2013. december 10., kedd

Beszámoló a MBT Botanikai Szakosztályának 1459. előadóüléséről

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának 1459. előadóülését tegnap 14 órai kezdettel tartották meg Budapesten, az ELTE Füvészkertben (Illés u. 25.). Az ülésen Isépy István elnökölt és sokan örülthettünk Pócs Tamás megtisztelő jelenlétének. A közönség a következő előadásokat hallgathatta meg:

Sramkó Gábor, Horváth Orsolya, Molnár V. Attila, Löki Viktor, Laczkó Levente & Popiela Agnieszka: Az Elatine nemzetség filogenetikai vizsgálata
Az Elatine L. nemzetségen belüli filogenetikai kapcsolatokról rendkívül keveset tudunk, a fajok evolúciós története a családon belül majdhogynem ismeretlen, ami akadályozza a nemzetség taxonómiai felülvizsgálatát. Kutatócsoportunk egy lengyel-magyar együttműködés keretein belül vizsgálja a fajok rokonságát filogenetikában használt DNS régiók szekvenálásával. Egy kivételével minden európai fajból gyűjtöttünk mintát figyelmet fordítva arra, hogy az azonos fajok egyes mintái földrajzilag távol essenek egymástól, valamint az Amerikai Egyesült Államok területéről is rendelkeztünk 2 mintával.
Kiválasztottunk nukleáris (nrITS, Eif3E, At103), plasztidiális (gének: atpB, matK, rbcL; intergenerikus spacer-ek: accD-psaI, trnH-psbA, trnL-trnF), és mitokondriális (nad6) markereket, amelyek közül az nrITS, At103, trnH-psbA, és trnL-trnF régiókat  szekvenáltuk, mivel ezeket találtuk a leginformatívabbnak. 11 faj 18 mintájának szekvenciáját elemeztük. Az nrITS szekvenciák segítségével előállított törzsfa betekintést nyújt a nemzetség evolúciós viszonyaiba. A másik nukleáris, At103 régió paralógokat tartalmaz, azonban klónozással ez a régió is vizsgálható. Tervünk, hogy az informatív karaktereket hozzáadva az nrITS mátrixhoz növeljük a felbontást a három azonosított fő leszármazási ágon belül. A plasztidiális régiók közül a trnL-trnF hasonló eredményt mutat az nrITS-hez. A trnH-psbA régió informatívabbnak tűnik, azonban valószínűleg duplikáció miatt nehezebben olvasható a szekvencia.

Laczkó Levente, Lukács Balázs András & Sramkó Gábor: Mit mondhatunk a nagyváradi lótusz harmadkori eredetéről molekuláris genetikai adatok tükrében?
 A Nymphaea lotus L. faj püspökfürdői (Románia: Baile-1-Mai) populációját [var. thermalis (DC.) Tuzson] vizsgálták. A populáció eredete a magyar botanika egyik régen vitatott kérdése, a növény jelenlétét illetően két elmélet ismert: 1.) Tercier reliktum elmélet, amelynek értelmében a populáció a földtörténeti Harmadkor óta folyamatosan jelen van a területen; 2.) Betelepítés vagy betelepülés elmélet, amelynek értelmében a növény vándormadarak, vagy a török fürdőkultúra révén történt betelepítés eredményeként került a területre. A kérdést számos tanulmány vizsgálta korábban is, amelyek nagy többségben a tercier reliktum elméletet támogatták. A genetikai távolságot vizsgálaták a püspökfürdői populáció és az afrikai állományok között, a nemzetség filogenetikájának kutatása során már korábban is vizsgált nrITS és trnT-trnF DNS régiók szekvenálásával. A püspökfürdői és afrikai mintákat összehasonlítva nem találtak jelentős genetikai távolságot, tehát az nrITS és trnT-trnF szekvenciák nem támogatják a tercier reliktum elméletet. Hozzászólt: Pócs Tamás, Höhn Mária, Sramkó Gábor

Barina Zoltán: Egy őszi hagymásunk, a vetővirág (Sternbergia colchiciflora) virágzásának sajátságai
A szerző 2000 és 2013 között a Gerecse 3 mintaterületén állandó kvadrátok segítségével vizsgálta a vetővirág virágzási és termésképzési sajátságait. Adatai alapján a faj ritkán és rövid ideig virágzik. Virágzás leginkább a szeptemberi csapadék mennyiségével és a szeptemberi hőmérséklettel mutat összefüggést. A szerző dokumentálta a talaj feletti virágzás nélkül képzett termések révén a talajban történő (jelentős mértékű) kleisztogám virágzást, valamint az állományok egyedszámának csökkenését a vizsgálati időszakban.Hozzászólt: Pócs Tamás, Molnár V. Attila

Vojtkó András, Juhász Tamás & Dulai Sándor: Arló környékének növényvilága. Flóra és vegetáció a Heves-Borsodi-dombvidék keleti részén
A szerzők az utóbbi években a Heves-Borsodi-dombvidéken végzett flóra és vegetációkutatásuk eredményeként röviden bemutatták a mintegy 200 négyzetkilométeres térképezett területet, annak legfontosabb geológiai, klimatikus és vegetációs adottságait. A terület tipikus ’medencedombság’, amely orografikus helyzete miatt ’hidegcsapdaként’ működik és ezzel magyarázható a montán fajokban (például Dentaria glandulosa, Petasites albus) való gazdagság. A terület flóráját és vegetációját fenyegető tényezők közül kiemelték az akácosodást. 

Schmidt Dávid: Adventív fajok újabb megfigyelései Győr környékén
A szerző a Győr tágabb térségében és elsősorban az autópályák környékén az utóbbi években tett érdekes megfigyeléseiről számolt be. Az országot most már behálózó autópályák ökológiai folyosóként szolgálnak több melegkedvelő és sótűrő faj (például Plantago coronopus) terjedéséhez. A 2013-as jelentős dunai árvíz is szolgáltatott új adventív megfigyeléseket, például a Solanum peruvianum tömeges felbukkanása a Szigetközben. Hozzászólt: Isépy István, Balogh Lajos

Csontos Péter, Damian Chmura & Nagy József: Botanikai tanulmányúton a Sziléziai-Beszkidekben
A szerzők 2013. szeptemberében Lengyelország dél-nyugati részén tett útjukról számoltak be. Egyik fő céljuk, a Lengyelroszágban (még?) elég ritka ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) egy, Csontos Péter által korábban megtalált populációjának felmérése volt. A váosias környezetben, egy vasútállomás területén található kis kiterjedésű és egyedszámú állomány továbbra is megvan és a talaj vizsgálatok alapján már jelentős magbankot alakított ki. A szerzők beszámoltak további, a Sziléziai-Beszkidekben tett kirándulásuk során talált növényekről, köztük a fenyérgamandor (Teucrium scorodonia) lengyel botanikusok által nem ismert előfordulásáról.

Sonkoly Judit, E. Vojtkó Anna, Takács Attila, Horváth Orsolya & Molnár V. Attila: Botanikai gyűjtőút az Ibériai-félszigeten
A 2013. április 17. és május 3. között tett kutatóutunk fő célja minták gyűjtése volt az Elatine nemzetség folyamatban levő filogenetikai vizsgálatához, elsősorban a gyűjteményünkből eddig hiányzó Észak-Afrikában és az Ibériai-félszigeten megtalálható Elatine brochonii Clav. felkutatása. Emellett részben terepi adatgyűjtéssel, részben herbáriumi anyagok tanulmányozásával szerettük volna pontosítani a térségben előforduló látonya fajok elterjedéséről alkotott képet. Összesen 4 Elatine fajt találtunk Huelva környékén és a Doñana Nemzeti Parkban, természetes mediterrán időszakos tavacskákban és részben mesterséges eredetű időszakos vizek partjain. Meglátogattuk az Universidad de Extremadura (Badajoz, UNEX) és a Real Jardín Botanico de Madrid (MA) herbáriumait, ahol tanulmányoztuk és revideáltuk az európai Elatine-anyagot. A terepi tapasztalatok és a herbáriumi adatok alapján úgy tűnik, hogy az Ibériai-félszigeten Elatine macropoda Guss. mellett gyakran előfordul az Elatine hexandra (Lapierre) DC. és ritkábban az Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al. is. Utóbbi faj ibériai-félszigeti, valamint tavaly megtalált szicíliai előfordulásai alapján valószínűleg sokkal elterjedtebb a Mediterráneumban, mint azt korábban gondolták. A Doñana Nemzeti Parkban (El Rocio mellett) talált növény alaktanilag és genetikailag is a Szardíniáról leírt Elatine campylosperma Seub. nevű fajhoz áll közel, amelynek Giuseppe Giacintho Moris (1796–1869) által Szardínián gyűjtött originális anyagát tanulmányoztuk hazafelé úton az Università di Torino herbáriumában (TO).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése