2014. március 20., csütörtök

Magyarország növényritkaságai: MételyfűMarsilea quadrifolia L.

Kevéssé ismert, hogy a harasztoknak vízben élő fajaik is vannak. Közülük a Kárpát-medencében a holtágakban, állóvizekben élő, felszínen lebegő rucaöröm (Salvinia natans) napjainkban nálunk még gyakori. A sekély vizekben és iszapfelszíneken megtalálható, vékony, összegöngyölt levelű sárgolyó (Pilularia globulifera) előfordulása a Kárpát-medencében bizonytalan.
A harmadik idetartozó nemzetség, a mételyfüveké az egyetlen a harasztok között, melynek szárazföldi levelei éjjelre összezáródnak. Közel hetven fajuk ismert, amelyek elsősorban trópusi és szubtrópusi tájak lakói, legtöbbjük Ausztráliában él. Magyar nevüket a vizenyős helyeken élő élősködő férgekről (májmétely) kapták, de a hazai fajt leveleinek jellegzetes alakja miatt nevezték vízi lóherének is. A barnászöld, tompa fényű levéllemez négy levélkéből áll, emiatt préselt példányait még nemrégiben is árulták például a debreceni piacon, mint szerencsét hozó „négylevelű lóherét”. Évelő növény, hosszan kúszó, elágazó gyöktörzzsel. A víz mélységétől függő hosszúságú nyélen fejlődő, a felszínen lebegő leveleinek átmérője 1–3 cm. Hajtásai kiszáradó iszapon 5–10 cm magasak. Barnás, bab alakú sporokarpiumai a szárazra került példányok leveleinek hónaljában, rövid nyélen fejlődnek. 

Eurázsia szubmediterrán klímahatás alatt álló területein fordul elő, de behurcolták Észak–Amerikába is. Sekély – legfeljebb 40–50 centiméter mély – vizekben, tocsogókban, szikes laposokban, iszaptársulásokban található. Az Alföldön korábban elég gyakori faj a folyószabályozásokat, lecsapolásokat követően nagyon megfogyatkozott. Meggyérüléséhez hozzájárulhatott termőhelyeinek eutrofizálódása – szervetlen növényi tápanyagokban való feldúsulása – is. Az 1940–es évek végétől, amikor a rizs termesztésével az Alföld nagy területein próbálkoztak, a rizsföldeken eléggé elszaporodott. Ebben az időszakban került elő Szarvas, Kőtelek, Besenyszög, Hódmezővásárhely, Mindszent, Kisar, Sarkad, Köröstarcsa, Kisújszállás, Karcag és a Hortobágy rizsföldjeiről. Sajnos a vegyszeres gyomirtás térhódításával, hatékonyabbá válásával ismét visszaszorult, napjainkban két kezünkön megszámolhatjuk Magyarországon ismert lelőhelyeit. Legnagyobb ismert hazai populációja az Észak-Alföld egy holtágának parjain él. Itt elsősorban a horgász-állások környékén, enyhén taposott helyeken láthatjuk, a part zavartalan, sűrű növényzetű részein rendszerint hiába keressük. 


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése