2013. október 7., hétfő

Új gombacsalád tagjai képezik a Nervilia nipponica nevű orchidea mikorrhizájátA Journal of Plant Research című folyóirat 126. évfolyam 613-623. oldalain jelent meg Nomura és munkatársai ’The rare terrestrial orchid Nervilia nipponica consistently associates with asingle group of novel mycobionts’ című cikke.

Rövid összefoglalás:
A Nervilia nipponica nevű gumós, talajlakó orchidea Japán középső és nyugati részeinek örökzöld, hegyvidéki erdeiben fordul elő. Ez a rendkívül szűk elterjedési terület összefüggésben lehet specifikus mikorrhiza partnerével . E hipotézis vizsgálata kapcsán a kosbor 10 populációjából gyűjtött 40 példány 75 gyökérmintáját vizsgálták. A mikorrhiza-képző fungus-t két nukleáris genetikai marker (rDNA ITS, rDNA 28S LSU) szekvenálása és filogenetikai rekonstrukciója révén azonosították. A leggyakrabban talált mikorrhiza partnerek 4 közeli rokon Agaromycetes-csoportba tartoznak, amelyek együttesen a vizsgált egyedek 78,7 %-ában fordultak elő. A négy csoport más, a GenBank-ba feltöltött szekvenciákkal együtt egy elkülönülő, monofiletikus kláduszt, egy eddig fel nem ismert családot alkot. Két további csoport fordult elő a vizsgált egyedek jelentős hányadában (Ceratobasidiaceae, 22% és Sebacinales ’B’, 21,5%). Az orchidea ezeket valószínűleg járulékosan használja, mivel alacsonyabb denzitásban és mindig az azonosítatlan Agaromycetes-ekkel együtt találták. Mindezen eredmények alapján a Nervilia nipponica domináns mikorrhiza partnerei az új Agaricomycetes gombacsalád tagjai.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése