2015. február 5., csütörtök

Megjelent a Crisicum 8. köteteMegjelent a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság időszaki kiadványának, a Crisicumnak a legújabb, 8. száma.

A Crisicum, a Körös-Maros Nemzeti Park védett területeinek és tágabb környezetének, a Dél-Tiszántúlnak természettudományos kutatási eredményeiről közöl cikkeket.

 A 8. kötet tartalma:

Tirják László: A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története
7
Bede Ádám: Beszámoló a Békés megyei Nagy-Sárrét halmainak felméréséről
17
Németh Anikó – Makra Orsolya – Balogh Lajos – Szatmári Mihály – Kotymán László – Sallainé Kapocsi Judit:  Löszpusztagyepi növényfajok propagulumainak terepi gyűjtése, ex situ szaporítása és kitelepítése a Körös-Maros Nemzeti Park felhagyott szántóterületeire
45
Deli Tamás – Domokos Tamás: Orsócsigák (Clausiliidae) a Tiszántúlon
77
Deli Tamás – Domokos Tamás – Danyik Tibor : A dél-tiszántúli sziki magaskórósok szárazföldi csigafaunája  (A Vertigo pusilla előfordulása a Dél-Tiszántúlon)
83
Merkl Ottó – Ködöböcz Viktor – Deli Tamás – Danyik Tibor: Bogárfaunisztikai adatok a Dél-Tiszántúlról (Coleoptera)
99
Korompai Tamás – Kozma Péter: Adatok Cserebökény lepkefaunájának ismeretéhez (Lepidoptera, Macrolepidoptera)
153
Szabó Gábor – Zimmermann Zita – Csathó András István – Szentes Szilárd – Virágh Klára – Bartha Sándor: A magyar földikutya [Nannospalax (leucodon) hungaricus] jelenlétének hatása a KMNP Tompapusztai löszgyep (Külső-gulya) finomléptékű szerkezetére
169
Kókai Károly: A Tisza-Maros szög nyugati felének emlősfaunája. Emlősadatok Újszeged, Szőreg, Deszk, Kübekháza, Újszentiván és Tiszasziget települések közigazgatási területeiről
179
Máté Klaudia: A Dévaványai-sík kistáj tájváltozása
191

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése