2015. január 15., csütörtök

Köszönet és néhány kép a doktori védésemrőlEzúton is szeretném megköszönni mindazoknak akik jelenlétükkel megtisztelték a január 14-ei akadémiai doktori védésemet. Számomra nagy öröm volt, hogy kollégák és barátok ilyen szép számban megjelentek, még olyan Budapesthez nem közel fekvő településekről is, mint Eger, Jósvafő, Keszthely, Mosonmagyaróvár, Pécs, Szombathely, Veszprém és Zirc.

Ezúton is köszönöm az értekezés alapjául szolgáló közleményekben közreműködő szerzőtársaimnak, legelsősorban Sramkó Gábornak, valamint Gulyás Gergelynek, Tökölyi Jácintnak, Barta Zoltánnak, Richard M. Bateman-nek, Bratek Zoltánnak, Horváth Orsolyának, Pavol Eliáš-nak, Illyés Zoltánnak, Király Gergelynek, C.A.J. Kreutz-nak, Lukács Balázs Andrásnak, Máté Andrásnak, Óvári Miklósnak, Ranko Perić-nek, Rudnóy Szabolcsnak, Schmotzer Andrásnak, Alexander N. Sennikovnak, Somlyay Lajosnak, Sulyok Józsefnek, Takács Attilának, Végvári Zsoltnak, Andriy V. Yena-nak a közös munka során tőlük kapott segítséget.


Hálával tartozom a szakmai együttműködésért további szerzőtársaimnak: Balogh Lajosnak, Barina Zoltánnak, Bartha Lászlónak, Beyer Dánielnek, Bódis Juditnak, Borcsa Botondnak, Csiky Jánosnak, Deli Tamásnak, Demeter Zitának, Dénes Andreának, Farkas Sándornak, Hohmann Juditnak, Jakab Gusztávnak, Lájer Konrádnak, Andrzej Lysko-nak, Kapocsi Juditnak, Máthé Csabának, Matus Gábornak, Mesterházy Attilának, M-Hamvas Mártának, Molnár Csabának, Nagy Jánosnak, Németh Csabának, Pál W. Róbertnek, Pfeiffer Norbertnek, Pifkó Dánielnek, Pinke Gyulának, Pintér Istvánnak, Agnieszka Popiela-nak, Karl Robatsch-nak, Surányi Gyulának, Széll Antalnak, Tóth János Pálnak, Vasas Gábornak, Vidéki Róbertnek, Virók Viktornak, Jaroslav Vlčko-nak, Vojtkó Andrásnak.
Köszönöm tanítványaimnak, Sonkoly Juditnak, E. Vojtkó Annának, Lovas-Kiss Ádámnak, Löki Viktornak és Ljubka Tibornak segítségüket.
Köszönöm továbbá a következő intézményeknek, hogy a herbáriumi gyűjteményeikben a 3. és 4. fejezetek létrejöttéhez nélkülözhetetlen munkát lehetővé tették: Magyar Természettudományi Múzeum Növénytár (Budapest), Debreceni Egyetem (Debrecen), ELTE Füvészkert (Budapest), Szent István Egyetem (Gödöllő), Móra Ferenc Múzeum (Szeged), Savaria Múzeum (Szombathely), PTE Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék (Pécs), Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc), Mátra Múzeum (Gyöngyös), Corvinus Egyetem (Budapest), Janus Pannonius Múzeum (Pécs), EKF Növénytani Tanszék (Eger), Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron), Református Kollégium és Gimnázium (Debrecen), Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár), Kazinczy Ferenc Múzeum (Sátoraljaújhely), Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba), Déri Múzeum (Debrecen). A gyűjteményekben való kutatás feltételeit biztosították, valamint a fényképek elkészítésében segítséget nyújtottak: Balogh Lajos, Barina Zoltán, Bauer Norbert, Csiky János, Deli Tamás, Dénes Andrea, Füköh Levente, Galambos István, Gaskó Béla, Hably Lilla, Hegyessy Gábor, Isépy István, Juhász Magdolna, Kapocsi Judit, Kerényi-Nagy Viktor, Lovas Márton, Magos Gábor, Matskási István, Mező Szilveszter, Nagy János, Nagy József, Nagy Levente, Orlóci László, Somlyay Lajos, Tóth Zsuzsanna, Uherkovich Zoltán, Vojtkó András.
Itt is szeretném kifejezni hálámat a magyarországi kosborfélék herbáriumi gyűjtőinek, akik munkája nélkül nem születhetett volna meg jelen értekezés 3. és 4. fejezete. A több mint 400 gyűjtő név szerinti felsorolása a Magyarország orchideáinak atlasza című könyv 174–178. oldalain szerepel. Ezúton is szeretném megköszönni néhai Jakucs Pál szakmai segítségét és atyai barátságát, valamint Nagy Miklós, Felföldy Lajos, Fekete Gábor, Pócs Tamás, Borhidi Attila, Simon Tibor, Podani János, Varga Zoltán, Bartha Dénes, Kevey Balázs és Bagi István munkámhoz nyújtott önzetlen, bíztató támogatását. Hálás szívvel emlékszem Csapody István és Priszter Szaniszló kedves és önzetlen segítségére, valamint sajnálatosan korán eltávozott mestereimre, atyai barátaimra, Seregélyes Tiborra, Németh Ferencre, Less Nándorra és Palkó Sándorra.

Köszönöm a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke munkatársainak, különösen Borbély Györgynek, Mészáros Ilonának és Papp Máriának szíves segítségüket.
Hálás vagyok továbbá mindazoknak, akik munkámat az elmúlt két és fél évtizedben a legkülönbözőbb módon támogatták: Ádám Szabolcs, Berecz József, Bodonczi László, Csábi Miklós, Ernst Gügel, Halász Antal, Stefan Hertel, Juhász Magdolna, Kalotás Zsolt, Király Angéla, Kósa Géza, Markovics Tibor, Pavol Mereďa jun., Pavol Mereďa sen., Molnár Attila, Nagy Gábor, Papp László, Pelles Gábor, Penksza Károly, Riezing Norbert, S. Csomós Ágnes, Walter Timpe, Tóth István Zsolt, Tóth László, Wilfried Voigt.

Az értekezésben szereplő kutatásokat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja (2001–2004 és 2008–2011), valamint a ’Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése’ (NKFP 3B 050/2002., 2002–2005), a Felsőoktatási Kutatási-Fejlesztési Pályázat (FKFP 0114/2001., 2001–2003), az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA K69224, 2007– 2009, OTKA K108992, 2014–2017), a TÁMOP (4.2.2/B-10/1-2010-0024) pályázatai támogatták. Az értekezés elkészültét a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program Szentágothai János Ösztöndíja tette lehetővé. A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatásokért ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet. 
Szeretném megköszönni továbbá Magos Gábor, Raksányi Zsolt, Ujhelyi Péter barátaim segítségét.

Simán László barátom  (Söjtör) jóvoltából néhány képet is közre tudok adni az eseményről.

A bíráló bizottság: Máthé Imre MTA doktora, Szabó László Gyula MTA doktora, Simon Tibor biológiai tudományok doktora, Stranczinger Szilvia PhD (titkár), Vida Gábor MTA rendes tagja, Pócs Tamás MTA rendes tagja, Borhidi Attila MTA rendes tagja, Mátyás Csaba MTA rendes tagja, Papp László MTA rendes tagja. Az opponensek: Podani János MTA levelező tagja, Botta-Dukát Zoltán MTA doktora és Bartha Dénes MTA doktora. Ezúton is köszönöm mindannyiuk munkáját, támogatását.
Nem tudtam olyan fesztelenül előadni, ahogy szoktam vagy ahogy szerettem volna...
Szabó László Gyula, Simon Tibor és Máthé Imre professzorok gratulációját fogadom.
 
Eszmecsere a védést követően Vida Gábor professzor úrral.

 
A védésen szerencsére szép számmal megjelentek korábbi és jelenlegi tanítványaim is


Tanítványaimtól kaptam ezt az egyedi emléktárgyat. Meg kell mondjam: jól ismerik az ízlésemet... Köszönöm!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése