2016. április 28., csütörtök

Sáfrányos cikk a Phytotaxa-ban

Megjelent Mosolygó-Lukács Ágnes és Sramkó Gábor megosztott első szerzőségével az alaktanilag és citogenetikailag igen változatos tavaszi sáfrány (Crocus vernus) fajcsoport vizsgálatáról írott cikkünk a Phytotaxa című folyóiratban.

A munka során a fajcsoportot a Kárpát-medencében és térségében képviselő Crocus heuffelianus, C. scepusiensis, C. vernus és C. vittatus taxonok genetikai variabilitását vizsgáltuk AFLP markerek és accD-psaI kloroplaszt szekvencia adatok alapján. Az AFLP vizsgálatok során fenetikai és filogenetikai elemzéseket végeztünk. Fenetikai elemzésünkben a PCoA analízis a Crocus vernus fajcsoporton belül a vizsgált taxonokat faji szinten elkülönítette. Molekuláris vizsgálataink eredményeképpen a kloroplaszt szekvencia adatok és az AFLP markerek által feltárt filogenetikai megközelítésben a C. vernus fajcsoporton belül két fejlődési vonalat különböztetünk meg: a balkáni és adriai kládokat. A balkáni kládhoz tartózó taxonok a C. heuffelianus, C. scepusiensis (plasztid fa estén) és a C. vernus fajcsoport közelrokon faja a C. tommasinianus. Az adriai kládhoz pedig a C. vernus, C. vittatus és C. neapolitanus taxonok tartoznak. Összehasonlítva az accD-psaI plasztid marker és az AFLP markerek felbontóképességét az AFLP technika faji szinten magasabb felbontást eredményezett. Filogenetikai vizsgálataink során az AFLP markerek alapján rekonstrulát kladogram és az accD-psaI kloroplaszt szekvencia alapú fa a Crocus scepusiensis egyedeket az AFLP fán az adriai kládba, ezzel ellentétben a plasztid fán a balkáni kládba helyezte. A biparentálisan és maternálisan öröklődő markernek ez a fajta inkongruenciája a faj hibrid eredetét bizonyítja, amelyet a Bayes-féle utólagos valószínűségen alapuló analízis eredménye is megerősített. A citolológiai eredmények alapján pedig arra a következtetésre jutottunk, hogy a 2n=18 kromoszómaszámú C. scepusiensis taxon a 2n=8 kromoszómaszámú C. vernus és a 2n=10 kromoszómaszámú C. heuffelianus allopoliploid hibridje. Ezzel párhuzamosan, a C. vittatus esetében ugyanezenen szülőfajoktól származóan hasonló eredet valószínűsíthető.

Hivatkozás
Mosolygó-L. Á. Sramkó G., Barabás S., Czeglédi L., Jávor A., Molnár V. A., Surányi Gy. (2016): Molecular genetic evidence for allotetraploid hybrid speciation int he genus Crocus L. (Iridaceae). –  Phytotaxa 258(2): 121–136.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése