2014. július 11., péntek

Orchideák közép-európai temetőkben - ki tud róluk?

Az orchideakedvelők körében régóta ismert tény, hogy a törökországi temetők számos esetben nyújtanak menedéket orchideáknak, ezeken a területeken ugyanis hagyományosan nem legeltetnek és vélhetően kegyeleti okokból gumókat sem gyűjtenek. Tudomásunk szerint eddig tematikusan még nem vizsgálták, hogy milyen jelentősége van a temetőknek a veszélyeztetett törökországi orchideák  védelmében, fennmaradásában. Ezért célul tűztük ki, hogy az ország számos területén jelentős számú temetőt keressünk fel és vegyük számba azok orchideáit, valamint vizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek potenciálisan meghatározzák ezeknek az élőhelyszigeteknek az alkalmasságát a kosborfélék fennmaradására. 

Néhány korábbi évben tett kirándulás tapasztalatain alapulva az idei év áprilisában és júniusában tettünk tanítványaimmal 1-1 egyenként közel három hetes kirándulást, amelyek során összesen 300 törökországi temetőt mértünk fel. Összesen több mint 80 orchideafajt találtunk, ami azt jelenti, hogy a török orchideaflóra mintegy felét megtaláltuk az ország területének alig több, mint százezred részén.

Az érdeklődők az eddigi utakról, eredményekről itt olvashatnak színes képekkel illusztrált beszámolókat:

Az idén ősszel és jövő tavasszal vizsgálatainkat szeretnénk kiterjeszteni Közép-Európára is. Hazánkban elsősorban Vas és Zala, valamint szórványosan Somogy és Fejér megyékben van tudomásunk orchideák (Elsősorban Anacamptis morio, Neotinea tridentata, Spiranthes spiralis és két Ophrys-faj) temetőkben történő előfordulásáról. Ezen felül Szlovákia és Románia területén tudunk néhány orchideás temetőről.
Köszönettel vennénk, ha valakinek tudomása van orchideák előfordulásáról temetőkben az jelezné ezt nekünk az alábbi email-címen:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése