2015. február 25., szerda

Készülőben van a Kitaibelia 20. évfolyam 1. füzeteLezárulóban van a Kitaibelia című botanikai-természetvédelmi folyóirat soron következő számába (Siroki Zoltán emlékszám) beérkezett kéziratok lektorálása, folyik a szerkesztésük és szerzői korrektúrájuk. (Ezúton is köszönjük a szerzőknek és a lektoroknak az aktív közreműködést!). 

A lapszám borítóján – Nagy Timeának köszönhetően – a magyar flóra egyik ritkasága, a hólyagos here (Trifolium vesiculosum Savi) lesz látható, aminek egyetlen példányát Siroki Zoltán Debrecen határában 1950-ben találta és 1959-ben Egyek mellett gyűjtötte.
2015. február 25-éig a következő kéziratok kerültek elfogadásra (első szerzőik nevének ábécésorrendjében):

Bauer Norbert: Sorbus udvardyana Somlyay & Sennikov a Balaton-felvidék keleti dolomitterületén
Biró Éva & Bódis Judit: Sallangvirág (Himantoglossum) fajok virágzás-fenológiája
Csathó András István, Bede Ádám, Sudnik-Wójcikowska Barbara, Moysiyenko Ivan, Dembicz Iwona & Sallainé Kapocsi Judit: A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon
Csiky János, Erzberger Peter, Kovács Dániel & Deme Judit: Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. a Nyugat-Mecsekben
Deák Balázs, Török Péter, Tóthmérész Béla & Valkó Orsolya: A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzője
Kovács Dániel & Mesterházy Attila: A Ceratochloa (DC. et P. Beauv.) Hack. alnemzetség (Bromus L., Poaceae) hazai története és elterjedése
Nagy Timea: Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy)
Szűcs Péter & Schmidt Dávid: Kiegészítések a Soproni-hegység mohaflórájához II.
Szűcs Péter: Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner előfordulása egy Győr melletti rekultivált hulladéklerakón
Wirth Tamás & Gyergyák Kinga: Az Asparagus verticillatus L. Magyarországon
Papp László & Lisztes-Szabó Zsuzsa: Emlékezés Siroki Zoltánra
Schmidt Dávid: Újabb adatok a Pannonhalmi-dombság flórájához
Schmotzer András: Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth és további adatok a Bükkalja flórájához
Takács Attila, Süveges Kristóf, Ljubka Tibor, Löki Viktor, Lisztes-Szabó Zsuzsa, Molnár V. Attila: A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium”
 
Az idén ősszel a Kitaibelia-nak még egy száma fog megjelenni. Ebbe még várunk kéziratokat a következő címen:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése