2017. február 1., szerda

Flórakonferencia 2018 - 1. körlevélXII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében

1. körlevél

Tisztelt Kollégák!

A MTA Debreceni Területi Bizottság Botanikai Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke nevében tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a
XII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében
című nemzetközi konferenciára, amelyet 2018. február 23–25. között a MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendezünk meg.

1997. novemberében Debrecenből indult útjára az „Aktuális flóra- és vegetetációkutatás Magyarországon” című konferencia. Az azóta 11 alkalommal megrendezett konferencia az eltelt 20 év alatt a hazai botanikai legnagyobb ’seregszemléjévé’ és nemzetközivé vált.

A konferencia célja
A rendezvény továbbra is lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a napjainkban a Kárpát-medencében folyó flóra- és vegetációkutatás legfrissebb eredményeiről. A korábbi konferenciák hagyományait megőrizve szeretnénk elősegíteni az elmúlt időszakban történt florisztikai, cönológiai, taxonómiai, tudomány- és tájtörténeti kutatások, valamint ökológiai és természetvédelmi vonatkozásainak bemutatását, megvitatását. A rendezvény az egyetemek, kutatóintézetek fiatal kutatógárdájának is lehetőséget kínál, hogy eredményeiket a szakközönség elé tárják.

A konferencia témakörei
A konferencián terveink szerint nem lesznek párhuzamos szekciók (azaz minden előadás plenáris lesz). A szekciók végleges tematikáját a beérkezett előadásoknak megfelelően alakítjuk ki, de a hagyományokhoz híven az alábbi témakörökben várunk jelentkezéseket: Flórakutatás, Társulástan, Vegetációtudomány, Taxonómia, Flóra- és vegetáció-térképezés, Táj- és tudománytörténet, Növényökológia, Természetvédelmi botanika.

A konferencia nyelve
A konferencián előadások és poszterek bemutatására magyar és angol nyelven lesz lehetőség. Kérjük, a jelentkezőket, hogy a magyar nyelven megtartani kívánt előadásokat illusztráló bemutatók ábráit angol nyelvű feliratokkal (is) lássák el.

A konferencia programjai
A rendezvényen az előadói és poszter-szekciókon kívül, vitaest, fotópályázat és kiállítások és további közös szakmai programok segítik a résztvevők közötti szakmai kapcsolatok kialakulását és elmélyítését. A konferencián kerülnek átadásra a 2018. évi Boros Ádám díjak.

További információk
A rendezvénnyel kapcsolatos további részletek a 2. körlevélben, illetve a folyamatosan frissülő honlapon lesznek olvashatók.
Köszönettel vesszük a körlevél továbbítását és terjesztését a potenciális érdeklődők felé.

A szervezők nevében tisztelettel:

Molnár V. Attila
Sramkó Gábor
Takács Attila

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése