2015. február 21., szombat

Kitaibelia 20(1) – Siroki Zoltán emlékszámImmár hagyomány, hogy folyóiratunk számait egy-egy jelentős botanikus emlékének ajánljuk. A 20. évfolyam 1. száma Siroki Zoltán emlékszám lesz.

Sirok Zoltán (1906–1987) (Lisztes-Szabó Zsuzsa szívességéből)
 
Siroki Zoltán nevét a legtöbben valószínűleg a rendkívül népszerű és sikeres „Díszmadarak a lakásban” című könyv szerzőjeként ismerik. (A Wikipédia szócikke is Magyar ornitológusként”-ként és Honi madarászkultúránk mindmáig legkiemelkedőbb alakja”-ként aposztrofálja.) Pedig saját bevallása szerint: „a család és a napi oktatómunka mellett életemet négy dolog, mondhatnám négy szenvedély töltötte ki: a madarak, a bogarak, a sáskák és a növények világa”. Tényleg gyűjtött nemcsak „tücsköt és bogarat”, hanem sok egyebet, például madártojást és jelentős növényi herbáriumi anyagot is. Mégpedig kitartó szorgalommal (mintegy fél évszázadon keresztül) és irigylésre méltó precizitással.
 
Anacamptis pyramidalis Rezi mellett 1955. július 9-én szedett példányai
 
Anacamptis palustris subsp. elegans Újlétán 1967. június 13-án szedett példányai
Reményeink szerint a Kitaibelia soron következő száma hozzájárul ahhoz, hogy Siroki Zoltán agrobotanikai és florisztikai munkásságát szélesebb körben ismertté tegye. Életét, tevékenységét Papp László & Lisztes-Szabó Zsuzsa: Emlékezés Siroki Zoltánra című írása fogja bemutatni. Takács Attila, Süveges Kristóf, Ljubka Tibor, Löki Viktor, Lisztes-Szabó Zsuzsa és Molnár V. Attila A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium” című cikke pedig növénygyűjteményét veszi górcső alá. Utóbbi cikk elektronikus függelékeként szabad felhasználásra közreadjuk a gyűjteménynek a mai Magyarország területén gyűjtött, nem kultivált növények példányainak főbb adatait is.

Siroki Zoltán botanikai vonatkozású művei

Siroki Z. (1951): A növények élete. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 60 pp.
Siroki Z. (1954): Növénytan. Tankönyv a mezőgazdasági technikumok részére. – Tankönyvkiadó, Budapest. 59 pp.
Siroki Z. (1954): Adatok a Tiszántúl és a Nyírség flórájához. – Annales Biologicae Universitatum Hungariae 2: 287–288.
Siroki Z. (1956): A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia nyulasi legelőjének botanikai összetétele. – Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve 1956: 183-205.
Siroki Z. (1958): Egy nyírségi reliktumterület monografikus cönológiai feldolgozása. Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve 1958: 109-141.
 Siroki Z. (1960): Növényrendszertan a 2. féléves levelező hallgatók részére. – Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, Debrecen. 43 pp.
Siroki Z. (1961): Növényrendszertani jegyzet. Útmutató a levelező hallgatók részére. – Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, Debrecen. 45 pp.
Siroki Z. (1961): Tőzegmoha-előfordulás a Bükk hegységben. – Botanikai Közlemények 49(1–2): 110–111.
Siroki Z. (1962): Növényrendszertan. Debreceni Agrártudományi Főiskola. Debrecen. 58 pp.
Siroki Z. (1962): Vegetációtanulmányok a debreceni löszháton. Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei 8: 435-461.
Siroki Z. (1965): Újabb florisztikai és cönológiai adatok hazánk területéről. – Botanikai közlemények 52(1): 31–34.
Siroki Z. (1968): A lápi nádtippan Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G. M. Sch. új lelőhelye és elterjedése a Nyírségben. – A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 50: 15–20.
Siroki Z. (1971): A hajdúsági löszhát rétjeinek és legelőinek növénycönológiai elemzése. – DATF cent. ünnepsége, 1868-1968. Debrecen. pp.: 186–190.
Szalay S., Sámsoni Z., Siroki Z., El-Hyatemy Y. (1977): A Hortobágy legelőterületeinek mikroelem-ellátottsága. – Agrokémia és Talajtan 26(1-2): 95–111.
Szalay S. , Sámsoni Z., Siroki Z., El-Hyatemy Y. (1978): Investigations into the micronutrient deficiency of plants on the pasture lands of the Hortobágy heath. – Acta Agronomica Academiae Scientiarum Hungaricae 27(1-2): 17–23.
Sámsoni Z., Siroki Z. & Szalay S. (1981): A Borsodi Mezőség legelőinek és réti növényeinek makro- és mikrotápelem-analitikai vizsgálata. – Agrokémia és Talajtan 30(3-4): 449-461.
Szujkó-Lacza J., Fekete G., Kováts D., Szabó L., Siroki Z. (1982): The vascular plants of the Hortobágy National Park. In: Szujkó-Lacza J. (szerk.).: The flora of the Hortobágy National Park. – Akadémiai Kiadó, Budapest. pp.: 105–169.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése