2015. június 7., vasárnap

Rendhagyó köszönetnyilvánításA tudományos publikációk kiforrott szerkezete a következő fejezetekre tagolódik:

0.) Összefoglalás (Abstract vagy Summary)
1.) Bevezetés (Introduction)
2.) Anyag és módszer (Material and methods)
3.) Eredmények (Results)
4.) Megvitatás (Discussion)
5.) Köszönetnyilvánítás (Acknowledgements)
6.) Idézett irodalom (References)

Ettől a szerkezettől bizonyos esetekben el lehet térni, például a 3. és 4. fejezetek összevonását némely folyóiratok, indokolt esetben lehetővé teszik, vagy egyes lapok elvárnak egy 4a.) Conclusions (Következtetések) fejezetet is, stb.

Ahelyett, hogy most részletesen tárgyalnánk az egyes fejezetek létjogosultságát, szerepét és jelentőségét, most csupán a meglehetősen jelentéktelennek tűnő Köszönetnyilvánítással foglalkozunk. Ebben minden a kutatás során segítséget/támogatást nyújtó személyt, intézményt, szervezetet fel szokás tüntetni. A kutatóknak különösen fontos, hogy a munkájukhoz anyagai támogatást nyújtó szervezeteket, pályázatukat megnevezhessék. Emellett azonban ritkán kivételesen személyes hangú köszönetnyilvánításokkal is lehet találkozni.

Erre példa a Current Biology című folyóiratban megjelent alábbi cikk:

Brown, C.M. & Henderson, D. M. (2015): A New HornedDinosaur Reveals Convergent Evolution in Cranial Ornamentation in Ceratopsidae. – Current Biology 25: 1–8. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.04.041
  
Eddig nem hallottam róla, hogy valakinek a kezét egy tudományos cikkben kérték volna meg, de itt tényleg erről van szó:


Most már kíváncsian várom a választ, az talán egy ’Response article’-ben jelenik majd meg?

Gondolom a szóban forgó cikk népszerűségét jelentős mértékben növeli ez a különleges mondat. (Lám én is letöltöttem és másokat is erre bíztatok.) Mellesleg irigylésre méltóan gyorsan bírálták és fogadták el - egy hónap és 6 nap alatt.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném kifejezni hálás köszönetem UP barátomnak, aki a cikkre figyelmemet elhívta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése