2016. február 26., péntek

Természetvédelmi botanika és Élőhelytipológia gyakorlati fajlisták

A Természetvédelmi botanika című tárgyat felvett hallgatók a szeminárium keretében beadandó dolgozatot a hazánkban jogszabályilag védelmet élvező növényfajokról készíthetnek.

A dolgozat összerendezett és hivatkozott irodalmi ismereteken kell alapuljon. Olyan fajt érdemes választani amelynek rendszertani-, ökológiai-, társulástani viszonyairól, autökológiájáról a nemzetközi irodalomban találhatók közzétett információk (közlemények).

Az Élőhelytipológia című tárgy gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy beadandó dolgozat elkészítése, bármely hazánkban előforduló hajtásos növényfaj választható, de a hazai vegetációban betöltött jelentős szerepük, valamint a rendelkezésre álló információk nagy mennyisége miatt miatt külön felhívom a figyelmet a következőkre:

Kocsányos tölgy – Quercus robur
Csertölgy – Quercus cerris
Molyhos tölgy – Quercus pubescens
Európai bükk – Fagus sylvatica
Közönséges gyertyán – Carpinus betulus
Hegyi juhar – Acer pseudoplatanus
Kislevelű hárs – Tilia cordata
Mézgás éger – Alnus glutinosa
Fehér fűz – Salix alba
Hamvas fűz – Salix cinerea
Fekete nyár – Populus nigra
Fehér nyár – Populus alba
Közönséges nyír – Betula pendula
Erdei fenyő – Pinus sylvestris
Fekete fenyő – Pinus nigra
Közönséges lucfenyő – Picea abies
Közönséges boróka – Juniperus communis
Ürömlevelű parlagfű – Ambrosia artemisiifolia
Szíriai selyemkóró – Asclepias syriaca
Fehér akác – Robinia pseudacacia
Zöld juhar – Acer negundo
Amerikai kőris – Fraxinus pennsylvanica
Kanadai átokhínár – Elodaea canadensis
Kolokán – Stratiotes aloides
Úszó békaszőlő – Potamogeton natans
Franciaperje – Arrhenatherum elatius
Réti ecsetpázsit – Alopecurus pratensis
Kékperje – Molinia caerulea
Kormos csáté – Schoenus nigricans
Barázdált csenkesz – Festuca rupicola
Kisvirágú nebáncsvirág – Impatiens parviflora
Porcsinkeserűfű - Polygonum aviculare
Nagy csalán – Urtica dioica

Mindkét esetben tájékozódásként a Google Scholar-t ajánlom, keresőszóként pedig a növényfaj tudományos nevét.

A bemutatandó szempontok, tagolás tekintetében potenciális és maximalista minták:Az elkészült dolgozatokat kérem, hogy „keszito-neve-elohelytipologia” vagy „keszito-neve-termeszetvedelmi-botanika” néven, *.doc vagy *.pdf formátumban elmenteni és a következő email-címre beküldeni:
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése