2015. január 9., péntek

A Nemzeti Kiválóság Program - Szentágothai János Ösztöndíj fontosabb eredményeiLezárult a Szentágothai János Ösztöndíjam, amely 2013. szeptembere és 2014. decembere között támogatta az európai orchideákkal és látonyafélékkel kapcsolatos kutatásaimat. Az Ösztöndíj a szűkebb értelemben vett kutatói és oktatói tevékenység mellett lehetőséget biztosított széleskörű ismeretterjesztői és tudományszervezői tevékenységre is.

A kutatás eredményeiről eddig 13 közlemény jelent meg és további egyet fogadtak el közlésre:

1.) Takács A., Lukács B. A., Schmotzer A., Jakab G., Deli T., Mesterházy A., Király G., Balázs B., Perić R., Eliáš P. jun., Sramkó G., Tökölyi J., Molnár V. A. (2013): Key environmental variablesaffecting the distribution of Elatinehungarica in the Pannonian Basin. – Preslia 85(2): 193–207. (IF: 2,778)
 
2.) Török P., Miglécz T., Valkó O., Tóth K., Kelemen A., Albert Á., Matus G., Molnár V. A., Ruprecht E., Papp L., Deák B., Horváth O., Takács A., Hüse B., Tóthmérész B. (2013): New thousand-seed weight records of the Pannonian flora andtheir application in analysing Social Behaviour Types. – Acta Botanica Hungarica 55(34): 429–472.
 
3.) Takács A., Laczkó L., Molnár V. A. (2013): A herbáriumok „új típusú” felhasználásai. Botanikai Közlemények 100: 217–238.
 
4.) Ljubka T., Lovas-Kiss Á., Takács A. & Molnár V. A. (2014): Epipactis albensis Nováková et Rydlo (Orchidaceae) in Ukraine – new data onoccurrence and ecology. – Acta Botanica Hungarica 56(3–4): 399–408.

5.) Molnár V. A. (2014): A herbáriumok jelentősége a klímaváltozás kutatásában.Magyar Tudomány 175(4): 467–473.

6.) Molnár V. A., Popiela A. & Lukács B.A. (2014): Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al. (Elatinaceae)in Sicily. Plant Biosystems 148: 27–30. (IF2012: 1,912)
 
7.) Takács A., Nagy T., Fekete R., Lovas-Kiss Á., Ljubka T.,  Löki V., Lisztes-Szabó Zs. & Molnár V. A. (2014):  A DebreceniEgyetem Herbáriuma (DE) I. A „Soó Rezső Herbárium”.Kitaibelia 19(1): 124–137.
 
8.) Biró É., Bódis J., Nagy T., Tökölyi J. & Molnár V. A. (2015): Honeybee (Apis mellifera) mediated increased reproductive success of a rare deceptive orchid. Applied Ecology and Environmental Research 13(1): 181–192. (IF2013: 0,456).
 
9.) Takács A., Nagy T. & Molnár V. A. (2014.): Epipactis muelleri Godfery.p. 296. In: Raab-Straube E. von & Raus Th. (ed.): Euro+Med-Checklist Notulae, 3 – Willdenowia 44: 287–299. (IF2013: 0,507)

10.) Sramkó G., Molnár V. A., Hawkins J., Bateman R.M. (2014): Molecular phylogeny andevolutionary history of the Eurasiatic orchid genus Himantoglossum s.l.(Orchidaceae). - Annals of Botany 114(8): 1609–1626. (IF2013: 3,295)
 
11.) Sonkoly J., Molnár V. A. & Török P. (2014): A növényi magtömeg-variabilitásökológiai háttere és jelentősége. Kitaibelia 19(2): 295–330.

12.) E. Vojtkó A., Takács A., Molnár V. A. & Vojtkó A. (2014): Herbarium databaseof the vascular collection of Eszterházy Károly College (EGR).Kitaibelia 19(2): 339–348.

13.) Takács A. & Molnár V. A. (2014): Az év vadvirága 2013-ban: A nyári tőzike (Leucojumaestivum L.) Kitaibelia 19(2): 354–364.

14.) E. Vojtkó A., Sonkoly J., Lukács B. A. & Molnár V. A. (2015): Factors affecting reproductive success in three entomophilous orchid species in Hungary. – Acta Biologica Hungarica 66(2) (accepted for publication) (IF2013: 0,563)

Az ösztöndíj ideje alatt 6 ismeretterjesztő cikkünk jelent meg:

1.) Molnár V. A. & Lukács B. A. (2014): Belvizes szántók. Átokvagy áldás? Élet és Tudomány 69(15): 454–456.

2.) E. Vojtkó A., Molnár V. A. & Lukács B. A. (2014): Rejtőzködő információk a növényekben. Természet Világa 145(5): 226–228.

3.) Biró É., Bódis J., Tökölyi J. & Molnár V. A. (2014): Megtévesztőstratégia. Mitől függ a sallangvirágok szaporodási sikere? Élet és Tudomány 69(29): 912–914.

4.) Molnár V. A. (2014): Orchideák,melyek lenyűgözték Darwint. - Természet Világa 145(8): 364–367.

5.) Molnár V.A., Lovas-Kiss Á. & Süveges K. (2014): Orchideák – kultúrtájban. Madársisakok, nőszőfüvek és nyárültetvények.Élet és Tudomány 69(40): 1254–1256.

6.) Lovas-Kiss Á., Fekete R. & Molnár V. A. (2014): A madarak növényi potyautasai. Madártávlat 21(4): 24–25.

Az ösztöndíj ideje alatt két oktatási segédanyagot készítettem és tettem szabadon hozzáférhetővé a világhálón:

1. Molnár V. Attila, Bódis Judit, Illyés Zoltán, Sramkó Gábor (2014): Európai orchideák - Oktatási segédanyag a Debreceni Egyetem kurzusához.Debrecen Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen. 100 oldal. ISBN 978-963-473-626-4, DOI: 10.13140/2.1.1841.8249.


2. Molnár V. A. (2014): Természetvédelmibotanika - Oktatási segédanyag aDebreceni Egyetem kurzusához. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen. 64 oldal. DOI: 10.13140/2.1.2628.2566.

Az ösztöndíj ideje alatt elkészítettem és benyújtottam az MTA doktori értekezésemet.


Az értekezés megjelent e-könyv formájában [Molnár V. A. (2014): Európai kosborfélék (Orchidaceae) és látonyafélék (Elatinaceae) kutatása: taxonómiaiés ökológiai esettanulmányok. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen. 154 pp. ISBN 978-963-473-722-3 DOI: 10.13140/2.1.1691.2963].
 
Az ösztöndíjas időszak alatt 8 tudományos rendezvényen összesen 28 előadásban működtem közre társszerzőként:

4th Croatian Botanical Symposium with International Participation. Split, Croatia, 2013. 09. 27–29. 1 előadás:
1. Anna E. Vojtkó, Judit Sonkoly, Attila Molnár V.: The reproductive success of three orchid species in Hungary.

A MBT Botanikai Szakosztályának 1458. szakülése (2013. november 25., 14 órakor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertje, 1083 Budapest, Illés u. 25.). 3 előadás:
2. Biró Éva, Bódis Judit, Nagy Timea, Takács Attila, Tökölyi Jácint, Molnár V. Attila: Milyen tényezők befolyásolják a Himantoglossum fajok szaporodási sikerét?
3. Löki Viktor, Tökölyi Jácint, Schmidt Júlia, Takács Attila, Sramkó Gábor, Molnár V. Attila: Változott-e az orchideák reprodukciós sikere az elmúlt száz évben Magyarországon?
4. Lovas-Kiss Ádám, Mizsei Edvárd, Molnár V. Attila: Az Anacamptis (Orchis) elegans szaporodásbiológiája

II. Növénybiológiai Workshop. Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen, 2013. november 7. 6 előadás:
5. Horváth Orsolya, Ajtay Zsanett, Molnár V. Attila: Kleisztogámia és önmegporzás az Elatine nemzetségben
6. Lovas-Kiss Ádám, Nagy András, Molnár V. Attila: Récefélék zúzóköveinek szerepe endozoochór úton terjedő növényi propagulumok túlélésében és csírázásában
7. Löki Viktor, Lovas-Kiss Ádám, Ljubka Tibor, Süveges Kristóf, Lukács Balázs András, Sramkó Gábor, Vincze Orsolya, Molnár V. Attila: Nyár-ültetvények, mint orchidea élőhelyek. Mely tényezők befolyásolják a kolonizáció sikerességét?
8. Löki Viktor, Molnár V. Attila, Vincze Orsolya, Bódis Judit: Európai orchideafajok termésképzése, mint a szaporodási siker jellemzője: hozzájárulás és értékelés
9. Biró Éva, Bódis Judit, Nagy Timea, Takács Attila, Tökölyi Jácint, Molnár V. Attila: A méret a lényeg? Sallangvirágok reproduktív sikerét befolyásoló tényezők
10. Molnár V. Attila: A legfiatalabb professzor, orchidea-pápa és fitocézár: Soó Rezső (1903–1980) élete és öröksége

Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának 1459. előadóülése (2013. december 9., 14 óra, Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25.). 2 előadás:
11. Sramkó Gábor, Horváth Orsolya, Molnár V. Attila, Löki Viktor, Laczkó Levente & Popiela Agnieszka: Az Elatine nemzetség filogenetikai vizsgálata
12. Sonkoly Judit, E. Vojtkó Anna, Takács Attila, Horváth Orsolya, Molnár V. Attila: Botanikai gyűjtőút az Ibériai-félszigeten.

Debreceni Egyetem TTK Evolúciós Állattani Tanszék szemináriuma (Debreceni Egyetem Élettudományi Épület F201 terem), 2014. február 27. 12 óra. 1 előadás:
13. Molnár V. Attila: A természettudományos gyűjtemények a 21. században: molyrágta ócskaságok vagy információs aranybányák?

Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében című nemzetközi konferencia (2014. március 7–9., Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézete, Sopron). 10 előadás:
14. Lukács Balázs András, Laczkó Levente, Molnár V. Attila, Sramkó Gábor: A nagyváradi lótusz (Nymphaea lotus var. thermalis) harmadkori eredetéről molekuláris genetikai megközelítésben.
15. Sramkó Gábor, Tóth János Pál, Horváth Orsolya, Mesterházy Attila, Lukács Balázs András, Lidia Skouza, Anna Kalinka, Molnár V. Attila, Agnieszka Popiela: A látonya (Elatine L.) nemzetség európai fajainak filogenetikai és evolúciós viszonyainak első bemutatása.
16. Molnár V. Attila, Löki Viktor, Lovas-Kiss Ádám, Süveges Kristóf, Ljubka Tibor, Sramkó Gábor, Lukács Balázs András, Vincze Orsolya, Takács Attila: Nyár (Populus) ültetvények mint orchidea élőhelyek a Kárpát-medencében
17. Löki Viktor, Tökölyi Jácint, Schmidt Júlia, Takács Attila, Sramkó Gábor, Molnár V. Attila: Változott a magyarországi orchideák szaporodási sikere az elmúlt száz évben?
18. Ljubka Tibor, Molnár V. Attila, Takács Attila, Tóth János Pál: Két Epipactis faj elterjedésének modellezése a Kárpát-medence térségében
19. Biró Éva, Bódis Judit, Nagy Timea, Takács Attila, Tökölyi Jácint, Molnár V. Attila: Sallangvirág fajok szaporodási sikere
20. Takács Attila, Lovas-Kiss Ádám, Ljubka Tibor, Lisztes-Szabó Zsuzsa, Molnár V. Attila: A Debreceni Egyetem Herbáriumának digitalizálása és adatfeltárása
21. E. Vojtkó Anna, Mesterházy Attila, Molnár V. Attila, Süveges Kristóf, Lukács Balázs András: Termálvizekben előforduló idegenhonos és őshonos hínárnövények funkcionális jellegeken alapuló vizsgálata
22. Lovas-Kiss Ádám, Fekete Réka, Löki Viktor, Vincze Orsolya, Molnár V. Attila: A tekert csüdfű (Astragalus contortuplicatus L.) magprodukciója és endozoochor terjedési potenciálja
23. Horváth Orsolya, Ajtay Zsanett , Molnár V. Attila: Virág- és megporzás típusok az Elatine nemzetségben.

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztály 1460. szakülése (2014. március 17., 14 óra, Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey-terem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.). 1 előadás:
24. Biró Éva, Bódis Judit, Molnár V. Attila és Sramkó Gábor: Mikroszatellit régiók fejlesztése a sallangvirág (Himantoglossum s.str.) nemzetségben – taxonómiai és populáció genetikai implikációk.

III. Növénybiológiai Workshop. Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen, 2014. november 6. 4 előadás:
25. Löki Viktor, Lovas-Kiss Ádám, Süveges Kristóf, Fekete Réka, Takács Attila, Biró Éva, Nagy Timea, Hürkan Kaan, Ljubka Tibor, Tökölyi Jácint & Molnár V. Attila: Törökországi temetők mint veszélyeztetett orchideák élőhelyei.
26. Lovas-Kiss Ádám, Sonkoly Judit, Fekete Réka, Takács Attila, Török Péter, Somlyay Lajos & Molnár V. Attila: A tekert csüdfű (Astragalus contortuplicatus L.) évszázados herbáriumi magvainak csíraképessége.
27. Sramkó Gábor, Laczkó Levente, Barabás Sándor, Molnár V. Attila & Lisztes-Szabó Zsuzsa: A magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum) eredetéről molekuláris genetikai eredmények tükrében.
28. Süveges Kristóf, Takács Attila, Lovas-Kiss Ádám, Nagy Timea, Ljubka Tibor, Löki Viktor & Molnár V. Attila: Az Epipactis tallosii veszélyeztetettségi státusának felülvizsgálata.

Az ösztöndíjas időszak alatt összesen 8 szemináriumi előadást tartottam:

1. Kutatók Éjszakája 2013. szeptember 27-én 15 óra: ’Az orchideákcsodálatos világa: A növények, amik lenyűgözték Darwint’. 

2. Táj és Ember Klub, Pannon Egyetem Georgikon Kara (Keszthely), 2013. október 17., 18 óra: ’Természetvédelmi értékek az intenzíven művelt pannóniaitájban: belvizes szántók és nyár-ültetvények’

3. Osztrák Orchidea Társaság, Bécs (Österreichische Gartenbau Gesellschaf, Wien, Siebeckstrasse 14.), 2013. november 18. 18 óra: Orchids ofHungary. 

4. Csapody Vera Növénybarát Kör, Budapest TIT Stúdió Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.), 2014. január 9. 17 óra: Újdonságokés érdekességek az orchideák családjában. 

5. Debreceni Egyetem TTKarnevál. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar rendezvénye (Debrecen Kölcsey Művelődési Központ), 2014. január 30., 14.30 óra: Szexuális trükkök a növényvilágban.

6. Science Café, a Debreceni Egyetem tudományos előadás sorozata, (Fórum Bevásárlóközpont Libri Könyvesbolt, Debrecen, Csapó u. 30.)  2014. április 30. 15 óra: A növényvilág csúcstartói: a lenyűgözőorchideák.

7. Kossuth-hét, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában (biológia előadó, D-125), 2014. szeptember 18-án, 15 óra: ’Rekorderek, csalók, drogdílerek és guminők a növényvilágban’ 

8. Okológus Tea, ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékének rendezvénysorozata, (Budapest, Pázmány P. sétány 1/C.), 2014. november 17-én 16 óra: Törökországi temetők, mint veszélyeztetett orchideák menedékei. http://molnar-v-attila.blogspot.hu/2014/11/eloadas-az-okologus-tean.html

Témavezetői tevékenység

Az ösztöndíjas időszak alatt összesen 13 egyetemi hallgató munkáját irányítottam témavezetőként. A kutatási projektekbe bevont hallgatók közül heten (Biró Éva (2×), Fekete Réka, Nagy Timea (3×), Lovas-Kiss Ádám (2×), Löki Viktor, Ljubka Tibor (2×), Takács Attila (8×) társszerzők lettek tudományos közleményekben, tizenegyen [Ajtay Zsanett, Biró Éva, Fekete Réka, Horváth Orsolya, Laczkó Levente, Ljubka Tibor (3×), Lovas-Kiss Ádám (4×), Löki Viktor (3×), Nagy Timea, Süveges Kristróf (2×), Takács Attila (3×)] társszerzők lettek tudományos előadásokban.
A felsorolt hallgatók közül ketten (Papp Kornélia és Laczkó Levente) befejezték BSc-tanulmányaikat és elkészítették szakdolgozatukat, Löki Viktor pedig befejezte MSc-tanulmányait és elkészítette diplomamunkáját.
Laczkó Levente felvételt nyert a Debreceni Egyetem Biológus (növénybiológus) MSc-szakára, Löki Viktor pedig a Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál Doktori Iskolájába.

Témavezetésemmel 2013-ban 6, 2014-ben 2 tudományos diákköri dolgozat készült:
1. Löki Viktor (2013): Változott a magyarországi orchideák szaporodási sikere az elmúlt száz évben? – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék. Témavezető: Molnár V. Attila
2. Löki Viktor, Lovas-Kiss Ádám, Süveges Kristóf (2013): Nyár-ültetvények, mint orchidea élőhelyek. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék. Témavezető: Molnár V. Attila
3. Nagy Timea (2013): Az adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum) reproduktív sikere. – Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék. Témavezetők: Bódis Judit, Molnár V. Attila
4. Süveges Kristóf (2013): Idegenhonos és őshonos hínárnövény fajok funkcionális jellegeinek vizsgálata. Mitől sikeresek a behurcolt vízinövények? – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék. Témavezetők: Molnár V. Attila, Lukács Balázs András
5. Laczkó Levente (2013): A püspökfürdői Nymphaea lotus var. thermalis eredete genetikai adatok alapján. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék. Témavezetők: Sramkó Gábor, Molnár V. Attila, Lukács Balázs András
6. Lovas-Kiss Ádám (2013): Tőkés récék emésztőrendszerének hatása az Astragalus contortuplicatus magjainak túlélésére. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék. Témavezető: Molnár V. Attila
7. Lovas-Kiss Ádám, Laczkó Levente & Fekete Réka (2014): Különböző magméretű növények endozoochor terjedésének vizsgálata. Témavezetők: Molnár V. Attila, Sramkó Gábor & Vincze Orsolya
8. Süveges Kristóf, Fekete Réka & Lovas- Kiss Ádám: Törökországi temetők, mint veszélyeztetett orchideák élőhelyei. Témavezetők: Molnár V. Attila & Tökölyi Jácint

A Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia döntőjén (Pécs, 2014. április), Löki Viktor, Lovas-Kiss Ádám, Süveges Kristóf a Természetvédelem szekcióban 1. helyezést értek el, Nagy Timea a Botanika szekcióban 2. helyezést, Löki Viktor a Botanika szekcióban 3. helyezést ért el.
A 2014. évi őszi intézményi TDK konferencián mindkét dolgozat megszerezte az indulás jogát a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.


Kutatói blog

A blogot 2013. április 13-án, a Szentágothai Ösztöndíj pályázatának írása idején indítottam és az ösztöndíj teljes időszaka alatt működtettem. Eddig összesen 427 bejegyzést tettem közzé, az ösztöndíjas időszak alatt pedig összesen 404 bejegyzést. A blogot az ösztöndíjas időszak alatt átlagosan kb. 1,2 naponként frissítettem.
A blogot 2015. január 7-éig több mint 73 ezer alkalommal keresték fel. Az egy bejegyzésre eső oldalmegjelenítések száma átlagosan ~169.
2013. 09.
2013. 10.
2013. 11.
2013. 12.
bejegyzések száma
7
13
16
31
összes bejegyzések száma
30
43
59
90
oldalmegjelenítések száma
309
621
1043
2067
összes oldalmegjelenítés
1625
2246
3289
5356
Összes oldalmegjelenítés / Összes bejegyzés
54,2
52,2
55,7
59,5


2014. 01.
2014. 02.
2014. 03.
2014. 04.
bejegyzések száma
33
36
31
29
összes bejegyzések száma
123
159
190
219
oldalmegjelenítések száma
4323
17657
4850
4030
összes oldalmegjelenítés
9679
27336
32186
36216
Összes oldalmegjelenítés / Összes bejegyzés
78,7
171,9
169,4
165,4


2014. 05.
2014. 06.
2014. 07.
2014. 08.
bejegyzések száma
46
22
24
23
összes bejegyzések száma
265
287
311
334
oldalmegjelenítések száma
8033
3303
4097
3926
összes oldalmegjelenítés
44249
47552
51649
55575
Összes oldalmegjelenítés / Összes bejegyzés
167
165,7
166,1
166,4


2014. 09.
2014. 10.
2014. 11.
2014. 12.
bejegyzések száma
17
31
27
18
összes bejegyzések száma
351
382
409
427
oldalmegjelenítések száma
3656
4295
4160
4578
összes oldalmegjelenítés
59231
63526
67686
72264
Összes oldalmegjelenítés / Összes bejegyzés
168,7
166,3
165,5
169,2

Diószegi Szeminárium megszervezése

Az ösztöndíjas időszak 1., 2. és 5. negyedévében (2013. szeptembere és novembere, 2013. decembere és 2014 márciusa, valamint 2014. szeptembere és decembere közötti időszakban (azaz három tanulmányi félévben) megszerveztem a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke szakkollégiumát, a Diószegi Szemináriumot. A Debreceni Egyetem Természettudományi Karán a doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók számára felvehető tantárgyként került meghirdetésre. A 27 összejövetelen összesen 381 fő vett részt. Az előadások közül 10, a társszerzőségemmel valósult meg.
 
Az elhangzott előadások időrendben:

1. negyedév:
2013. szeptember 26., 18:00 óra: Löki Viktor: Alaszkában botanizáltam (résztvevők száma 18 fő)
2013. október 03. 18:00 óra: Sonkoly J. – E. Vojtkó A. – Molnár V.A.: Három orchideafaj szaporodási sikere (résztvevők száma 14 fő)
2013. október 10. 18:00: Sramkó Gábor: Természetvédelmi-filogenetikai kutatóút az ukrán és orosz sztyeppéken (résztvevők száma 27 fő)
2013. október 16. 18:00: Pfliegler Walter: A Kanári-szigetek és Szardínia csodálatos növényvilága (résztvevők száma 20 fő)
2013. október 24. 18:00:  Molnár V. Attila – Löki Viktor – Lovas-Kiss Ádám – Ljubka Tibor – Süveges Kristóf – Lukács Balázs András – Sramkó Gábor – Vincze Orsolya: Nyár (Populus) ültetvények, mint orchidea élőhelyek (résztvevők száma 22 fő)
2013. november 21. 18:00: Lukács Balázs András, Mesterházy Attila, E. Vojtkó Anna, Süveges Kristóf, Király Gergely: Idegenhonos hínárnövények a magyar flórában: fajok, eredetük és funkcionális jellegeik (résztvevők száma 18 fő)
2013. november 28. 17:00: Mosolygó-Lukács Ágnes, Sramkó Gábor, Surányi Gyula: Kárpát-medencei sáfrány fajok genetikai vizsgálatai (résztvevők száma 18 fő)
2013. december 5., 18:00 óra: Hepp Anna, Oláh Viktor, Mészáros Ilona: A vízinövények kevéssé ismert életszakasza – A telelőrügyek szerepe és vizsgálatuk jelentősége (résztvevők száma 15 fő)
2013. december 12., 18:00 óra: Resetár Anna, Pabar Sándor Attila, Máthé Csaba: Antioxidáns kapacitás, és polifenol tartalom mérése Amaryllidaceae és Crocus fajok szövettenyészeteiből (résztvevők száma 19 fő)
2013. december 19., 18:00 óra: Takács Attila, Laczkó Levente,  Molnár V. Attila: Porosodó szénakazlak vagy információs aranybányák? Herbáriumok a 21. században (résztvevők száma 15 fő)

2. negyedév:
2014. február 6., 18:00 óra: Simon Edina, Baranyai Edina, Braun Mihály, Cserhát Csaba, Fábián István & Tóthmérész Béla: Debrecen légszennyezettsége levélminták alapján (résztvevők száma 20 fő)
2014. február 12., 17:00 óra: Szűcs Zsolt: A Plantago lanceolata bioaktív vegyületeinek metabolizmusa növény-asszociált fonalas gombákkal; Riba Milán, Garda Tamás: A cilindrospermopszin (cianotoxin) sejtszintű hatásainak vizsgálata Vicia faba modellnövényben; Resetár Anna: Amaryllidaceae fajok szövettenyésztése és antioxidáns aktivitás meghatározása; Parizsa Péter: Algafajok (Nostoc sp) kivonatának hatásvizsgálata patkány modellen; Nguyen Minh Nhat: Phytochemistry and Biochemistry Analysis of Horseradish (Armoracia rusticana) (résztvevők száma 16 fő)
2014. február 20., 17:00 óra: Biró Éva, Bódis Judit, Nagy Timea, Takács Attila, Tökölyi Jácint &  Molnár V. Attila: Mely növényi jellegek és környezeti tényezők befolyásolják a sallangvirágok szaporodási sikerét? (résztvevők száma 14 fő)
2014. február 27., 17:00 óra: Takács Attila, Nagy Timea, Fekete Réka, Lovas-Kiss Ádám, Ljubka Tibor, Lisztes-Szabó Zsuzsa &  Molnár V. Attila: A Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék Soó Rezső herbáriumának adatbázisa (résztvevők száma 17 fő)
2014. március 5., 17:00 óra, 4 előadás (résztvevők száma 16 fő): Löki Viktor, Tökölyi Jácint, Schmidt Júlia, Takács Attila, Sramkó Gábor,  Molnár V. Attila: Változott a magyarországi orchideák szaporodási sikere az elmúlt száz évben?; Lovas-Kiss Ádám, Fekete Réka, Vincze Orsolya &  Molnár V. Attila: A tekert csüdfű (Astragalus contortuplicatus L.) autökológiája; Ljubka Tibor, Takács Attila, Tóth János Pál &  Molnár V. Attila : Önmegporzó Epipactis fajok elterjedésének modellezése a Kárpát-medencében; Horváth Orsolya, Ajtay Zsanett &  Molnár V. Attila: Elatine-fajok különböző termőhelyi alakjainak magprodukciója
2014. március 6., 17:00 óra: Pfliegler Walter: Élesztők, növények, rovarok – érdekes evolúciós párhuzamok és koevolúciós események (résztvevők száma 12 fő)
2014. április 10., 17:00 óra: Gonda Sándor: Nitrogén forrás hatása egy növényi szövettenyészet metabolomjára: egy adatbányászati és adatvizualizációs munka tanulságai (résztvevők száma 19 fő)

5. negyedév:
2014. szeptember 25., 18:00 óra: Löki Viktor, Lovas-Kiss Ádám, Ljubka Tibor, Biró Éva, Fekete Réka, Süveges Kristóf, Takács Attila, Nagy Timea, Hürkan Kaan, Tökölyi Jácint,  Molnár V. Attila: Törökországi temetők orchideái (résztvevők száma 22 fő)
2014. október 2. 17:00 óra: Gonda Sándor: Endofiton gombák: egészséges növényekben élő gombák érdekes tulajdonságokkal (résztvevők száma 19 fő)
2014. október 9. 17:00 óra: Takács Attila, Nagy Timea, Horváth Orsolya, E. Vojtkó Anna, Lukács Balázs András, Sonkoly Judit,  Molnár V. Attila: Lampedusai botanikai útibeszámoló (résztvevők száma 17 fő)
2014. október 21., 17:00 óra: Lisztes-Szabó Zsuzsa, Kiss Hanga, Kovács Szilvia, Pető Ákos: A fitolitok hasznáról & A hajdúszoboszlói Kéthalom növényzetének fitolitkészlete (résztvevők száma 17 fő)
2014. október 30-a 17:00 óra: Gonda Sándor: Endofiton gombák interakciói növényekkel: barátok vagy ellenségek? (résztvevők száma 13 fő)
2014. november 13-a 17:00 óra: Gonda Sándor: Endofiton gombák felhasználási lehetőségei (résztvevők száma 14 fő)
2014. november 20-a 17:00 óra: Máthé Csaba: A növényi sejt: ahogyan eddig még nem láttuk (résztvevők száma 12 fő)
2014. november 27-e 17:00 óra: Gonda Sándor: Endofiton gombák hatása a növényi metabolomra. Endofitonok, mint bioaktív metabolitok forrásai (résztvevők száma 13 fő)
2014. december 2. 18:00 óra: Fári Miklós Gábor (DE MÉK Növényi Biotechnológiai Tanszék): 250 éve született Festetics Imre, a genetika ’elfeledett’ atyja (résztvevők száma 13 fő)
2014. december 11-e 17:00 óra: M-Hamvas Márta, Ajtay Kitti, Máthé Csaba, Vasas Gábor, Surányi Gyula: Mustár csíranövények nukleáz enzimeinek változásai cianobakteriális toxinok hatására (résztvevők száma 12 fő)

Kutatói portréfilm

Részt vettem a Nemzeti Kiválóság Programot bemutató, népszerűsítő kutatói portré (kisfilm) elkészítésében. A kisfilm elkészült és elérhető a Youtube-on:
 
A Kitaibelia szerkesztése és megjelentetése

Részt vettem a DE TTK Növénytani Tanszék által kiadott Kitaibelia című botanikai-természetvédelmi folyóirat 19. évfolyam 1. számának szerkesztésében, a 176 oldal terjedelmű szám 2014. júniusban jelent meg. Az 1 lapszám cikkei teljes terjedelmükben elérhetők a folyóirat honlapján:
 
Részt vettem a Kitaibelia 19. évfolyam 2. számának szerkesztésében. A 196 oldal terjedelmű szám 2014. decemberében jelent meg.
 
A Növénybiológiai Workshop megszervezése

Megszerveztem a II. Növénybiológiai Workshop-ot ( 2013. november 7)  a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéken. A rendezvényen ötvenketten vettek részt. A 31 előadás – a Tanszék kutatási területeihez igazodva – az ökotoxikológiától, a farmakobotanikán, a szövettanon, a szukcessziókkutatáson, molekuláris taxonómián, restaurációs ökológián át a szövettenyésztésig és funkcionális ökológiáig széles tudományterületi spektrumot ölelt át. A Debreceni Egyetem TTK Növénytani és Ökológiai Tanszékének oktatóin-kutatóin kívül részt vettek a rendezvényen a Szegedi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem oktatói-kutatói és egyetemi hallgatói is.
 
Megszerveztem a III. Növénybiológiai Workshop-ot (2014. november 6.), a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéken. A rendezvényen negyvenheten vettek részt és 24 előadás hangzott el. A Debreceni Egyetem TTK Növénytani és Ökológiai Tanszékének oktatóin-kutatóin kívül részt vettek a rendezvényen a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem oktatói-kutatói és egyetemi hallgatói is.
 
A Kitaibelia korábbi számainak digitalizása és közzététele a világhálón

Az ösztöndíjas időszak alatt megtörtént a Kitaibelia folyóirat eddig megjelent számainak digitalizálása és hozzáférhetővé tétele a világhálón. A folyóirat honlapján teljes körű és szabad hozzáférést biztosítanak az eddig megjelent 19 évfolyam 26 számának 484 cikkéhez, amelyek összesen több mint 4000 oldal terjedelmet tesznek ki. A közlemények korlátozás nélkül nyomtatható pdf állományokként tölthetők le. A cikkek között füzetenként lehet tallózni, de a cikkek közötti könnyebb kiigazodást egyszerű keresőpanel is segíti, amelyben szerzőre, címszóra, az összefoglalóban szereplő szóra és a megjelenés évére lehet keresni.
 
Az ösztöndíj jelentősen hozzájárult az európai látonyafélék és orchideák tanulmányozására 2014-ben tett külföldi kutatóutak sikeréhez:

Lampedusa-Szicília: Látonya’-túra (2014. március). Részt vevő hallgatók: Takács Attila, Nagy Timea, Horváth Orsolya, valamint a korábbi évben végzett hallgatóim közül Sonkoly Judit és E. Vojtkó Anna.

Törökország: ’Temetők orchideái’-túra 1. (2014. április). Részt vevő hallgatók: Löki Viktor, Biró Éva, Süveges Kristóf, Lovas-Kiss Ádám, Ljubka Tibor, Fekete Réka. 

Törökország: ’Temetők orchideái’-túra 2. (2014. június). Részt vevő hallgatók: Löki Viktor, Takács Attila, Nagy Timea, Kaan Hürkan. 
Szerbia: Orchidea-túra (2014. augusztus). Részt vevő hallgatók: Löki Viktor, Süveges Kristóf. 

A Szentágothai ösztöndíj által nyújtott kutatási támogatás eredményei túlnyúlnak az ösztöndíjas időszakon, mert a végzett munkán, gyűjtött adatokon alapulva még számos tudományos közlemény benyújtása és megjelenése várható.

Végezetül szeretném ezúton is megköszönni a Szentágothai Ösztöndíj támogatását, valamint társszerzőimnek, kollégáimnak és tanítványaimnak (elsősorban Sramkó Gábornak, Takács Attilának, Tökölyi Jácintnak, valamint Balázs Boglárkának, Richard M. Bateman-nek, Biró Évanak, Bódis Juditnak, Deli Tamásnak, E. Vojtkó Annának, Pavol Eliáš-nak, Fekete Rékának, Julie Hawkins-nak, Horváth Orsolyának, Jakab Gusztávnak, Király Gergelynek, Laczkó Leventének, Lisztes-Szabó Zsuzsának, Ljubka Tibornak, Lovas-Kiss Ádámnak, Löki Viktornak, Lukács Balázs Andrásnak, Mesterházy Attilának, Nagy Timeának, Ranko Perić-nek, Agnieszka Popiela-nak, Schmotzer Andrásnak, Sonkoly Juditnak, Török Péternek, Vincze Orsolyának és Vojtkó Andrásnak) az elvégzett és folyamatban levő munkákban nyújtott segítségét, a Diószegi Szeminárium valamint a Növénybiológiai Workshop előadóinak közreműködésüket. Köszönöm továbbá Bán Miklós segítségét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése