2013. december 26., csütörtök

Szakdolgozati témák bemutatkoznak: aláírásminták és rejtvények a herbáriumban

Mint arról már e blogban is beszámoltam a herbáriumok igen értékes információforrások. Ahhoz viszont, hogy a növénygyűjteményekben megőrzött információkhoz hozzáférjünk hosszú út vezet. Közel egy esztendeig tartó munka után,  végetért hazánk második legnagyobb hajtásos növénygyűjteménye, a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék herbáriumának digitalizálása és adatbázisban történő rögzítése. De a munka más gyűjteményekben folytatódik és ehhez örömmel vesszük érdeklődő és lelkes hallgatók jelentkezését.

A Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék herbáriumának
feldolgozása jórészt  Takács Attila érdeme
 
Az adatfeltárásnak természetesen része a herbárium cédulákon található információk leolvasása és rögzítése is. Ez néha - főképpen  a kézírással készült és latin nyelvű cédulák esetében - bizonyos gyakorlatot igényel, de kétségkívül igen tanulságos. Némely cédula esztétikai élményt is jelent, de tudománytörténeti jelentőségük is van: például segíthetnek a kutatók kutatási területeinek megismerésében, kutatóútjainak rekonstruálásában. Az alábbiakban a herbáriumi cédulák egy másik érdekes vetületét mutatjuk be: megőrizték a gyűjtők kézirását  és aláírásaikat. (Megjegyzés: a képek nagyításához katt a képre!)
 
Természetesen a gyűjtők aláírása idővel változik, a fenntiekben bemutatottak közül többeké (Boros Ádámé, Pócs Tamásé és Soó Rezsőé) igen fiatal korukból származik. 

A Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék  úgynevezett Soó Rezső-gyűjteményében elég gyakran találkozhatunk olyan nyomtatott cédulákkal, amelyeken a gyűjtőket (Soó-tanítványokat) néhány  betűs rövidítések jelzik. Ezek megfejtése nem mindig könnyű feladat.


Soó Rezső magán-gyűjteményéhez készült nyomtatott cédula, rajta 1. generációs Soó-tanítványok személyére utaló rövidítésekkel. (Balról: UFSz = Ubrizsy Gábor, Felföldy Lajos, Szűcs Lajos; jobbra: Z. et M. = Zólyomi Bálint és Máthé Imre sr.)

Intézeti fejléccel rendelkező cédulák (balról: S.P.J. = Simon Tibor, Pólya László, Jakucs Pál; jobbra: S.P.BZ. = Simon Tibor, Pólya László, Baráth Zoltán)

A rövidítések használata nem minden esetben következetes, néhol egyes gyűjtőket vezeték és keresztnevük rövidítése is jelölhet (balról: S.J.B. = Simon Tibor, Jakucs Pál, Borsos Olga; jobbra: TOP. = Tibor, Olga, Pali) 
Az egyik legszorgalmasabb gyűjtő Polgár Sándor nevének kiolvasása igen könnyű feladat, mivel neve pecséttel rányomtatva került a cédulára, de a cédula szövegének kiolvasása már nagyobb kihívást jelent, ahogy ezt az alábbi ('Comit. Győr, in silva ad Ráró prope Danubium', azaz 'Győr megye, erdőben Rárónál a Duná közelében', ma: Ásványráró) mellett gyűjtött madársisak cédulája is mutatja:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése