2014. április 29., kedd

Elérhető a neten a KITAIBELIA 3. évfolyam 2. füzeteElérhetők a világhálón a KITAIBELIA botanikai-természetvédelmi folyóirat 3. évfolyam 2. füzetében megjelent cikkek:

Borhidi Attila – Járainé Komlódi Magda: A Javorkaea (Rubiaceae) nemzetség rövid története
Kevey Balázs – Tóth István Zsolt: A Stachys alpina L. magyarországi elterjedése
Nagy János – Molnár Melinda – Szerdahelyi Tibor – Figeczky Gábor – Selényi Márta: A Dryopteris cristata L. új magyarországi lelőhelye
Sulyok József – Vidéki Róbert – Molnár Attila: Adatok a magyarországi Himantoglossum-fajok ismeretéhez
Bagi István – Kovács Gábor – Székely Ágnes: A Crocus reticulatus Stev. előfordulása a kunfehértói holdrutás erdőben
Nagy Gábor – Gergely Tibor – Tóth István Zsolt: Új adatok az Epipactis-fajok mecseki előfordulásaihoz
Barabás Sándor – Rédei Tamás: Új adventív Senecio-faj Magyarországon
Margóczi Katalin – Urbán Mónika – Szabados Boglárka: „Csodarétek” a Dél-Kiskunságban
Molnár V. Attila – Vidéki Róbert – Vlčko, Jaroslav: Adatok hazai Epipactis-fajok ismeretéhez II.
Kovács J. Attila: Vindornya láp növényzete
Molnár Zsolt – Horváth Ferenc – Kertész Miklós – Kun András – Aszalós Réka – Bagi István – Barabás Sándor – Biró Marianna – Csecserits Anikó – Csete Sándor – Gergely Attila – Hahn István – Halassy Melinda – Horváth András – Körmöczi László – Margóczi Kata: A vegetáció térképezésének objektivitása
Bartha Sándor – Fekete Gábor – Molnár Edit – Virágh Klára – Oborny Beáta – Mucina, Ladislav: Funkciós csoportok térbeli szerveződése löszgyepekben
Rédei Tamás – Barabás Sándor – Csecserits Anikó – Kun András: A hegylábi löszvegetáció maradványai a Budai-hegységben Tájtörténeti rekonstrukciós kísérlet
Schmotzer András – Vidra Tamás: Flórakutatás a Monor-Irsai-dombság löszvidékén
Farkas Edit – Lőkös László – Mázsa Katalin: HPTLC-vizsgálatok magyarországi Umbilicaria zuzmófajokon
Jakab Gusztáv – Magyari Enikő – Rudner Edina – Sümegi Pál: A keleméri Nagy-Mohos tó fosszilis mohaflórája
Zalatnai Marta – Krízsik Virág – Németh Anikó – Margóczi Katalin: Rehabilitációs kutatások a KNP bócsai ősborókásában
Molnár V. Attila: Szakirodalmi figyelő
Bagi István – Kovács Gábor, Barta Zoltán, Vojtkó András, Pfeiffer Norbert, Láng István – Prommer Mátyás, Gulyás Gergely: Apró közlemények

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése