2014. június 19., csütörtök

Reklám a növényvilágbanA reklám korunk mindennapos, feltartóztathatatlannak tűnő  és sokszor gyűlölt jelensége. Manapság megkérdőjeleződni látszik a régi mondás, miszerint „Jó bornak nem kell cégér”. Úgy tűnik, hogy megfelelő reklámmal a silányabb termék is eladható, ugyanakkor egy mégoly kiváló áru is aligha lehet sikeres megfelelő ismertség, terjesztés és imázs nélkül. A rovarmegporzású virágos növények többsége – antropomorf hasonlattal élve – tisztességesnek tűnő kereskedelmi viszonyt alakított ki megporzóival. Virágaik megporzásáért cserébe táplálékot (nektárt, virágport) kínálnak. A megporzók rengeteg különböző szolgáltatást nyújtó virág között válogathatnak. A növények között természetesen harc folyik a megporzók megszerzéséért és ennek érdekében persze  reklámozzák is önmagukat.

A virágos növényeknek azok a fajai, amelyek állatokra bízzák virágaik megporzását energiát és költséget nem kímélve reklámozzák magukat. A reklám előállítási költsége beépül a termék árába, de közvetlen előnnyel nem jár a fogyasztó felé. Csupán azt szolgálja, hogy a vásárló a rendelkeésére szolgáló választékból az adott terméket válassza. Ugyanez igaz a növények reklámjaira is: az energetikaliag költséges színes szirmok, csalogató fellevelek vagy más módon csalogató berendezések nem juttatnak a megporzóknak semmit, csupán a megporzók csalogatását szolgálják. A növény szempontjából ugyanakkor energetikailag gazdaságosabb lehet színes, reklámozó szirmok, fellevelek nevelése, mint például nektár termelése.
A szél- és vízporozta növények hiábavalóan reklámoznák magukat, ezért virágaik rendszerint kisebbek, kevéssé feltűnőek (sokszor zöldes színűek), takaróleveleik gyakran hiányoznak vagy jelentéktelenek. A rovarporozta virágoknak viszont a legtöbbször feltűnő színű virágtakaró leveleik (szirmaik, csészeleveleik vagy leplük) van. Tulajdonképpen tehát minden szál harangvirág, ibolya vagy kosbor valóságos hirdetőtábla.

Vannak azonban olyan növények is, amelyek a reklámnak ezen az egyszerű szintjén messze túlléptek és más stratégiát követnek. A feltűnő, színes fellevelek a legkülönbözőbb növénycsoportokban előfordulnak és szerepük minden esetben a reklámozás. Egyes esetekben a viszonylag kevéssé feltűnő virágokkal éles kontrasztot alkotnak, máskor a virágtakaró levelekkel azonos színűek és így erősítik azok hatását. Az ajakosvirágúak közé tartozó Salvia splendens – mely„paprikavirág” néven igen közismert dísznövénynek – nemcsak a pártái lángvörösek, hanem ugyanilyen színűek a csészelevelei, a kocsányai és a virágzati tengelye is. A csodatölcsérfélék közé tartozó murvafürt (Bougainvillea) magyar neve is erre a feltűnő sajátosságára utal: virágzata tele van, megnagyobbodott és feltűnő, bíborvörös murvalevelekkel. Az ember szemében éppen ezek teszik olyan vonzó dísznövénnyé is: a kicsiny, fehéres virágok jelentéktelenek, díszítőértékük csekély, de a murvalevelek nemcsak nagyon dekoratívak, hanem igen tartósak is: több hónapig is díszítenek. A fészkesvirágzatúak több faja esetében az apró, rendszerint színes virágok tömegéből álló virágzatot speciális, erre a családra jellemző fellevelek, az úgynevezett fészekpikkelyek teszik igazán látványossá. A bábakalácsok vagy a vasvirágok felső, megnyúlt fészekpikkelyeit a laikus rendszerint szirmoknak nézi.
Több, egymással közvetlenrokonságban nem álló növénycsoport, melyeknek fürtvirágzatai vannak alkalmazza azt a reklámfogást, hogy a virágzat csúcsán, feltűnő képletekkel csalogatja a rovarokat, melyek azonban semmiféle táplálékot nem kínálnak nekik. Ilyenek például a csormolyák (Melampyrum) megnövekedett, legtöbbször kékes, lilás vagy bíboros színű, rojtos szélű fellevelei – melyek ráadásul feltűnő kontrasztot adnak a sárgás virágokkal. Hasonló megoldást alkalmaznak a jácintfélék rokonságába tartozó gyöngyikék (Muscari) is. E fajok esetében a virágzat felső részén meddő virágok szolgálnak reklámként. A fürtös- és az epergyöngyike esetében ezek a steril, világosabb színű virágok méretben alig különböznek a virágzat alsóbb részén található termékeny virágoktól, de az üstökös és karcsú gyöngyike esetében megnyúlt kocsányaik révén lesznek igazán feltűnővé. Az ajakosak családjában is több csoport fajai folyamodnak hasonló reklámfogáshoz. Egyes zsálya (Salvia) és levendula (Lavandula) fajok esetében színes, megnagyobbodott murvalevelek szolgálnak cégérül.

 
A közkedvelt dísznövény, a Bougainvillea-cserje hajtásain az apró, világos virágokat a feltűnő  színű fellevelek reklámozzákA kéküstökű csormolya virágzatának felső részén a sárga virágokkal éles kontrasztban álló lilás színű, rojtos szélű fellevelei rikító reklámfelületet jelentenek


Az üstökös gyöngyike virágzatának reklámjául a felső, megnyúlt kocsányú és terméketlen virágok szolgálnak

Ismert és bevett marketing-fogás, hogy a vásárlóval el kell hitetni, hogy a termék mások körében is népszerű. Nagyobb a keletje azoknak az áruknak, amelyeket többen fogyasztanak, vagy legalábbis azt hisszük… Az ernyősvirágzatúak (Apiaceae) családjába tartozó növények túlnyomó többségének világos árnyalatú (zöldessárga vagy fehéres színű) virágai vannak, melyek általában többszörösen összetett, lapos virágzatokba rendeződve fejlődnek. Több évszázaddal ezelőtt feltűnt a kutatóknak, hogy a sárgarépa vadon élő alakjának, a legelőkön, kaszálókon, gyomtársulásokban igen gyakori vadmuroknak (Daucus carota) fehér virágzataiban középen rendszerint egy sötét árnyalatú virág található. Pontosabban szólva középső helyzetű egyszerű ernyőjének egy virága a többinél nagyobb méretű, hosszabb kocsányú, szirmainak és ivarleveleinek színe pedig a vörösestől a sötét feketésibolyáig változik. (Más esetekben a középső virág melletti egy-két megszokott méretű virág néhány szirma is lehet színes, de vannak sötét középső virág nélküli példányok is.) E virágok szerepe, jelentősége hosszú idő óta vita tárgya a biológusok között. Charles Darwin úgy vélte, hogy funkció nélküliek. A 20. század második felében néhány kutató azonban más következtetésre jutott. Van aki szerint e virágok rovart utánoznak, az „ál-rovar” elősegíti a rovarok leszállását a fehér virágzatra. Házi legyekkel végzett kísérletek során azt tapasztalták, hogy azok szívesebben telepedtek le olyan fehér körökre, amelyeken rovarméretű fekete pontok voltak láthatók, mint az ugyanolyan méretű folttalan körökre. A hipotézis szerint a rovarok nagyobb biztonságban érzik magukat és ezért szívesebben szálnak olyan virágzatra, amelyről azt hiszik, hogy azon már egy vagy több „társuk” lakmározik. (Az elv ugyanaz, mint amit a vadkacsa- és vadlúd vadászok alkalmaztak régen: a les környékén kirakott, fából vagy műanyagból készült „csali-madarak” vagy a már lelőtt, de viszonylag természetes testtartásban elhelyezett példányok vonzóan hatottak e vízimadarakra.) Ugyanakkor Észak-Amerikában, valamint Angliában végzett kísérletek nem igazolták ezt a hipotézist. A vadmurok virágzatait kétszárnyú rovarok (Diptera) igen sok faja látogatja. Az egyes rendszertani csoportjaik mennyiségében és virágpor hordozási képességében azonban a különböző évek között jelentős különbségek vannak. Lehetséges, hogy a számos megporzó közül csak némelyikre hat a sötét középső virág és a nagy számú egyéb pollinátor jelenléte miatt ez a hatás elmosódik. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a növény evolúciójának egy korábbi szakaszában volt jelentősége ennek a feltűnő jellegnek, de funkciója mára elveszett. Ezzel együtt nagyon valószínűnek tűnik, hogy a vadmurok e feltűnő jellegzetessége – legalábbis korábban – a megporzók csalogatására szolgáló „álrovar”-ként alakult ki.

  A vadmurok virágzatának közepén található, meddő, a többi virágnál nagyobb és sötétebb virág valószínűleg rovart utánoz

Korunk fogyasztói társadalmában is mindennapos, hogy az áruházak télen fűtéssel, a rekkenő nyári hőségben pedig légkondícionálással teszik kívánatossá magukat a vásárlók számára. Tulajdonképpen ez is reklámnak fogható fel, hiszen a termék minőségével nincs összefüggésben, ugyanakkor ennek is jelentős költsége van melyet végső soron a vásárló fizet meg. E jelenség analógiája is megfigyelhető a növényvilágban. Több igen zord éghajlati viszonyok között élő növénycsoport fajainak virágai miniatűr parabolatükrökként működnek. A magcsákó (Dryas octopetala) valamint több mák- (Papaver) és kőtörőfű- (Saxifraga) faj fehér sziromlevelei visszatükrözik és összegyűjtik a fényt a virág középpontjában, ahol emiatt a hőmérséklet néhány fokkal növekszik a környezetéhez képest. Emiatt a tundrán és a magashegységekben élő rovarok kellemes, meleg „melegedő” szigetekként érzékelik ezeket a virágokat. A hőmérséklet-különbséget ezesetben a növény nem aktív módon állítja elő, hanem közvetve, a napsugárzás segítségével.


A magcsákó virágainak szirmai összegyűjtik a fényt a virág középpontjában, ahol emiatt a hőmérséklet néhány fokkal magasabb lehet a környezetnél

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése