2013. november 14., csütörtök

Megporzó által közvetített izoláció a Cypripedium parviflorum két változata között

Az orchideák evolúciójának tanulmányozásában fontos kérdés azoknak a jellegeknek a vizsgálata, amelyek összefüggnek a megporzók által közvetített izolációs barrierekkel. Case és Bierbaum az észak-amerikai Cypripedium parviflorum két változatát (a barnásvörös lepellevelű var. makasin-t és a sárgás lepellevelű pubescens-t) vizsgálták és eredményeikről a Plant Systematics and Evolution című folyóiratban számoltak be. Cikkük céljai a következők voltak: (1) a ’pre-mating’ és az ’early-acting post-mating’ izolációs akadályok tesztelése, (2) a populációk közötti genetikai elkülönülés tesztelése allozim lókuszokkal, és (3) a változatok virágnagyságban tapasztalható különbségeinek dokumentálása.

A két vizsgált papucsajkú orchidea változat közeli rokonságuk, átfedő virágzási idejük és együtt előforduló, átmeneti alakokat nélkülöző populációik miatt alkalmas a kérdés vizsgálatára. Két vizsgált szimpatrikus populációkban a fluoreszcensen jelölt pollen tanúsága szerint minimális a két változat közötti megporzás: 52 makasin és 40 pubescens megporzásra mindössze 4 változatok közötti megporzás jutott. Minden ilyen esetben a var. makasin volt a pollen-donor. A változatok közötti mesterséges megporzás nem eredményezett a természetestől eltérő termésképzési arányt, magtömeget vagy embriómorfológiát. Az allozim adatok a változatok közötti erős allél-frekvencia különbségeket mutatnak, ami a mérsékelt génáramlásról tanúskodik. Ezek az adatok és a két változat virágmorfológiájában tapasztalható szignifikáns különbségek együtt a változatok közötti, megporzók által közvetített reprodukciós barrierre utalnak.


Hivatkozás:


Case, M. A., Bierbaum, T. J. (2013): Pollinator-mediated mating restriction between sympatric varieties of yellow lady’s slipper orchids (Cypripedium parviflorum Salisb.). Plant Systematics and Evolution 299(9): 1721–1735. DOI 10.1007/s00606-013-0828-4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése