2013. október 7., hétfő

Az Epipactis fajok mikorrhizáirólAz American Journal of Botany című folyóirat 99. évfolyam 1020–1032. oldalain jelent meg Tĕšitelová és munkatársai ’Symbiotic germination capability of four Epipactis species(Orchidaceae) is broader than expected from adult ecology’ című cikke.

Rövid összefoglalás:
A növényfajok elterjedésének kialakításában biotikus és biotikus tényezők is szerepet játszanak. Az orchideák apró, csupán kevés tartalék tápanyagot tartalmazó magjai mikorrhiza-gombákat igényelnek a csírázáshoz. Emiatt, csírázási sikerüket környezeti tényezők és mikorrhiza gombák is befolyásolják, de a mikorrhiza gombák és a kifejlett orchideák ökológiai igényei közötti összefüggések alig ismertek.
Tesitelová és munkatársai 4 Epipactis faj csírását vizsgálták, amelyek közül a kifejlett egyedek élőhelyválasztása alapján egy faj (E. helleborine) generalista, míg három faj (E. albensis, E. atrorubens, E. purpurata) különböző élőhelytípusokhoz alkalmazkodott specialista. A fajok magjait olyan termőhelyekre vetették, ahol legalább egy faj előfordult a vizsgált nőszőfüvek közül, a csírázási mintázatot elemezték és a mikorrhizákat molekuláris genetikai módszerekkel azonosították (a kifejlett egyedekből és a magoncokból egyaránt).
Az eredmények alapján a termőhelyi körülményeknek csekélyebb befolyása van a csírázásra, mint azt az adult egyedek élőhelyigénye alapján várhatnánk, mivel a fajok magjai olyan termőhelyeken is csíráznak, ahol a kifejlett példányok nem fordulnak elő. Az ektomikorhizás gombák hozzáférhetősége nem limitálja a csírázást: Az Epipactis fajok csírázását lehetővé tevő ektomikorrhizás gombák (főként Pezizales rendbe tartozó tömlős gombák) bizonyos élőhelytípusokhoz ragaszkodnak és az eltérő élőhelyek különböző gomba-közösségekkel jellemezhetők, a különböző termőhelyekre jellemző orchideák hasonló gombákon osztoznak. Mindezek alapján az Epipactis fajok ökológiai speciálizációjának hajtóerejét nem a mikorrhiza-gombák jelentik, hanem az egyedfejlődés későbbi időszakában, talán a talaj feletti életszakaszra történő áttéréskor ható faktorok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése