sejt választ

13:40–13:55: Bacskai Ildikó (Jedlik Ányos Doktorjelölt ösztöndíjas): Embrionális sztróma sejtek RIG szerű receptorok jelátviteli folyamataira gyakorolt hatása dendritikus sejtekben

13:55–14:10: Pázmándi Kitti Linda (Jedlik Ányos Doktorjelölt ösztöndíjas): Natív és oxidatívan módosított exogén mitokondriális DNS hatása a humán plazmacitoid dendritikus sejtek működésére

14:10–14:25: Csillag Anikó Éva (Jedlik Ányos Doktorjelölt ösztöndíjas): Inhomogén statikus mágneses mező hatásának vizsgálata pollen által indukált allergiás gyulladásra

14:25–14:40: dr. Csoma Eszter (Magyary Zoltán Posztdoktori ösztöndíjas): Új humán polyomavírusok kóroki szerepének vizsgálata

14:40–14:55 dr. Kristóf Endre Károly (Apáczai Csere János Doktorandusz ösztöndíjas): Humán barna zsírsejt differenciáció vizsgálata in vitro

15:25–15:40: Sárvári Anita Kinga  (Jedlik Ányos Doktorjelölt ösztöndíjas): Sejthalál és gyulladásos reakciók szerepe a preadipociták differenciálódásának és az obezitás kialakulásának folyamatában

15:40–15:55: Simándi Zoltán (Jedlik Ányos Doktorjelölt ösztöndíjas): Retinsav indukált idegsejt-differenciáció tanulmányozása embrionális őssejtekben és humán glioma mintákon

15:55–16:10: Czimmerer Zsolt (Jedlik Ányos Doktorjelölt ösztöndíjas): Génkifejeződés transzkripciós és poszttranszkripciós szintű szabályozásának vizsgálata az alternatív makrofág aktiváció során

16:10–16:25: Dr. Király Róbert (Magyary Zoltán Posztdoktori ösztöndíjas): Új megközelítések a multifunkcionális transzglutamináz 2 fehérje fiziológiás és patológiás funkcióinak vizsgálatára és értelmezésére

16:25–16:40: Dr. Szöllösi Attila Gábor (Jedlik Ányos Doktorjelölt ösztöndíjas): A cannabinoid rendszer immunológiai szabályozó szerepe a humán bőrben

16:40–16:55: Dr. Miskeiné Dr. Kapitány Anikó (Magyary Zoltán Posztdoktori ösztöndíjas): Keratinociták, dendritikus sejtek és kapcsolatuk vizsgálata atópiás dermatitisben

16:55–17:10: Dr. Szöőr Árpád (Jedlik Ányos Doktorjelölt ösztöndíjas): Génmódosított immunsejteken alapuló új típusú daganatterápia hazai  bevezetésének kísérletes előkészítése

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése