2015. november 12., csütörtök

Kitaibelia 20. évfolyam

Végéhez közeledik a KITAIBELIA 20. évfolyamának szerkesztése. Az idei első (176 oldalas) szám online megjelent május 5-én, a második (136 oldalas) szám december folyamán lesz hozzáférhető a folyóirat honlapján.
Kérjük azokat a szaktársakat, akik igényt tartanak a folyóirat nyomtatott változatára, és a legutóbbi számhoz mellékelt csekket még nem fizették be, ezt legyenek szívesek pótolni.
A 21(1) számba még várunk kéziratokat. Lapzárta: 2016. március 15.

Ezúton is köszönjük a 20. évfolyam szerzőinek és lektorainak szíves közreműködését!

A 20. évfolyam tartalomjegyzéke:

 1. füzet (Siroki Zoltán emlékszám)

 PAPP László & LISZTES-SZABÓ Zsuzsa: Siroki Zoltán (1906–1987) emlékezete

TAKÁCS Attila, SÜVEGES Kristóf, LJUBKA Tibor, LÖKI Viktor, LISZTES-SZABÓ Zsuzsa & MOLNÁR V. Attila: A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium”


CSIKY János, ERZBERGER, Peter, KOVÁCS Dániel & DEME Judit: Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. a Nyugat-Mecsekben

WIRTH Tamás & GYERGYÁK Kinga: Az Asparagus verticillatus L. Magyarországon


CSATHÓ András István, BEDE Ádám, SUDNIK-WÓJCIKOWSKA, Barbara, MOYSIYENKO, Ivan I., DEMBICZ, Iwona & SALLAINÉ KAPOCSI Judit: A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon


SZŰCS Péter, SCHMIDT Dávid & CSISZÁR Ágnes: Kiegészítések a Soproni-hegység mohaflórájához II.
DEÁK Balázs, TÖRÖK Péter, TÓTHMÉRÉSZ Béla & VALKÓ Orsolya: A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzőjeSZŰCS Péter, PÉNZESNÉ KÓNYA Erika, TAKÁCS Attila, LÖKI Viktor, CSÁBI Miklós et al., TÓTH Katalin, BABAI Dániel, KELEMEN András, DEÁK Balázs, ALBERT Ágnes, VALKÓ Orsolya, CSATHÓ András István: Apró közlemények / Short communications


2. füzet (Waisbecker Antal emlékszám)

BALOGH Lajos & KESZEI Balázs: 180 éve született dr. Waisbecker Antal

NÉMETH Csaba & MESTERHÁZY Attila: Bruchia flexuosa (Schwägr.) Müll. Hal.: egy igazi különlegesség a magyar mohaflórában

SZŰCS Péter, JÓZSEF Júlia, PAPP Viktor Gábor & KUTSZEGI Gergely: A veszélyeztetett Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. új adata a Bükk-hegységből

SZŰCS Péter: Mohaflorisztikai vizsgálatok az egykori almásfüzitői Timföldgyár környékén

KIRÁLY Gergely, TAKÁCS Gábor & KIRÁLY Angéla: Adatok a Kisalföld flórájához és növényföldrajzához

MESTERHÁZY Attila & KULCSÁR László: Kiegészítések a Nyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez

SULYOK József, VOJTKÓ András & SOMLYAY Lajos: A Viola collina Besser előfordulásai a Bükkben és az Upponyi-hegységben

NEGREAN Gavril, KARÁCSONYI Károly & SZATMARI Paul-Marian: Kárpáti, erdélyi, dácikus és pannon endemikus fajok a Szilágyság flórájában

TAKÁCS Attila, NAGY Timea, SALAMONNÉ ALBERT Éva & MOLNÁR V. Attila: Az év vadvirága 2014-ben: a szibériai nőszirom (Iris sibirica L.)

E. VOJTKÓ ANNA & LUKÁCS BALÁZS ANDRÁS: Növényi jellegek és alkalmazásuk növényökológiai kutatásokban I: Történeti áttekintés, jelleg típusok, módszertan és adatbázisok

BAUER Norbert, BALOGH Lajos, BEZECZKY Árpád & NAGY József, DEÁK BALÁZS, KISS ORSOLYA & VALKÓ ORSOLYA, SCHMIDT Dávid, TÖRÖK Péter, SZŰCS Péter, KOVÁCS Dániel & LENGYEL Attila, MÁTHÉ András: Apró közlemények / Short communications

Tisztelettel:

Takács Attila & Molnár V. Attila
szerkesztők

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése