2016. november 25., péntek

A kutatói blog hasznáról

Blogomat 2013. áprilisban indítottam el a Szentágothai Ösztöndíj „hatására”. Akkor még nem sejtettem, hogy ez valóban új és hasznos kommunikációs csatornát jelent a munkámban. Már eddig több olyan eset történt, amely hatékonyan segítette kutatómunkámat. Most ezek közül mutatok be néhány példát.

Máté András a blogomról szerzett tudomást a csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata) egy temetői előfordulásának megtalálásáról. Ennek következménye lett az az együttműködés, amely ennek a hazánkból korábban kipusztultnak hitt cserjefaj újabb tizenegy temetői előfordulásának megtalálását eredményezte. Erről írt cikkünket reményeink szerint benyújthatjuk közlésre.

 
Amikor idén tavasszal véletlenül rábukkantunk a dán kanálfű (Cochlearia danica) első hazai állományára, erről szintén írtam egy bejegyzést, amelyet a botanikusok levelezőlistáján is reklámoztam. Szinte biztosra vettem, hogy a növény előkerül másutt is ezért írtam a következőket: „Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy érdemes az alábbi képeken bemutatott növény esetleges további hazai előfordulásaira figyelni, amelyekről – társszerzőség reményében – örömmel veszünk értesítést.” Szerencsére ennek híre közvetetten eljutott a botanikus Mesterházy Attila fülébe, aki tőlünk függetlenül bukkant rá a növényre a Dunántúlon. Felfedezéséről másképpen valószínűleg nem értesültünk volna. A faj előfordulását tárgyaló cikk írása itt is megkezdődött.
 
 

Kovács Gergely a blogomról értesült a temetők növénytani értékeiről és hívta fel édesapja figyelmét a témára. Ennek eredménye lett az apró nőszirom (Iris pumila) állományának előkerülése a nagyiváni ótemetőből, amely fajról korábban csak annyit tudtunk, hogy van egy régi, megerősítetlen adata Nagyiván helymegjelöléssel.


Ezen felül is több értékes közlést kaptam temetőkben talált érdekes növények előfordulásairól, legutóbb például tegnapelőtt. Nagy Zsolt néprajzkutatótól, aki jelenleg farmakobotanikai tanulmányokat folytat. Levelének néhány részletét, valamint küldött fényképeit szíves beleegyezésével van szerencsém itt is közzétenni:

Néhány hete találtam rá kutatói blogjára, melynek bejegyzéseit (a régiekkel együtt) azóta folyamatosan olvasom, követem. Innen értesültem egyik fő kutatási témájáról, területéről, mely a temetkezési helyek orchideafajaihoz kapcsolódik. Tisztelettel közlök Önnel néhány általam idén (2016) rögzített adatot orchideafajok előfordulásáról a Maros megyei Geges (ma Ghineşti) református temetőjének területéről. Ugyan nem vagyok botanikus …, de hét éve végzek Erdély különböző pontjain különböző etnopomológiai és etnobotanikai kutatásokat néprajzkutatóként (a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem oklevelet, ahol többek között etnobotanika, etnofarmakobotanika stb. tárgyakat is hallgattam), illetve jelenleg a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Karának kertészmérnöki képzésén negyed éves hallgatóként farmakobotanikai témában írom államvizsga-dolgozatom.

Mintaterületem 957 ha kiterjedésű, nagyrészt Natura 2000-es terület, amelybe a fent említett település temetője is beletartozik. Az eddigi terepmunka során a temető területén és közvetlen környezetében a következő Orchidaceae fajokat sikerült felvételezni (a dátumok az idei virágzás idejét is jelzik):


2016. április 16. Anacamptis morio – Nagy Zsolt felvétele

 
2016. május 21. Neotinea tridentata  – Nagy Zsolt felvétele 
 
2016. június 17. Gymnadenia conopsea  – Nagy Zsolt felvétele
Az Anacamptis egészen közönséges, szinte tömeges, míg a másik kettő csak helyenként, néhány példányban volt fellelhető….”

Eddig az idézet.
A levélen fellelkesülve, gyorsan megnéztem temetői adatbázisunkat, de a szóban forgó temetőben még nem jártunk, pedig Maros megyében összesen 41 temetőben fordultunk meg. Közülük 8 esetben találtunk orchideák előfordulását (4 esetben 1-1 fajt, 3 esetben 2 fajt es a egy esetben temetőben 4-et). Mindösszesen 6 orchideafajt talaltunk: Anacamptis coriophora, Anacamptis morio, Epipactis palustris, Neotinea tridentata, Platanthera bifolia, Spiranthes spiralis.Ezen felül az alábbi értékes fajok előfordulásait jegyeztük még fel Maros megyei temetőkben: Adonis vernalis, Aster amellus, Carlina acaulis, Chamaecytisus albus, Dictamnus albus, Eriophorum latifolium, Gentiana cruciata, Jurinea mollis, Linum flavum, Ornithogalum brevistylum, Phlomis tuberosa, Polygala major.

Nagy Zsolttal történt további levélváltás során kiderült, hogy a felsorolt fajok közül 4 a gegesi temetőben is megtalálható. Mindezek alapján a temetőről látatlanban is úgy gondolom, hogy erdélyi viszonylatban is szép és értékes flórával rendelkezik, ahol igencsak érdemes lenne keresni az őszi füzértekercset (Spiranthes spiralis) is. Talán még kóróban is megtalálható…

Jelen bejegyzés közzétételét részben az inspirálta, hogy más érdeklődőket is rávegyen a temetők növényvilágának tanulmányozására. A témáról írott cikkeink itt és itt elérhetők.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése