2016. május 2., hétfő

Most virít a tátorján

A tátorján  (Crambe tataria Sebeők)  a pontusi sztyeppek maradványa a Kárpát-medencében. Már a 16. század végén felkeltette a Carolus Clusius, németalföldi természetkutató figyelmét, aki beszámol arról, hogy a magyarok szűkös esztendőkben kenyérnek eszik a gyökerét, amit bizonyára a tatároktól tanultak. A 18. század végén a törökszentmiklósi Sebeők Sándor doktori értekezésében ismertette a növényt, előfordulását a Tiszántúl számos helyéről, valamint a Sátor-hegységből és Eger mellől említi és tőle kapta ma érvényes tudományos nevét is. A 20. század elejére úgy tűnt kipusztult hazánkból ez a feltűnő növény. Ma már biztosan tudjuk, hogy a tátorján megfogyatkozását elsősorban élőhelyeinek mezőgazdasági művelésbe vonása okozta. Kisebb mértékben azonban az is hozzájárult, hogy a pásztorkodó, földművelő nép szívesen fogyasztotta a feltűnő „tatárkenyér” káposztára emlékeztető ízű karógyökerét, hajtásait és levélzetét. Az íze nem meglepő, mert a tátorján is a keresztesvirágúak (Brassicaceae) családjába tartozik. Sebeők Sándor leírja, hogy a tátorján fiatal gyökere a karalábéhoz hasonlóan ehető és tatárkenyér néven hallotta emlegetni, de élénken tiltakozik az ellen, hogy például Debrecen környékén a növény gyökerét a nép „tatármódra” enné. Orbán Balázs „A Székelyföld leírása” című munkájában így ír: „Nagy mennyiségben terem a Brasile Tatarica, melyet a nép Tatorján gyökérnek nevez. Annak ritka szép, ölesnél magasabb példányait láttam ott szabadon és tisztelten tenyészni, mert a nép kegyelettel viseltetik e növény iránt, melynek gyökere nagy éhségkor sokakat mentett meg az éhhaláltól. Nem is oly rossz eledel, íze hasonlít a káposzta torzsához, s nagy táperővel bír.A tátorján zárt gyepekben nem él meg, nálunk eredeti termőhelyei meredek, erodálódó partoldalak, löszvölgyek. Több lelőhelyén másodlagos termőhelyeken, gyümölcsösök, szőlők bolygatott gyepszintjében található. Kitaibel Pál a 18-19. század fordulóján extenzív szántókon is találta.

A tátorján mint növénynév első írásos említése valószínűleg Szikszai Fabriciusz Balázs 1590-ben kiadott szójegyzékében olvasható. Az alföldön a tátorján szó jelentése: szélvész, orkán, fergeteg. A szélnek egyébként nagyon fontos szerepe van a növény terjedésében, fennmaradásában. Több más sztyeppei növényhez hasonlóan a tátorján gömbalakú kórója – miután megértek termései – leválik tövéről és így a szél ördögszekér módjára görgeti, miközben becőketerméseit nagy területen szórja szét. Nem lehetetlen, hogy ez a feltűnő széllel, összefüggő jelenség tükröződik a magyar tátorján, a német Windbringer és a latin Anemosphoros nevekben.
Ma Magyarországon legnagyobb állományai a Mezőföldön élnek, az Erdélyi Mezőségen viszonylag gyakori.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése